Jan Frederik van Burmania

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
BURMANIA (Jan Frederik van), geb. 1700, overl. te Sas van Gent 1 Mei 1768, zoon van Sjuck, en van Jeepk Douma.
Hij trad in militairen dienst, lag in 1730 eenigen tijd als majoor (plaatsmajoor) binnen Sas van Gent, werd 19 Sept. 1742 luitenant-kolonel bij het infanterie-regiment Glinstra en werd 1 Jan. 1748 kolonel der infanterie. Nadat de fransche bezetting 29 Jan. 1749 Sas v. Gent had verlaten, kwam v. Burmania als commandeur aldaar, ter vervanging van den in krijgsgevangenschapgeraakten F. van Nispen.
Na 14 Maart 1766 bevorderd te zijn tot generaal-majoor, overleed hij twee jaar later te S.v.G.
Een prachtig wapenbord van dezen commandeur verbrandde met de kerk in 1896.
Hij werd als commandeur te Sas van Gent vervangen door zijn broeder Duco Martena v.B.
Zie: Stamboek v.d. Frieschen Adel I, 64, II, 45; F. Caland, Sas v. Gent, 140 en vlg.

327 Familie Van Sminia, 2605
Testament van jhr. Jan Frederik van Burmania te Rotterdam
Datering: 1744. Kopie
Omvang: 1 stuk
2610, Testament van jhr. Jan Frederik van Burmania te Leeuwarden
Datering: 1764
Omvang: 1 stuk

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jan van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Jan van Burmania
Functie Kapitein
Datum 30-4-1726

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jan Frederik van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Jan Frederik van Burmania
Functie Sergeant Majoor of Wachtmeester op het Sas van Gent
Voorganger wijlen Adriaan Schaagen
Datum 8-11-1729

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jan Frederik van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Jan Frederik van Burmania
Functie Luitenant Kolonel titulair te voet
Datum 1-4-1743

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Jan Frederik van Burmania
Periode: 1586 – 1792
Naam Jan Frederik van Burmania
Functie Kolonel
Datum 9-4-1748

vindplaats: gebrandschilderd raam Epema State
type: Gebrandschilderde ramen
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: IJsbrechtum
boeknummer: 7448
Hoog welgeboren heer de heer Jan Frederik van Burmania luitenant collonel van het regiment van de generaal Glinstra en groot majoor van Sas van Gent 1743

Gebrandschilderd raam in Epema State van Jan Frederik van Burmania.
(foto: Walmar.nl)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJan Frederik van Burmania
Woonplaats-
CompagnieC192
RangFriese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1726
Officier tot1768
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)37288
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGlas in lood
Familiewapen

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins