Hendrick van der Merwede

Officier van ca 1602-1626.
Hij volgde Jan van Niel op als kapitein (in Groninger Regiment waarschijnlijk).

Omstreeks 1600 waren er in de A-Kerk te Groningen gebrandschilderde ramen met namen en wapens van Groninger kapiteins.
‘Overste luitenant, ritmr. ende hopmans des Nassouischen stats Groeningen ende Omlandes regiment’
Hieronder die van kapitein Henrick van Merwede, drossart en hopman.

In 1624 benoemd als luitenant-kolonel.
Later dat jaar krijgt hij toestemming om als kolonel en directeur vd fortificatien in dienst v/h leger van Ernst van Mansfeld in Oostfriesland te treden.

Universiteit van het Noorden: vier eeuwen academisch leven in Groningen: 1617
Een ingenieur kapitein Hendrik van der Merwe was samen met cartograaf Bartholt Wicheringe, bij het examen afleggen, door hoogleraar wiskunde Mulerius, van de landmeters Thomas van der Bargh en Jacob Slijp in de vestingbouwkunde en meetkunde.

Kolonel in 1621.
Zie: NL 1941.
Hendrick wordt op 12 juni 1610 nog vermeld als “drost en schout der steede ende lande van Vianen”. In deze acte wordt hij “joncker’ genoemd en treedt mede op voor zijn zusters Barbara en Elisabeth, gezamenlijk kinderen van en erfgenamen van wijlen juffrouw Margreta de Pas, hun moeder, die zelf erfgename was van juffrouw
Johanna de Pas. Tevens was Hendrick hierbij gemachtigde van zijn vader voor zover het diens rechten betrof.
Hij transporteert dan ten behoeve van zekere Corsten Thijszoon, wonende te Megen al hun gedeelte hun aangekomen door overlijden van Janneke Staesdochter, in leven huisvrouw van Peter Luenis van de goederen gelegen in de heerlijkheid van Balgooyen, tot Megen en elders. Het familieverband met voornoemde Janneke blijkt uit de acte niet.
Ook in 1612 vindt men hem nog als schout van Vianen. Wanneer hij op 1 juli 1615 en 2 juli 1615 te Vianen in
acten verschijnt in verband met een transport, blijkt niet duidelijk of hij dan nog aldaar gevestigd is.
Waarschijnlijk is hij op dit ogenblik nog geen officier. Daar hij in 1621 reeds kolonel is, zal hij echter wel omstreeks die tijd (1615) het schoutambt hebben verlaten terwille van een militaire functie (Schepenprotocollen Vianen F.L. 5 fol. 219. F.L. 6 fol. 42/42verso).

Familiewapen Van Merwen
(CBG familiewapens)

Tekening van gebrandschilderde ramen in de A-Kerk te Groningen. Hierop namen en wapens van Groninger Nassause Regiment uit omstreeks 1600.
(Utrechts archief, Aernout van Buchel)

Kenmerken

NationaliteitNEDERLAND
NaamHendrick van der Merwede
Woonplaats-
CompagnieGRONINGER REGIMENT
RangGroninger Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:1602
Officier tot1626
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34903
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Glas in lood
Opvolger in GRONINGER REGIMENTGerrit Cornelissen Schay

Andere Groninger kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins