Syds II van Botnia

Woonde in 1607 te Nijland, Hottinga State.

http://www.simonwierstra.nl/BOTNIA.htm
Als Sixtus Bottenga op 21-2-1562 student te Leuven,begin 1563 te Basel en op 14-5-1563 te Heidelberg.
In 1566 te Lille als Sixtus a Botnya in het album amicorum Corn. Blyenburch (aanwezig K.B.).
Grietman van Wymbritseradeel 1578-1615.
Hij wordt met zijn vrouw geportretteerd in 1576 met als leeftijden 23 en 21 jaar (portret in Fries Museum); de vermelde leeftijden zullen slaan op de leeftijden bij huwelijk in 1571.
Recesboek IDA d.d.1578:Syds en Tet genoemd als echtpaar.
HvF 16702-125 d.d.20-10-1586:Anna van Mockema procedeert tegen hem.
HvF 16703-388 d.d.28-10-1589:Anna van Mockema,ook voor haar broer Salvius,contra zijn vrouw Tetcke Douma.
Zie verder GJB 1998-140.

Zie zijn bijdrage in 1566 in het Album Amicorum van Cornelis van Blyenburch.
(www.europeana.eu)

Zie zijn bijdrage in het Album Amicorum van Conrad Gesner (geen afbeelding)
(https://www.hvnf.nl/2021/05/alba-amicorum-met-friese-inscripties-en-meer)

In 1572 staat een Syds van Botnia op lijst van hopmannen, dat moet deze zijn.
Hij werd op 20-5-1578 grietman van Wymbritseradeel.

Hij en zijn vrouw waren eigenaar/bewoner van Aebinga State te Huizum van 1608-1620, via zijn vrouw.

Zie portret in collectie Fries Museum uit 1576 door ‘meester vd portretten der Bannelingen’.

‘Op Nijland, Esinge, Ferwert in Middagerland’ staat op zijn grafzerk.
‘mede …. der Staten Generael van wegen de provincie van Frislan’ staat op zijn grafzerk.

Boek Sytse ten Hoeve over Nijland pag. 83:
De klok in de kerk te Nijland droeg de wapens van de grietman van Wymbritseradiel en bewoner
van Hottingastate, Syds van Botnia en van diens vrouw Teth Douma van Oenema.
Helaas is deze klok verdwenen in de tweede wereldoorlog.

Zie uitnodiging begrafenis Saeck van Burmania, 23-7-1607
Woonplaats: Op ’t Nieulant
Mijn heer Sydts van Botnia en zijn huysvre.
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Portret van Syds II van Botnia (1552?-1615)
(Collectie Fries Museum)


Portret van Teth Douma van Oenema (1554-1621) , vrouw van Syds II van Botnia.
(Collectie Fries Museum)


Grafzerk van de familie Botnia in de kerk te Nijland.
(foto: Walmar.nl)

Bijdrage van Sixtus (Syds) van Botnia in 1566 in het Album Amicorum van Cornelis van Blyenburch (1545-1618)
(www.europeana.eu)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSyds II van Botnia
WoonplaatsNIjland, Hottinga State
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1572
Officier tot<1578
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33985
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Klok
Familiewapen
Album Amicorum
State
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins