Martinus Acronius

Hij was kolonel l in het Regiment Infanterie, van 1748 tot zijn overlijden in 1780.
Op 14-3-1766 bevorderd tot generaal-majoor en op 22-6-1779 tot luitenant-generaal.

Schilderij van hem en zijn vrouw (welke?) was eigendom van de verzamelaar Hobbe Baerdt van Sminia, toen te Bergum.
In 1960 beide aanwezig in het gemeentehuis van Menaldum.

A28-507 Brief, ingekomen van Frederik Christiaan van den Bergh, kapitein-luitenant
in het regiment van kolonel Acronius, die bijna twee jaar in Nijmegen in de
provoost heeft gezeten, met verzoek hem te helpen vrij te komen
1761

http://www.pknbuitenpost.nl/pages/kerkgebouwen/mariakerk.php
20. Rouwkas voor Martinus van Acronius, ‘Luitenant generaal, colonel en chef van een regiment infanterie in dienst van den Staat der Vereenigde Nederlanden etc. etc.’ die overleed in 1780.

https://groups.google.com/forum/#!topic/dutchregiments/yk02zcVIJZA:
Het regiment werd opgericht in 1577 als Regiment de Lalaing van Rennenberg. Bij de reorganisatie van 1752 ging het op in het Regiment Rumpf als 2e bataljon. Na het overlijden van Kolonel Rumpf in mei van dat jaar ging het commando over het regiment over naar Kolonel Acronius en verwisselden de bataljons van nummer. Dit regiment ging verder als het Regiment Acronius, 1e bataljon. In 1772 werd de officiële benaming vastgesteld als Regiment Nationalen 17. In 1795 (Franse tijd) ging het 1e bataljon van dit regiment op in het 3e bataljon van de 2e Halvebrigade. Het 2e bataljon van dit regiment ging op in het 2e bataljon van de 1e Halvebrigade.

Jij hebt het over de jaren ná 1782.

Marinus Acronius was vanaf 1748 kolonel 14-03-1766 generaal-majoor, 22-06-1779 luitenant-generaal van IR577a.
Nostitz nam het in 1780 over, gevolgd door Daniel Anthony Baron van Plettenberg in 1786. Daarvoor was Van Plettenburg van 1764 tot 2-6-1786 kolonel-commandant van het 2e bat. van IR577a (het voormalige 1e Bat.).

Het gaat er dus om dat Acronius en van Plettenburg op verschillende tijden verschillende functies hadden, maar in omschrijvingen staat dan vaak gewoon “onder …..”, de ene keer wordt de kapitein bedoeld, dan de kolonel, dan de kolonel-commandant etc. Ik heb zeker al een paar 1000 omschrijvingen gezien.

Rouwbord van kolonel Martinus Acronius in de kerk te Buitenpost.


Doopschaal uit kerk Buitenpost met opschrift Martinus Acronius.


’t Huis te Garijp, behoorde de Wed. van den Heer Gellius Acronius
Tekening door J. Stelingwerf, 1722
(Fries Museum)


Verdwenen.

Zijn grafzerk in de kerk van Garijp is verdwenen.

vindplaats: in de kerk; verdwenen
type: Grafstenen
bron: Grafschriften Tietjerksteradeel
plaats: Garijp
boeknummer: 2040
Martinus Acronius generaal

Kenmerken

NaamMartinus Acronius
WoonplaatsGarijp
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Generaal
NationaliteitFriesland
Officier van:<1748
Officier tot1780
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)32851
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenRouwbord
Overige
Grafsteen
State
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins