Upcke Heres van Burmania

Woonde te Stiens op Burmania State. (http://www.stinseninfriesland.nl/BurmaniaStateStiens.htm).
Hij vluchtte in 1568 naar Emden, omdat hij door Alva werd verbannen, maarr keerde in 1580 terug.
Woonde in 1607 en 1614 te Leeuwarden.
Totaal 9 kinderen.

Bijnaam: It Lytse Geuske

Veroordeeld door de Bloedraad 1567-1573
[FRIESLAND] FRISE province
10166 van Bormannia, Upcko
http://www.mpaginae.nl/At/BloedraadFrl.htm

Zie raam in collectie Fries Museum met wapen en opschrift ‘Upko G. van Burmania, 1596’, vermoedelijk uit Stiens.

http://www.simonwierstra.nl/Burmania.htm:
Vermoedelijk als Upco Verrucius Bourmani in aug 1562 student te Leuven.
Hij woonde te Stiens en is als genealoog de auteur van het “Burmaniaboek”.
De Vrije Fries 27-119/176 (1924): inventaris van de collectie Burmania-Eysinga,voor het grootste deel afkomstig van Upcke.
N.L.1989-419/439:over het “Burmaniaboek” en de tekst van zijn testament d.d.13-6-1557.
Hij wordt genoemd te Leeuwarden op 18-3-1577 bij een lening aan de overheid.
HvF d.d.23-3-1613:Upcke van Burmania contra de juffers Petronella en Haringh van Roorda.
Voor zijn testament uit 1615 zie DDD1-173.

Zie verder GJB 2000-143.

Zie uitnodiging begrafenis Saeck van Burmania, 23-7-1607
Woonplaats: Leeuwarden
Upco van Burmania ende zijn huysvre.
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Vermeld op de lijst van de leedbrief van Julius van Botnia, 28-4-1614.
Leeuwarden – Is verthoont – Heere Upko van Burmania met sijn huysve.,
http://www.mpaginae.nl/At/Liauckamaleed.htm

Burmania State, behoort den heere Frans Julius Johan Heringa van Eissinga te Stiens, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamUpcke Heres van Burmania
WoonplaatsStiens, Burmania State
CompagnieWATERGEUZEN
RangWatergeus
Officier van:>1567
Officier tot<1600
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)32489
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere watergeuzen

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins