Werp van Tjessens

Vaandrig in het leger en in 1607 bij de admiraliteit van Dokkum.
HvF 16705-330 d.d.15-12-1601:Taecke van Hettinga uit Hantum contra Worp van Tjessens.
HEN K10-138 d.d.1621:Werp verkoopt 4 pm land uit een sate te Edens (stem 10).
HEN K10-445 d.d.1622:Werp van Tjessens en Orsela van Scheltema,echtelieden te Holwerd,verkopen 37,5 pm land uit sate “Oldehuijs” te Lutkewierum.
T347-690: zijn kinderen verkopen land te Anjum (22-7-1626).
Na zijn dood werd de state Tjessens tot 1652 bewoond door enige van zijn kinderen.
HvF 16792:autorisatie d.d.20-2-1626:Zijn kinderen Geelcke,Sascker,Worp (mede vanwege Syds,nog impuberens zijnde),verzoeken om Marcellus Goverts te benoemen als curator over Geelcke en als tutor over Syds.

http://www.stinseninfriesland.nl/TjessensHolwerd.htm
Worp werd nogal eens belaagd door schuldeisers.
Hij was het die in 1626 zijn zoon op het koor van de kerk te Holwerd liet begraven, doch veroordeeld werd tot herbegraving elders in de kerk.

Omgeving Holwerd op de Schotanusatlas uit 1718
Tjessens State ligt ten zuid-oosten van Holwerd

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWerp van Tjessens
WoonplaatsWaaxens, Tjessens State
CompagnieONBEKEND 1600-1700
RangFriese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:-
Officier tot<1607?
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)33266
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen

Andere vaandrigs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins