Augustinus Ydtsma

Ouders nog niet 100% zeker!

Op 27-4-1659 werd Augustinus Idtsma lidmaat van de Herv. Gemeente te Leeuwarden.

Op 7-9-1661 werd Augustinus Idtsma vaandrig in de compagnie van kapitein J.J. van Harinxma, als opvolger van F. van Alema.

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als vaandrig droeg hij de kist.
Op 5-4-1676 werd Wibrandus Cock vaandrig in de compagnie van kapitein Albin, als opvolger van N. Idsma.

LET OP: Wibrand Cock is familie van hem denk ik, zie grafsteen Wybrand Cock.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.