Berend Seysing

Vermeld in de dagboeken van WL in 1585.

–> zie ook Beknopt overzicht Berend Seysing

Uit: : ‘Maurits van Nassau. Een winnaar die faalde’ van A. Th. van Deursen, p. 90-91.
Everard van Reyd vond dergelijke mensen nauwelijks de naam soldaten waard. Ritmeester Seysinck, ‘die aller hasenpaden kondig, ende voor eenenwaeghals ende vrybuyter vermaert was’, liet in het open veld zijn strijdmakkers smadelijk in de steek, ‘bestedighende met zijn exempel die regel, dat vrybuyters ende verrasschen afgerigt wesende, haren vyandt selden willen onder oogen sien’.

e-mail van Rob Seesink dd 13-10-2021:
Uit boeken en documenten blijkt dat hij, in de periode van 1570 tot en met tenminste 1585, een rol heeft gespeeld in het verzet van Willem van Oranje tegen het Spaanse Rijk.
Zijn naam komt voor in vele briefregesten van Willem IV van den Bergh, de graaf van Huis Bergh en zwager van Willem van Oranje. Berend Seysing wordt in de stukken ook genoemd als Beerndt ‘Bernt” Seissinck, alias Kervel of Berndt van Kervell genant Seisinck. Met functies als rentmeester, hopman, kapitein, luitenant en ritmeester. Hij wordt ook een geus genoemd.
De Raad van State laat op 16 december 1584 weten dat zij nog 80 goede, ervaren en goed uitgeruste ruiters, 40 lanciers en 40 schutters werven voor ritmeester Berndt van Kervel op wiens ervarenheid zij vertrouwen.
Zij vragen de gezagsdragers Berendt van Kervell genoemt Seisinck hem hierin te ondersteunen.
Zijn naam wordt in verband gebracht met vele plaatsen waar gestreden werd. Zo ook in het boek Kollumerland en Nieuw-Kruisland van Mr. A.J. Andræ.
Hierin wordt Berendt Sesinck genoemd als ritmeester Seysing; in de slag om de Spanjaarden in 1581 uit de Ommelanden te verdrijven wordt hij samen met overste Stuper en hopman Rennoy als hulptroepen toegezonden.
Andere verwijzingen naar Friesland zijn te vinden in de volgende boeken:
– Krygs-listen en regelen van Hajo Spandaw. Hierin staat:
“In de jare 1585 reden twee Vanen van onze Ruiters uit Vrieslant na ’t Lantschap Drenthe, onder de Ritmeesters Bordes en Seisink, en, des viants Ruitery gewaar wordende, stelden zy zig, hoewel swakker zynde, te weer, makenden twee Benden. Bordes deed de eerst charge, op belofte van Seisink, van hem datelik te zullen volgen:
Maar deze, ziende Bordes met den viant vermengt, wendde de rugge en verliep; zo dat Bordus gewont, en met meer andere gevangen na Steenwyk gevoert wierde.”
– De Vrijbuiter van W. Mets Tzn . Berend Seysing wordt in dit jongensboek als ritmeester van de Friesche ruiterij in 1581 genoemd.

In 1582 wordt hij door Arnhem in dienst genomen als kapitein met onder hem 50 ruiters.
(artikel Berendt Zesinck)

http://www.seesink-vanderpluijm.nl/OLDE-SEESINK-20201117.pdf
1561 – 1580 Berendt Zesinck
De eerste pachter die ook de naam van de boerderij draagt. Hij is volgens schatting geboren in 1520.
In diverse boeken en documenten in verschillende archieven wordt hij in verband gebracht met de geuzen.
Zo staat onder andere in een boek uit 1583 met de titel Monumentorum Monasteriensium Decoria Prima op
blz. 333 “Umb trent dden maindagh na Margareta heft der Capitein der Goosen SEISEN BERENT edder
ZESINCK genant….” en in het boek Geschichte und Alterthumskunde uit 1871 o.a. “
Überfiel eine grösere schaar unter der Anfübrung eines gewissen Bernhard Seisink am 20 Juli 1583 Schlos
und Stadt Ahaus, befreite ihre gefangenen kameraden..”.
In de periode van 1570 tot en met 1585 komt zijn naam ook voor in documenten (zie bijlage 4) van onder
andere het Huis Bergh als kapitein Sessinck, ritmeester Seysinck of Seijssinck, ritmeester Berndt Sessingck
gend. Kervell maar ook andersom, namelijk Berndt van Kervell genandt Sessinck of Seisinck. Het gaat
daarin bijvoorbeeld over de aanvoering van 40/50 ruiters voor de Graaf van Bergh of zoals in de
Overijsselsche almanak voor Oudheid en Letteren van 1582 staat dat Ritmeester Berend Seijssinck op eigen
gezag het slot van den Bisschop te Ahaus ingenomen en geplunderd had.
De krant De Graafschap-Bode schrijft in een artikel op 6 januari 1939 over de onveiligheid in den
Achterhoek in vroegere eeuwen (rond 1575) ook over Berent Seisinck. Een persoon zou door Berent
Seisinck hebben horen zeggen dat hij alle des Konings onderzaten, die hij te pakken zou krijgen,
overrompelen zou. Er zou tevens besproken zijn dat ze een voogt van Winterswijk zouden overvallen en
willen uitleveren aan den Prins van Oranje.

http://www.seesink-vanderpluijm.nl/OLDE-SEESINK-20201117.pdf
De naam wordt ook geschreven als Berndt van Kervell, alias Seissinck. In het boek De Vrijbuiter van W. Mets Tzn, uitgegeven in 37
1905, door Van Holkema & Warendorf, Amsterdam met een romantisch-historisch verhaal waarin staat geschreven over het kornet
van Frieschen ritmeester Berend Seysing met zijn Friesche ruiterij. Het verhaal is eerder als feuilleton verschenen in 1892 in de
Opregte Steenwijker Courant onder de naam Kapitein William

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamBerend Seysing
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1585?
Officier tot1585?
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)42402
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins