Wybrand van Roorda

Woonde te Goutum.
Ook wel Wybrand van Goutum genaamd.
Grietman van Idaarderadeel.

Hij was luitenant onder hopman Rienck van Dekema, dus spaansgezind.
In 1577 trok hij naar Leeuwarden, zogenaamd om de bezetting v/h kasteel te versterken in naam der Staten, maar gaf het in handen vd Spaansen.
Drossaard Mathenesse had hem dit moeten beletten, maar werd zelf gevangen genomen toen hij hun erin liet omdat de ‘bende’ in naam der Staten stond.

Pas na betaling van een flinke som van f 3300 vertrok hij weer. In 1580 woonde hij samen met Rienck van Dekema de veldslag tussen Schenk en Hohenloo bij.
In 1583 voerde hij het bevel over een schip dat voor Zoutkamp lag. Op listige wijze verkreeg hopman Tjaard Tjebbes het schip, die 9 waaghalzen zond, goede zwemmers, op het schip af en het schip overnamen.
Wijbe sneuvelde voor Oterdum in 1584 en werd in de AAkerk te Groningen bij zijn vrouw, een Hettema die drie jaar eerder overleed, begraven. Hij was teven grietman van Idaarderadeel.

Hij was kapitein over een vaandel Duitse soldaten.

Hij werd na zijn dood opgevolgd door Tjaerd van Herema (bron: Conscr. Exulum)

Familiewapens van Wybe van Goutum en zijn vrouw Tabe van Hettema
Conscriptio Exulum Frisiae (1580-1587)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWybrand van Roorda
Woonplaats-
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 1
RangSpaans Regiment
Officier van:<1577
Officier tot1584
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)37178
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in SPAANSE COMPAGNIE 1Ytze van Dockum
Opvolger in SPAANSE COMPAGNIE 1Hillebrant Engelberts

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins