Frederick Reyns van Inthiema

Hij was lid van het Verbond der Edelen en ook van een deputatie, die 8 jan 1567 Aremberg, de stadhouder, verzocht de Hervormden niet te vervolgen of in hun vertrek te belemmeren en geen troepen meer in het gewest te brengen; deze beloofde dit laatste wel, maar Inthiema week toch weldra als vele Friezen, voor Alva naar Emden.

Door de bloedraad verbannen met verbeurdverklaring zijn goederen, nam hij deel aan de ondernemingen der Watergeuzen, oa bij Den Briel en diende in 1572 in Friesland onder Joost van Schouwenburg, die hem tot fiscaal bij zijn regering te Franeker aanstelde en in Holland onder Lumey (AAB: Willem II van der Marck Lumey), die hij in 1573 hielp verdedigen tegen zijn tegenstanders.

Hij nam ook deel in zendingen naar Duitsland en Engeland om hulp. Na Lumey’s afzetting ging hij naar Leer in oostfriesland terug, waar hij tot 1592 raad van graaf Edzard II en graaf Johan was. Later weer als advocaat te Leeuwarden teruggekeerd, trachtte hij reeds onder Karel V verbeurd verklaarde goederen of schadevergoeding daarvoor terug te krijgen. Hij komt 1604 en 1606 te Leeuwarden voor en gaf nog in 1610 een boek uit. Hij was verdienstelijk rechtsgeleerde en schreef ook verzen.

Tekening van Inthiema State te Workum uit 1723, getekend door Jacobus Stellingwerf.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFrederick Reyns van Inthiema
WoonplaatsWorkum, Inthiema State
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:>1567
Officier tot<1614
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)15769
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins