Petrus Doma van Rosema

Woonde te Kollum, Tadema State.
Woonde later op Fogelsangh State te Veenklooster.

Hij ging mee op diplomatieke reis naar Spanje in 1660/1661 (zie verslag Lodewijck Huygens, Spaans journaal).

Op 17-2-1693 werd Lollius Sibrandus Jouwersma vaandrig in de compagnie van kapitein D. van Sixma, als opvolger van P(etrus) D(oma) van Rosema.
Op 17-2-1693 werd P(etrus) Doma van Rosema kapitein, als opvolger van W(ijbrandus) van Vierssen.
Op 17-2-1693 werd J(arich) van Herema kapitein als opvolger van P(etrus) D(oma) van Rosema.
Op 14-12-1694 werd J(ulius) Sixma kapitein, als opvolger van P(etrus) D(oma) van Rosema.

Nog niet bekend in welke jaren hij Schansmeester van Friesland was.

https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_2010.pdf
Petrus van Rosema was schansmeester van Friesland. Hij was een broer van
Rijcktjen van Rosema, die getrouwd was met Hilarius Doma van Fogelsangh
(VIIa), een neef van Catharina. Het echtpaar Rosema bewoonde na de dood van
Pibo van Doma Fogelsanghstate. Hun zoon Jacobus volgde hen op als bewoner.
Jacob Jilderts van Rosema bezat zeer veel onroerend goed, na zijn dood werd de
waarde van de landerijen getaxeerd op 591.902 car.gld.83
Catharina bezat in 1698 in Kollumerland 51 stemmen, dat was bijna 11% van het
totale aantal stemgerechtigde boerderijen in deze grietenij, dat 469 bedroeg

Afbeelding van Fogelsangh State te Veenklooster
Getekend door J. Stellingwerf in 1723
(Fries Museum)

Kollum op de Schotanusatlas uit 1718, met rechts Tadema State.

Kenmerken

NaamPetrus Doma van Rosema
WoonplaatsKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh State
CompagnieC57
C58
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Schansmeester
NationaliteitFriesland
Officier van:1693 en 1694
Officier tot1693 en 1694
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39774
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
State
Voorganger in C57Lolle Sybrant Jouwersma
Opvolger in C57Julius Ritscke van Sixma

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins