Frans Huseman

Luitenant-kolonel
24-07-1599 B Frans Huseman, overl. 1614
16-09-1614 C Frederik Pithan, 21-06-1623 ontslagen wegens overgave van Gulik

In het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden hing een officierenreeks bestaande uit 31 portretten van het Friese Regiment.
Deze reeks werd aangelegd door stadhouder Willem Lodewijk.
Een latere lijst van 26 portretten, meestal met een naam, is bewaard gebleven in Tresoar. (zie artikel Radetsky – negen eeuwen Friesland-Holland).
nr. 26 = Overste-luitenant Hazeman

https://www.dbnl.org/tekst/duyc001jour05_01/duyc001jour05_01_0004.php
[Den 27en May] 1600
Den 27en May was tamelijck schoin weder. Den viant maeckte eenige approchen voor thuys te Batenburch, plante geschut ende begonst daerop te schieten, in twelcke den capitein Swits met een musquet int tlijf geschoten werde, ende siende dat hij thuys tegen tgeschut niet en konde houden, dede metten viant parlamenteren ende accordeerde de plaetse over te geven ende daeruyt te trecken naer Littoijen ende de Voorne, waermede dit huys noch desen dach aenden viant overging. Graef Ernst vresende of den viant mocht trachten deur Masenwael op de Wale te commen, heeft terstont naer den Doyeweert gesonden de 3 compagnien Vriesen van Blau, Kijff ende Edsart Grovesteyns, onder tbeleit van sijn overste lieutenant Huseman, die hij laste uyt Tiel mede te nemen een derde van sijn compagnie ende een derde vande compagnie van Eyndhove. Hij sondt te dien eynde oick aenden dwersdijck de 2 compagnien ruyteren van Wermeloe ende Ittersum, om daer de wacht op de reviere te houden, ende bleef middelertijt tusschen Tiel ende Ophemert leggen.
Desen dach quamen de voorn. Gesanten vanden Keiser in den Hage, hebbende tot noch toe op Buyren bij den Graef van Hohenloe geweest, sonder dat men eygentlijck verstont, om wat saken sij daer so lange waren gebleven.

https://www.dbnl.org/tekst/duyc001jour05_01/duyc001jour05_01_0009.php?q=bodenhausen#hl1
31-12-1600
Op Vrieslant de vanen ruyteren van Hamylthon ende Jan Bax, elcx van 80 peerden ende de compagnien te voet van B. van Eussum, Hembiesen, Bodenhausen, Cruyningen, Planits, Huseman, Hoboocken, Goswijn van Lauyck ende Hareschoe elcx van 113 hoofden. Op Overijssel de compagnie te voet van Renier Sloet, ende op Groningen ende Omlanden de vanen ruyteren van Graef George van Solms ende van Graef Frederick van Solms, elcx van 80 peerden ende de compagnien te voet van Graef Ernst van 150 hoofden, ende van Massau, Hanicrot, vander Burch, Pithan, Pomarede, Olivier Serlambert ende van Cotwis, elcx van 113 hoofden. Ende hoewel veel gedeputeerden vande provincien daerinne niet wel tevreden en waren, werde tselve nochtans bij provisie also deur gedrongen+.

Kenmerken

NationaliteitDuitsland
NaamFrans Huseman
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangHoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:?
Officier tot<1614
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)43052
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar
Opvolger in ONBEKEND 1600-1700Reynolt van Inthiema

Andere Hoogduitse kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins