Godefroy Sanderen zur Burgh

Woonde te Leeuwarden. Dokkum, Harlingen.

Ouders gegokt!
Was bij huwelijk luitenant.

Op 18-2-1659 werd Godefroij van Sanderen luitenant in de compagnie van kapitein Burmania, als opvolger van R. van Popma.
Op 31-3-1666 werd Scipio van Andreae luitenant in de compangie van kapitein P. van Burmania, als opvolger van N. (Godefroy?) Sanders(en?)
Op 31-3-1666 werd N. (Godefroy?) Sanders(en?) luitenant in de compagnie van kapitein (George) Frenck, als opvolger van E. Grovestins.
Jhr. Godefroy de Sanderen zur Burgh kwam op 4-8-1667 als luitenant van Groenlo naar Holwerd en werd lidmaat aldaar samen met zijn vrouw Sibill Maria Frenck.
Jhr. Godefroy Sanderen de Zuburgh werd in 1668 lidmaat van de Hervormde gemeente te Leeuwarden.
Op 15-7-1672 werd G(odefroy) Sanderen Zurburgh kapitein, als opvolger van I(ohan) van Roorda.
Op 9-8-1672 werd Livius van Vierssen luitenant in de compagnie van kapitein G(odefroy) Sanderen de Zurburgh, als opvolger van (Godefroy) Sanderen de Zurburg.
Op 16-10-1672 werd Taco Cleis vaandrig in de compagnie van kapitein G(odefroy) de Sanderen Zurbrugh, als opvolger van [leeg]
Op 26-2-1680 werd Sibrandus de Schepper luitenant in de compagnie van kapitein (Godefroy) van Sanderen, als opvolger van T. Cleis.
Op 30-4-1680 werd Hero de Geest luitenant in de compagnie van kapitein (Godefroy) van Sanderen, als opvolger van S(ibrandus) de Schepper.
Op 25-3-1687 liet Goslingh een dochter dopen te Dokkum, hij was ruster onder kapitein Sanderen.
Op 3-8-1688 werd kapitein Godefroy van Sanderen, samen met zijn vrouw Sibilla Maria Frenck (er staat Trink) lidmaat vd Hervormde gemeente te Harlingen, zij kwamen toen van Dokkum.
Op 12-5-1691 werd A(dam van) Westerbeeck kapitein, als opvolger van G(odefroy) de Sanderen zu Burch.
In 1691 verkoopt Jhr. G. de Sanderen Surburgh ‘Balthasarhoff, buiten Leeuwarden’, koper is H. Regnaut (Groot Censentboek, www.allefriezen.nl)

Op 10-2-1700 werd er 2 gulden betaald aan luidgeld voor de E. Heer kapteyn Sanders, die in de kerk is geset.
(Weeshuis archief Dokkum, inv. 33, e-mail van Piet de Haan)

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamGodefroy Sanderen zur Burgh
WoonplaatsLeeuwarden. Dokkum, Harlingen
CompagnieC27
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1672
Officier tot1691
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35483
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Voorganger in C27Johan van Roorda
Opvolger in C27Adam van Westerbeeck

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins