Johan van Andla

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein-luitenant droeg hij de kist.

Op 17-2-1666 volgde een J. Andla Gosewijn van Weidenvelt op als kapitein.
In 1668/1677 krijgt hij ‘consent’ voor de (ver)koop van woning te Leeuwarden aan de Nieuwestad.
Op 9 juni 1671 doet zijn vrouw Wilhelmina belijdenis te Oenkerk/Giekerk/Wyns, waarschijnlijk in Oenkerk.
Hij wordt in 1673 de 10e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1674 opgevolgd door Feyo van Heemstra.
Op 29-11-1676 komt zijn vrouw Wilhelmina als lidmaat te Leeuwarden, vanuit Ried.
Op 27-4-1680 werd S(ybrand) de Schepper kapitein, als opvolger van N (Johan) Andla.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1671
Man: Andla
Vrouw: Wilhelmina van Middelkoop
– Op 9 juni 1671 zij belijdenis

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Kenmerken

NaamJohan van Andla
WoonplaatsOenkerk?
CompagnieC13
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1666
Officier tot1680
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34912
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Overige
Voorganger in C13Gosewijn van Wiedenfelt
Opvolger in C13Sybrant Abrahams de Schepper

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins