Otte van Herema

Hij woonde te Deersum en testeerde met zijn vrouw te Rauwerd in 1652 (EEE 2-12)

Op 28-3-1639 werd Petrus Mol luitenant in de compagnie van kapitein (Menno Houwerda van) Meckema, als opvolger van O(tte) Heerma.

Mail van G. Mast dd 27-10-2020:
Zeven jaar later in 1641 verkopen Douwe Jelles [papist] en zijn vrouw Rixtie Saeckledr wonende onder Rauwerd Heerma State terug aan het echtpaar jr. Otto Heerma, ‘old luijtenant van een compagnie soldaten’ en Jelcke van Siccama te Sneek voor 18.600 g.g. en vijf gouden ducatons.[1] Het complex Rauwerd SC 1/FC 1 is groot 128 pdm.\

Harste State (of: Herema State) te Deersum. Tekening van J. Stellingwerf 1722.

Kenmerken

NaamOtte van Herema
WoonplaatsDeersum, Harsta State (of: Heerma State)
CompagnieC18
FunctieFriese Nassause Regiment - Luitenants
NationaliteitFriesland
Officier van:?
Officier tot1639
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)35564
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState