Cornelis Du Bois

Hij wordt in 1597 tijdens het beleg van Groenlo, samen met ritmeester Du Bois, in het kader van onderhandelingen voor de overgave naar de stad gezonden.
(bron: Groenlo in de tachtigjarige oorlog. De Achterhoek als strijdtoneel 1577-1627, door Joep van der Pluijm)

In 1601 veldtocht naar Brabant/Oostende, onder kolonel Casper van Ewsum.
Hij was toen luitenant van Graaf Lodewijk. (bron: Winsemius).

Mogelijk is hij dezelfde als kapitein Cornelis Haubois?

Dootboeck:
1607
13 Sept. Capiteyn de Boes van de vijant dootgheschoeten ende den 20 (ghelijck oock Buseval vs. den 27. Aug.) met groete magnificentie van heeren ende hopluyden in ‘s-Gravenhaege begraven


Hier komt ook een (andere) kapitein Du Bois voor omstreeks 1600, hij heette officieel Werner van den Houte.

J. Punt:
Ik kom wel een Cornelis du Bois tegen. Hij was in 1601 luitenant in de compagnie van graaf Lodewijk. Vermoedelijk gaat het hier om graaf Lodewijk Günther van Nassau, de jongere broer van Willem Lodewijk. Deze stierf in 1604 aan koorts bij het beleg van Sluis. Hij werd echter opgevolgd door zijn neef Adolf van Nassau en niet door Cornelis du Bois. Hij kan natuurlijk wel het kapiteinschap van een andere compagnie hebben gekregen.

Kenmerken

NaamCornelis Du Bois
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitONBEKEND
Officier van:<1601
Officier tot1607?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34309
Blog-
Opvolger in ONBEKENDJan VII van Nassau-Siegen

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins