Feye Feyes van Heemstra

Woonde te Oudkerk (1654, nog niet 100% zeker dat dit hem is)

Feyo ab Heemstra werd op 12-5-1645 student te Franeker.
Kapitein in het leger (1658).
Hij wordt op 5-2-1659 door belijdenis lidmaat te Bolsward.
Woonde te Oenkerk, Heemstra State.

Portret van Feye Feyes van Heemstra (1630-1690)
(afbeelding: familie Heemstra, 2023)

Hetzelfde portret van Feye Feyes van Heemstra (1630-1690) uit 1676, door onbekende schilder, echter in spiegelbeeld!
https://rkd.nl/nl/explore/images/133117

Op 11-1-1656 werd Jr. Feio van heemstra luitenant in de compagnie van ritmeester Marquette, als opvolger van B. van Welderen.
Op 24-4-1657 werd Jr. F. van Heemstra als luitenant in de compagnie van ritmeester Marquette opgevolgd door Jr. Andries van Douma.

Op 27-4-1657 wordt een Jr. F(eye) van Heemstra (Hiemstra) kapitein, als opvolger van Jr. S(ybolt) van Popma.
In nov. 1657 is Hans van Munster uit Bolsward, sergeant onder kapitein Feye van Heemstra. (www.allefriezen.nl)
In 1659 is hij aanwezig bij de Slag om de Sont.
Op 11-5-1660 wordt een F.B. van Heemstra opgevolgd door kapitein jr. H(essel) van Bootsma.
Op 11-5-1660 werd een Jr. F. van Heemstra kapitein, als opvolger van T. van Heemstra.

LET OP: op 11-8-1660 werd een Feio van Heemstra luitenant in de compagnie van kapitein Z.D.A.van Loo, als opvolger van D. Sixma, maar dit is ws Feye Nicolaasz. van Heemstra!

In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein droeg hij de kist.
Jonker Feijo van Heemstra werd in 1666 als kapitein beëdigd.
1670 commandant van Rheinberg (Genealogie Aysma, O. Hellinga)
In 1672 staat Feyo van Heemstra vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein in garnizoen te Breda.
Officier inf. in Statendienst en kolonel.
Hij wordt op 15-5-1674 de 11e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in hetzelfde jaar 1674 opgevolgd door Menno baron van Coehoorn.
1674 commandant van Ravestein (Genealogie Aysma, O. Hellinga)
1676 commandant van Breda (Genealogie Aysma, O. Hellinga)
Op 28 october 1676 verkreeg hij commissie als kolonel (was dit wel van een Fries regiment? Hij staat niet op MpaginaE en wel bij de RvS benoemingen).
1677 kolonel-commandant van Emden (Genealogie Aysma, O. Hellinga)
Op 3-1-1690 wordt een F. van Hiemstra (Heemstra) opgevolgd door kapitein F. Hiemstra (Heemstra).

Op 4 okt. 1686 is kolonel Feio van Heemstra te Oenkerk, als vader van zijn kinderen bij Tietscke van Aysma, voor 2/3 deel erfgenaam van wijlen Lolck van Aysma, weduwe van Zidlits.
Het andere 1/3 deel is gemeenschappelijk voor kapitein Schelto van Aysma, voor zichzelf en voor zijn vrouw Anna Yda Spruit, en Tiemck van Aysma, weduwe Kuysten. (Genealogie Aysma, O. Hellinga)

Hij en zijn vrouw Tjits kwamen 22-4-1676 vanuit Oenkerk in Breda aan.
Kolonel vanaf 1676.
Commandeur van Emden vanaf 1677.
In 1682 in garnizoen te Delfzijl.

Proclamatieboek TIE 55 36, 1687:
De Eed: Heere Feijo van Hiemstra collonel en capitain over een regiment infanterij commandeur binnen de stadt Embden residerende tot Oenkerck’.

WS IS DIT DEZE FEYE:
Zie leedbrief begrafenis Teth Foockel van Roorda, 2-11-1646
Woonplaats: Franeker
– Jr. Feio v. Heemstra
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Zie leedbrief begrafenis Tjaert van Walta, 12-1-1654
Woonplaats: Oudkerck
x – Jr. Feye van Hiemstra
http://www.mpaginae.nl/MurBak/leedbrieven.htm

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Feijo van Heemstra
Periode: 1586 – 1792
Naam Feijo van Heemstra
Functie Sergeant Majoor of Wachtmeester van ?
Datum 4-1-1676

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Feijo van Heemstra
Periode: 1586 – 1792
Naam Feijo van Heemstra
Functie Kolonel
Datum 28-10-1676

Portret van Feye Feyes van Heemstra (1630-1690), geschilderd in 1676.
(afbeelding: familie Heemstra, 2023)


Heemstra State te Oenkerk ‘behoort den heere Feie van Heemstra, 1721
(Fries Museum)

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFeye Feyes van Heemstra
WoonplaatsOenkerk, Heemstra State
CompagnieC62
HOOGDUITS 2
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1657 en 1660
Officier tot1660 en 1690
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10598
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Lijkstatie
Voorganger in C62J.J. Sloun
Opvolger in C62Adriaen van Hellemis van Welle

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins