Hans Hommes van Hettinga

Woonde te IJlst, mogelijk op de Harinxmastins?

hij deed de eed van kapitein in 1648
Hij was kapitein in het leger, benoemd op 22-12-1648 en volgde hij vader Homme van Hettinga op.
Hij was niet getrouwd en met zijn zuster Catharina verkocht hij Hettingastate in 1652 (GJB 1969-20).
Hij wordt genoemd te IJlst 11/14-2-1655.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 24-4-1669 met zijn zuster Catharina als lidmaten van Dokkum naar Harlingen.
Kapitein Hans van Hettinga wordt op 30-8-1672 vervangen door kapitein B(runo van) Vierssen.

Harinxmastins of Harinxma Stins (of: Galama of Harsma) te IJlst.
Fragment van de plattegrond van Nicolaas van Geelkercken uit 1616
(bron: geheugenvannederland.nl)

Kenmerken

NaamHans Hommes van Hettinga
WoonplaatsIJlst, Harinxmastins?
CompagnieC10
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:1648
Officier tot1672
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32669
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C10Homme Taeckes van Hettinga
Opvolger in C10Adolph du Gonne