Gerrit Jochums van Amama

1640: Akte van aanstelling van Gerryt Ammama tot luitenant in de compagnie van Duco van Hemmema (7446 hs) (archieven.nl)
In 1646/1647 doet hij zijn eed als kapitein.
Commandeur van Bourtange, kolonel in dienst der Friezen,
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
Op 16-7-1664 wordt hij door de Friese Staten benoemd tot Overste Luitenant (=Luitenant Generaal) (www.mpaginae.nl)

Kolonelsbenoemingen: Ammama, Gerrit Jochums v. – S.R. – 7 okt. 1664; overste luitenant = luitenant-generaal C&I, Res. GS 16 juli 1664

Commandeur van Emden tot zijn overlijden in 1677.
Zijn regiment vocht mede in den slag bij Senef.
Op 23-11-1677 wordt hij opgevolgd als kapitein door Wytse van Beijma.
Hij ligt begraven onder dezelfde grafsteen als zijn oom Ludolf Potter, met de tekst:

Gerrit van Amama colonel brigadier ter dienste der verenighde Nederlanden en commandeu[r]… Embden gesturven den 4 nowenber anno 1677 out synde .. iaar leght hier begraven.

Grafzerk van Ludolf Potter en Gerrit Amama in de kerk te Sloten

Kenmerken

NaamGerrit Jochums van Amama
WoonplaatsSloten?
CompagnieC63
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
NationaliteitFriesland
Officier van:1646/1647
Officier tot1677
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32288
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenGrafsteen
Familiewapen
Opvolger in C63Wytze Johannes van Beyma