Hessel Hessels van Aysma

In 1654, 1655, 1656 en 1659 was hij afgevaardigde namens Hemelumer Oldeferd voor de landdag, ipv zijn stiefvader.
in 1654 en 1659 werd hij als 1e vermeld van de twee afgevaardigden.
In 1656 werd hij (op 19-jarige leeftijd) opgenomen in de Hindeloper vroedschap en een jaar later was hij kandidaat-burgemeester. (boek over Jacob Benckes 2017).

Woonde in 1665 en 1662 te Koudum, wellicht op Galama State, waar zijn schoonvader ook woonde.

Hij werd burger van Leeuwarden op 30 december 1667, betaalde 6 gg en was geboren te Oudkerk.
Hij was ritmeester en testeerde in 1669 te Oudkerk (DDD1).
In 1669 was hij afgevaardigde namens Dantumadeel (Oostergo) voor de landdag, waarbij hij als 1e werd vermeld. Als 2e volmacht was Joannes Wyckel.
In 1671 kerkvoogd te Oudkerk.
Zijn naam en die van zijn vrouw in 1671 op de kerkklok van Oudkerk.
In 1679 krijgt een kapitein Hessel van Aitsma ‘consent’ voor verkoop woning aan Nieuwestad te Leeuwarden.
Op 4-1-1689 wordt een H. van Aysma opgevolgd door kapitein A. Mauderick.

Hadden 3 kinderen, die voor de doop zijn overleden. Bouwde in 1685 Aysmastate te Oudkerk, op het plak waar nu De Klinze staat. Hij moest het huis echter in 1687 verkopen, om aan z’n schuldeisers te voldoen. Zijn achterneef Hobbe Baerdt van Sminia kocht de state toen. Zie ook: Stinsen en States, pag. 55.
Van hem is een familiebaar aanwezig in het koetshuis van Fogelsanghstate te Veenklooster, afkomstig van De Klinze. Hierop staan de familiewapens van zijn ouders. Woonde tijdens huwelijk te Koudum (Tresoar).
3e proclamatie 17 augustus 1662 hervormde gemeente te Leeuwarden.

Kenmerken

NaamHessel Hessels van Aysma
WoonplaatsOudkerk, de Klinze
CompagnieC117
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
NationaliteitFriesland
Officier van:<1669
Officier tot1689
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)10746
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenKlok
Familiewapen
Opvolger in C117Adriaan van Mauderick

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins