Barnardus Ketel

Afkomstig van Diever.
Woonde te Dokkum.

Hij kocht met zijn vrouw in 1696 een huis te Dokkum in de Hogepole.
https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1993.pdf

Op 2-12-1674 werd Bernardus Ketel vaandrig in de compagnie van kapitein [], als opvolger van N. d’Arreu.
Op 9-11-1676 werd Aleff van Idsinga vaandrig in de compagnie van kapitein Tiddinga, als opvolger van B(ernardus) Ketel.
Op 9-11-1676 werd B(ernardus) Ketel kapitein, als opvolger van N. Haringh.
Op 27-1-1681 werd Harmanus Meima luitenant in de compagnie van Ketel, als opvolger van N. Avercamp.
Op 1-6-1688 werd Salomon de Berault luitenant in de compagnie van kapitein Ketel, als opvolger van H. Meima.

Op 20-2-1692 werd H(endrik) E. Rouse kapitein, als opvolger van B(ernardus) Ketel.
Op 20-2-1692 werd S(alomon) de Berault kapitein, als opvolger van B(ernardus) Ketel.
LET OP: twee keer werd een opvolger benoemd op dezelfde datum!

Hij werd op 28-1-1681 burger van Dokkum.

hypotheekboek Dokkum, 24-11-1688:
kopers: Barent Ketel kapitein van een compagnie infanterie en Jancke Idsinga echtelieden
verkopers: Aebe Hendricks apotheker en Cecilia Sijmens echtelieden

www.allefriezen.nl
bij huwelijk vermeld als Bernardus Ketel van Dieveren, faandrich van de compagnie van Capt. Casper van Tiddingen

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1993.pdf
2.
BARENT (Bernardus) KETEL, kapitein, ôfkomstich fan Dieveren, troude te Dokkum
op 26 maaie 1675 mei Jancke (Johanna) van
Idsinga, berne te Harns en stoarn op 4 jannewaris 1705 (56 jier âld), dochter fan Harmen
van Idsinga en Rienckje Walpert, widdo fan
Jacobus Hasius. Bern: Hendrik en Cnira.
Barent wie op 28 jannewaris 1681 boarger
fan Dokkum wurden. Hy en syn frou kochten yn 1696 in hûs ca. yn de Hegepôle te
Dokkum (DOK Z7 449).
Kleuren: su, dwersbalke bl. Rietstap hat by
“Ketel de Hackfort. P. de Zutphen” itselde
wapen.

Familiewapen Ketel
(Genealogysk Jierboekje 1993)

Wapen Ketel van Hackfort
(CBG familiewapens)

Kenmerken

NationaliteitDrenthe
NaamBarnardus Ketel
WoonplaatsDiever, Dokkum
CompagnieC160
C161
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1676
Officier tot1692 en 1692 (2x opvolger)
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43670
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Voorganger in C160N.N. Haringh
Opvolger in C160Hendrik E. Rouse

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins