Hotze Hessels van Aysma

Was kapitein van een compagnie te Nijmegen.
In 1703 was hij luitenant (zie archief, rechtzaak)
Op 30-12-1707 werd kapitein E(rnst) W(illem) van Jongestal opgevolgd door Hotze Hessels van Aysma.

In de kerk te Driesum zijn 6 wapenstenen ingemetseld. De meest westelijke aan de zuidzijde draagt het opschrift: ‘Horatius Lauta van Aysma Capitain over een Compagnie te voet ten dienste der vereenigde Nederlanden en Juf. Catherina Rekalf sijn H.W. Geb. vrouw’.
Hij woonde van van 23-10-1707 tot 1737 (daarvoor zijn oom Sirach) op Rinsma State.
(zie ook: http://www.guuspauwels.nl/b%20site/page604.html).
Hij was kapitein in het Regiment Aylva. (AAB: wellicht Hobbe E. van Aylva, kolonel)

Hij was in 1713 als kerkbeheer actief betrokken bij de nieuwbouw van de kerk te Driesum.

Was ouderling der Hervormde Gemeente en afgevaardigde ter Synode.
Een afbeelding van Rinsma State uit 1723 vermeld Otto Oracius van Aisma.
In 1736 was hij ouderling te Driesum en ging hij naar de Classis van Dokkum
De familie Aysma verkocht Rinsma State in 1745 aan Fecco Dominicus van Sytzama, die een nieuwe state erop bouwde.
Hij was vaandrig 1691, luitenant 1694, kapitein 1707.

(AAB: Hij werd luitenant-kolonel van 1743-1745, echter dit slaat op zijn familielid Hotze Scheltes van Aysma!)

NB: Hij is volgens een onderzoek de eerste die de achternaam Lauta van Aysma gebruikt!

Wapensteen uit kerk Driesum, met wapens van Hotze van Aysma en Cahtarina Recalff
(foto: Supersneuper)

Rinsma State Driesum (Stellingwerf, 1723)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHotze Hessels van Aysma
WoonplaatsDriesum, Rinsma State
CompagnieC94
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1707
Officier tot1745
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10775
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Wapensteen
Familiewapen
Voorganger in C94Ernst Willem van Jongestall

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins