Horatio Vere

Horace Vere
generaal
kolonel (1599-1632)
gouverneur (1609-1616)
https://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/55006

Portret van Sir Horatio Vere (1565-1635), uit de Leeuwarden-reeks.
ca. 1615-1633 (1615 – 1633)
datering in Bikker 2006; 1633 vermeld in inventaris
atelier van Michiel van Mierevelt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Horace_Vere
Horace Vere (1565 – 1635) (ook wel Horatius Vere) was een Engels militair en was actief in de Dertig- en Tachtigjarige Oorlog. Hij was de zoon van Geoffrey Vere en de broer van Francis Vere.
In de Tachtigjarige Oorlog nam hij onder meer deel aan de Slag bij Nieuwpoort (1600), het Beleg van Groenlo (1627) en het Beleg van Maastricht (1632), waar hij een deel van de infanterie onder zijn hoedde had.
Hij werd benoemd tot Baron Vere of Tilbury.

https://www.dbnl.org/tekst/_els001190001_01/_els001190001_01_0095.php
Vóór den slag bij Nieuwpoort was het Staatsche leger verdeeld in drie divisiën. De infanterie van de voorhoede (1ste linie) werd gecommandeerd door Sir Francis Vere, den beroemden Engelschen krijgsoverste in Nederlandschen dienst, door Van Reyd ‘een ijverigh, nuchteren, seer drijvende ende krijghservaren man’ genoemd, doch wiens karakter prikkelbaar, onaangenaam, hardvochtig en trotsch was. De eerste divisie bestond uit 24 compagnieën Engelschen, de linkervleugel onder bevel van Horatio Vere, de rechterhelft onder onmiddellijk bevel van zijn broeder, Sir Francis, den lateren commandant van Ostende.

Portret van Horatius Vere (1565-1635).
(Leeuwardenreeks)

Kenmerken

NationaliteitEngeland
NaamHoratio Vere
Woonplaats-
CompagnieENGELS 17
RangEngels Regiment - kolonel
Officier van:<1600
Officier tot>1632
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)42088
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Voorganger in ENGELS 17Francis Vere

Andere Engelse kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins