Frans van Scheltema

Woonde te Bornwird, op Minnoltsma State.

Franciscus Scheltema is in aug 1605 student te Franeker, op 17-5-1608 student te Leiden en op 6-2-1612 student te Padua.
Op 30-6-1625 werd Thomas van den Bergh luitenant in de compagnie van Frans van Scheltema, als opvolger van Engbert Boijmer.
In 1626 zat hij in Groningen als kapitein.
Wybren van Roorda werd op 9-3-1631 door de Staten benoemd tot kapitein van een compagnie als opvolger van F(rans) van Scheltema.
Hij woonde later op Minnoltsmastate te Bornwerd en was in 1640 eigenaar van de boerderij Scheltema onder Ferwerd.
In het stemkohier 1640 eigenaar van stem 1 en 2 Bornwird.
In het stemkohier van 1655 vermeld als eigenaar van stem 1,2,3 en 8 te Bornwird.

https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/GronM9-Huwelijksinschrijvingen-militairen-1623-1636.pdf
27-05-1626. Huge Albers, soldaat onder de zeer achtbare kapitein Frans Scheltema absent,
daarvoor presenteerde zijn moeder Claesijn Peters in de Heren kamers en
Wibbeke Lubbers, weduwe van Otte Claesen. Wordt de proclamatie
geconsenteerd.
Gecopuleerd 18-06-1626 door dominum Hindrikum, AK.

Hottinga State (of: Sixma van Andla State) te Minnertsga.
Tekening door J. Stellingwerf, 1723

Omgeving Bornwird op de Schotanusatlas uit 1718
Onder Bornwert ligt Minnoltsma State.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrans van Scheltema
WoonplaatsBornwird, Minnoltsma State
CompagnieC59
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1625
Officier tot1631
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35070
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in C59Wybren van Roorda

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins