Syds II van Botnia

In 1572 staat een Syds van Botnia op lijst van hopmannen, dat moet deze zijn.
Hij werd op 20-5-1578 grietman van Wymbritseradeel.

Hij en zijn vrouw waren eigenaar/bewoner van Aebinga State te Huizum van 1608-1620, via zijn vrouw.

Zie portret in collectie Fries Museum uit 1576 door ‘meester vd portretten der Bannelingen’.

Boek Sytse ten Hoeve over Nijland pag. 83:
De klok in de kerk te Nijland droeg de wapens van de grietman van Wymbritseradiel en bewoner
van Hottingastate, Syds van Botnia en van diens vrouw Teth Douma van Oenema.
Helaas is deze klok verdwenen in de tweede wereldoorlog.

‘Op Nijland, Esinge, Ferwert in Middagerland’ staat op zijn grafzerk.
‘mede …. der Staten Generael van wegen de provincie van Frislan’ staat op zijn grafzerk.

Portret van Syds II van Botnia (1552?-1615)
(Collectie Fries Museum)


Portret van Teth Douma van Oenema (1554-1621) , vrouw van Syds II van Botnia.
(Collectie Fries Museum)

Grafzerk van de familie Botnia in de kerk te Nijland.
(foto: Walmar.nl)

Kenmerken

NaamSyds II van Botnia
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:<1572
Officier tot<1578
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33985
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Klok
Familiewapen
Opvolger in ONBEKENDWigle Gales van Hania