Arent Rutgers van Haersolte

Woonde bij overlijden op Klein Hermana State te Minnertsga.
Was grietman van Barradeel van 1704-1753.
Schilderij uit 1707 door Hendrik de Valk, waarop hij echter een officier is!
Uit dit huwelijk 5 zoons en 4 dochters; de zoons traden allemaal in militaire dienst.

Op 13-7-1693 werd Jr. Arent van Haersolte cornet in de compagnie van ritmeester R(utger) van Haersolte, als opvolger van N. d’Estampes.
Op 15-4-1697 werd Joost Scheffer cornet in de compagnie van ritmeester R(utger) van Haersolte, als opvolger van A(rent) van Haersolte.

http://www.stinseninfriesland.nl/KleinHermana.htm
In augustus 1719 bleef Fokel van Burmania op de state achter met haar schoonzoon Arent van Haersolte, toen Tjalling stierf en slechts twee dagen later ook hun dochter Rienckje. Arent nam de plaats van zijn schoonvader in als grietman van Barradeel en in 1721 gaat hij met zijn tweede vrouw Jets Maria van Grovestins en een flinke rij kinderen uit zijn eerste huwelijk op Klein Hermana wonen. Kon Fokel niet opschieten met de nieuwe echtgenote opschieten of werd het haar te druk in huismet al die kinderen? Feit is dat Arent van Harsolte in oktober 1721 een zogenoemde ‘wandelkoop’ sloot met Margaretha van Dambitz die met haar man Jhr. Fecco van Sytzama op Camstra State onder Wirdum woonde. Daarbij ruilde hij zes pondemaat van zijn landerijen onder Sexbierum tegen ‘het Roodhuis’ dicht bij de kerk in Minnertsga. Op die ongeveer twee hectare land zal vast en zeker een stem gerust hebben en misschien zelfs twee, anders zou de waarde lang niet opgewogen hebben tegen een groot woonhuis in een ruime hof en verdere aan- en toebehoren. Beide bezittingen werden gelijkgesteld in waarde, namelijk 1.200 goudguldens. De moeder van zijn eerste vrouw, Fokel van Burmania, weduwe van Tjalling Homme van Camstra, ging er vanaf dat moment wonen.

Portret van Arent Rutger van Haersolte (1677-1760), uit ong. 1707 omdat de pendant (zijn vrouw) is gesigneerd en gedateerd.
Het is toegeschreven aan Hendrick de Valk.
(Rkd.nl)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamArent Rutgers van Haersolte
WoonplaatsMinnertsga, Klein Hermana
CompagnieRITMEESTERS 15
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Officier van:1693
Officier tot1697
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)36168
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar

Andere cornets

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins