Er zijn veel portretten van officieren bewaard gebleven.

Ook zijn er nog een aantal portrettenseries in Nederland bekend.