Feye Feyes van Heemstra

Feyo ab Heemstra werd op 12-5-1645 student te Franeker.
Kapitein in het leger (1658). Hij wordt op 5-2-1659 door belijdenis lidmaat te Bolsward.
Woonde te Oenkerk, op Heemstra State.
Gehuwd met Tjits Scheltes van Aysma.

Op 11-1-1656 werd Jr. Feio van heemstra luitenant in de compagnie van ritmeester Marquette, als opvolger van B. van Welderen.
Op 24-4-1657 werd Jr. F. van Heemstra als luitenant in de compagnie van ritmeester Marquette opgevolgd door Jr. Andries van Douma.

Op 27-4-1657 wordt een Jr. F. van Heemstra (Hiemstra) kapitein, als opvolger van Jr. S. van Popma.

In 1659 is hij aanwezig bij de Slag om de Sont.
Op 11-5-1660 wordt een F.B. van Heemstra opgevolgd door kapitein jr. H(essel) van Bootsma.
Op 11-5-1660 werd een Jr. F. van Heemstra kapitein, als opvolger van T. van Heemstra.

LET OP: op 11-8-1660 werd een Feio van Heemstra luitenant in de compagnie van kapitein Z.D.A.van Loo, als opvolger van D. Sixma, maar dit is ws Feye Nicolaasz. van Heemstra!

In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 3-1-1690 wordt een F. van Hiemstra (Heemstra) opgevolgd door kapitein F. Hiemstra (Heemstra).
Officier inf. in Statendienst en kolonel.
Jonker Feijo van Heemstra werd in 1666 als kapitein beëdigd, op 28 october 1676 verkreeg hij commissie als kolonel.
Hij wordt op 15-5-1674 de 11e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in hetzelfde jaar 1674 opgevolgd door Menno baron van Coehoorn.
Hij en zijn vrouw Tjits kwamen 22-4-1676 vanuit Oenkerk in Breda aan.
Kolonel vanaf 1676.
Commandeur van Emden vanaf 1677.

Heemstra State te Oenkerk ‘behoort den heere Feie van Heemstra, 1721
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamFeye Feyes van Heemstra
WoonplaatsOenkerk, Heemstra State
CompagnieC62
FunctieCommandeur
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1657 en ????
Officier tot1660 en ????
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)10598
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C62Sybolt van Popma
Opvolger in C62Hessel van Bootsma