kapitein-luitenant

Hij woonde te Burgum, op Walsdorf.

Op 13-3-1638 werd Gillis Maré vaandrig in de compagnie van graef van Nassau, als opvolger van N. Walsdorffer.
Op 13-3-1638 werd N. Walsdorffer luitenant in de compagnie van kapitein graaf van Nassau, als opvolger van S. Cleinsans.
Op 21-5-1669 werd Jan Hoffman luitenant in de compagnie van prins W.M. van Nassau, als opvolger van A. Walsdorffer.

vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Tietjerksteradeel
plaats: Bergum
boeknummer: 338
Den 8 iuny anno 1675 is gesturve Arnolt Walsdorffer captn luitnt over de compe Switsers va [furst?] Maurits oudt 68 jaer ende leit alhier begraven

Omgeving Bergum/Burgum op de Schotanusatlas uit 1718.
Noordelijk van Burgum ligt de state Walsdorf en daarboven weer het Hoge Huys.