Augustinus Ydtsma

Ouders nog niet 100% zeker!

Augustinus Idtsma werd op 27-4-1659 lidmaat vd Hervormde Gemeente te Leeuwarden.
www.allefriezen.nl

Op 7-9-1661 werd Augustinus Idtsma vaandrig in de compagnie van kapitein J.J. van Harinxma, als opvolger van F. van Alema.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als vaandrig droeg hij de kist.
Op 5-4-1676 werd Wibrandus Cock vaandrig in de compagnie van kapitein Albin, als opvolger van N. Idsma.

LET OP: Wibrand Cock is familie van hem denk ik, zie grafsteen Wybrand Cock.

Naamlijst van de studenten, sedert de oprigting der Hoogeschool te Groningen ingeschreven, Volume 1
Augstinus Itsma, Frisius, 1657, Jur.

Overledene
Augustinus IJtsma
overleden op 16-01-1682
Diversen: Vroedsman sedert 16-3-1679

Huwelijk onzeker, dus gegokt!
Tevens zijn kinderen gegokt!

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Familiewapen (Augustinus) Itsma
(CBG Familiewapens)

Kenmerken

NaamAugustinus Ydtsma
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC40
RangFriese Nassause Regiment - Vaandrigs
NationaliteitFriesland
Officier van:1661
Officier tot1676
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)41690
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenLijkstatie
Familiewapen

Andere vaandrigs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins