Laurentius de Blau

Op 4-6-1670 werd Laurentius de Blau luitenant in de compagnie van kapitein P(oppe Jans) van Burmania, als opvolger van I.P. (Johan Poppe) van Andreae.
Op 5-11-1674 werd (Laurentius de) Blau opgevolgd als luitenant in de compagnie van kapitein Burmania, door Johan Arnold van Firmund.

Stam- en wapenboek Ferwerda, hoofdstuk De Blau:
https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/pageview/4941512
Van zijn vrouw wordt verteld dat ze bij haar man was die toen voor Grave lag. Toen ze hoorde dat hij gesneuveld was, zij was toen 18, dat ze zo moedig was dat ze het lijk van haar man zelf uit de loopgraven heeft gehaald en terugbracht in het legerkamp. Hierna bracht ze zijn lijk terug naar Friesland en begraven in de familiegrafkelder in de Galileerkerk te Leeuwarden.
Daar hangt naast zijn broer (de Raadsheer) waarvan nog ter gedachtenisse het wapen gevonden wordt in een vierkant ruit, op een bord zijn degen en stormhoed.

vindplaats: Galileeerkerk
type: Grafstenen
bron: Grafschriften en andere genealogische en heraldieke merkwaardigheden in en om de kerken tussen Flie en Lauwers. Deel III Leeuwarden; 1e afd.
plaats: Leeuwarden
boeknummer: 3781
Ao 1613 …y sterf B[ar?]te … vrou … [Iohan?] van Dambits …

L…us de Blau luitenant va een compaignie te voet dor een vyantlycke koegel in de belegeringe voor de Graeff geschote de 3 october anno 1674 oudt synde 24 iaeren … [ma]enden en alhier begraven

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamLaurentius de Blau
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1670
Officier tot1674
Vermeld bij:
GesneuveldJa
(BK nr.)38066
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Rouwbord

Andere luitenants

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins