Abraham Frederik van Schurman

Geen kinderen.

Zijn portret is gedateerd in 1772 en geschilderd door Jac. Maurer, met opschrift Strips v. Schurman.
LET OP: van hem is bekend dat hij o.a. advocaat was en kanunnik, maar geen officiersfunctie. Daarentegen is hij op dit portret wel afgebeeld als een officier. In de Friese lijsten komen we echter ook geen Schurman tegen als officier….

Bijzonderheden:
Hier rust het stoffelijk overschot van w. A.F. van Schurman overleden den IV april MDCCLXXXIII

Het gedenkteeken door de weduwe te zijner eere gesticht is na de slooping van het voormalig kerkgebouw in MDCCCXXXIV naar Franeker overgebracht aan de weldoener der Friesche hoogeschool in de gehoorzaal aldaar opgerigt
Bron: Grafschriften Roorda
Object: grafsteen

rkd.nl
advocaat; kanunnik kapittel Sint-Maria, Utrecht; hoogheemraad waterschap Heicop gen. de Lange Vliet; regent Evert Zoudenbalchhuis, Utrecht; glasgraveur was de laatste van zijn geslacht, legateerde aan de Academie te Franeker zijn bibliotheek, familieportretten en kunstwerken, alsook manuscripten van A.M. van Schurman

portret van Abraham Frederik van Schurman (1730-1783)
Martenahuis te Franeker

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAbraham Frederik van Schurman
WoonplaatsHuizum
CompagnieONBEKEND 1700-1800
RangOfficiersfunctie onbekend
Officier van:ca. 1772?
Officier tot?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39750
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen

Andere officiers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins