Gerrit Jochums van Amama

  • geboren: in 1625 te Leeuwarden
  • zoon van: Joachim Hernes van Amama en Aagje Gerrits Potter
  • huwelijk: in 1645 trouwde hij (1) in Bourtange met Bennu Jurjens Vierssen en (2) in januari 1668 te Leeuwarden met Anna Matthijs van Vierssen.
  • overleden: 4 november 1677, begraven te Sloten.

Gerryt Amama ut supra van de comp. van Potter in plaets van N(Ludolf) Potter, den 13. Junii 1623
https://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

Boele Broers van de comp. van L(udolf) Potter in plaets van G(errit Jochums) Amama, dito (den 31. Jan.rii 1628)
https://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm

1640: Akte van aanstelling van Gerryt Ammama tot luitenant in de compagnie van Duco van Hemmema (7446 hs) (archieven.nl)
In 1646/1647 doet hij zijn eed als kapitein.
Commandeur van Bourtange, kolonel in dienst der Friezen,
Op 1-4-1658 werd dr. Joannis Rennema vaandrig in de compagnie van kapitein Amama, als opvolger van Joannis Jouckis.
Op 18-8-1659 werd Jr. Gajus van Jeltinga vaandrig in de compagnie van Amama, als opvolger van J. Rennema.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Kolonelsbenoemingen: Ammama, Gerrit Jochums v. – S.R. – 7 okt. 1664; overste luitenant, C&I, Res. GS 16 juli 1664
Op 16-7-1664 wordt hij door de Friese Staten benoemd tot Overste Luitenant (=Luitenant Generaal) (www.mpaginae.nl)
Op 15-12-1664 was hij als luitenant-kolonel aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz.
In 1667 benoemd tot kolonel.
In 1672 staat Gerrit van Amama vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kolonel.
Op 1-5-1673 werd Matthijs Beyma vaandrig in de compagnie van kolonel Amama, als opvolger van G. Jeltinga.
Op 11-8-1674 aanwezig bij de Slag bij Seneffe, zie ook tekening van die dag.
Op 23-11-1677 werd W(ytse) Beyma kapitein, als opvolger van G(errit) Amama.

archieven.nl
53 Familie De Beaufort
1292
Akte waarbij de luitenant Mom en de commies Jan van Bate zich verzoenen ten overstaan van de commandant Gerrit van Amama en de officieren in het garnizoen van Bourtange, 1670

Commandeur van Emden tot zijn overlijden in 1677.
Zijn regiment vocht mede in den slag bij Senef.

Hij ligt begraven onder dezelfde grafsteen als zijn oom Ludolf Potter, met de tekst:

Gerrit van Amama colonel brigadier ter dienste der verenighde Nederlanden en commandeu[r]… Embden gesturven den 4 nowenber anno 1677 out synde .. iaar leght hier begraven.

Grafzerk van Ludolf Potter en Gerrit Amama in de kerk te Sloten

Gerrit van Amama bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietze in 1664.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGerrit Jochums van Amama
WoonplaatsSloten?
CompagnieC63
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1646/1647 (Schrijver 1623-1628)
Officier tot1677
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32288
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Opvolger in C63Wytze Johannes van Beyma

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins