Bote Edes Brantgum

Vermeld in de Staat van Oorlog 1660 als Bode Edes, kwartiermeester van het Regiment Georg Frederik vrijheer thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.

vindplaats: in de kerk
type: Grafstenen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Dokkum
boeknummer: 1123
Anno 1670 de 22 iulius is in den heere ontslapen den eerbare ende deeughtsamen Tryntie Petrus in leeve die echte huisvrouwe van de e. manhafte Boote Edes Brand[gum] in leeve quertiermeister van de Fryse regemint out ontrent 48 iaren ende leit alhier begraven

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamBote Edes Brantgum
Woonplaats-
CompagnieC09
RangFriese Nassause Regiment - Kwartiermeester
Officier van:<1660
Officier tot<1670
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)39384
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere kwartiermeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins