Pieter Boeymer

Eerst grietman van Franekeradeel, toen hopman in Spaanse dienst.
Hij volgde hopman Julius van Dekema op in 1580 toen die overleed bij Keulen in Duitsland.

https://sites.google.com/site/fryslanboppemeitsje/conscriptio-exulum
Jam sequitur Aula Phrisiae [= Hof van Friesland]
# + M. [Magister] Julius a *Deeckema [Dekema], Raed ord[i]naris in den Hove vors., cum uxore [Haersma] et familia; ende die heer was oeck mede capitain ende hopman onder d’Billyschen regimente ende is bennen [binnen] Colen gestorven anno 1580 ende daer bigraven, [wyens zyel god genadich sij, Amen,] unde in syn plaetze is gecomen hopman Pieter Boymar

‘dootboeck’
26 April. Pieter Boeymer tot Oesenbruch eertijts olderman ende grietman tot Franiker ende naderhant hopman bij de Conincx sijde den 29 begr.

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/vdaa/#source=aa__001biog02_01.xml&page=762&view=imagePane
Hij werd in 1568 grietman van Franekeradeel.
In 1570 was hij in de commissie die Anna van Oostenrijk, in naam vd Staten van Friesland, kwam begroeten.
spaansgezind zijnde, moest hij het land verlaten.
In 1593 was hij kapitein in Spaanse dienst en ontving geld van Juan robles om daarmee nieuwe aangeworven soldaten te betalen.
Hij was in 1597 kommandant van zes vaandels knechten, sterk 360 man. in Spaanse dienst en met deze in bezetting te Oldenzaal, toen Maurits de stad belegerde en Boeymer genoodzaakt was deze over te geven.

Kenmerken

NaamPieter Boeymer
Woonplaats-
CompagnieSPAANSE COMPAGNIE 3
RangSpaans Regiment
NationaliteitFriesland
Officier van:1580
Officier tot<1606
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36692
Blog-
Voorganger in SPAANSE COMPAGNIE 3Juw van Dekema

Andere Spaanse officieren

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins