Johan van Andla

Woonde te Oenkerk (1671).

Op 15-12-1664 was hij aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als kapitein-luitenant droeg hij de kist.

Op 17-2-1666 volgde een J. Andla Gosewijn van Weidenvelt op als kapitein.
Op 20-4-1667 werd Marten van Dockum luitenant in de compagnie van kapitein J(ohan) van Andla, als opvolger van G. van Hania.
In 1668/1677 krijgt hij ‘consent’ voor de (ver)koop van woning te Leeuwarden aan de Nieuwestad.
Op 28-2-1671 werd Hendrick Hillensbergen luitenant in de compagnie van kapitein J(ohan) van Andla, als opvolger van M(arten) van Dockum.
Op 9 juni 1671 doet zijn vrouw Wilhelmina belijdenis te Oenkerk/Giekerk/Wyns, waarschijnlijk in Oenkerk.
Andla; kapitein, tr. Wilhelmina van Middelkoop; el. te Oenkerk 1671 (allefriezen.nl)
In 1672 staat Joh. Fr. van Andela vermeld op de lijst van compagnie ter repartitie van Friesland (Resoluties Staten van Holland), als kapitein, in garnizoen te Maastricht.
Op 17-9-1673 werd Egbert Clant luitenant in de compagnie van kapitein (Johan van) Andla, als opvolger van N. van Hillenbergh.
Hij wordt in 1673 de 10e majoor van het 2e Regiment Infanterie en wordt in 1674 opgevolgd door Feyo van Heemstra.
Op 30-4-1674 werd Martinus Bechius luitenant in de compangnie van kapitein (Johan van) Andla, als opvolger van J(onkheer) E(gbert) Clant.
Op 4-7-1675 werd N. Costerus luitenant in de compagnie van kapitein (Johan van) Andla, als opvolger van N(Martinus) Bechius.
Op 29-11-1676 komt zijn vrouw Wilhelmina als lidmaat te Leeuwarden, vanuit Ried.
Op 27-4-1680 werd S(ybrand) de Schepper kapitein, als opvolger van N (Johan) Andla.

Lyste van de doode en gequeste officieren van ’t uytgetrocken guarnisoen van Maestricht
1673 – 2 pagina’s
Compagnie van Andela,
Luytenant Hillingsberge dood
Vendrig met een Sergeant gequetst.

Lidmatenboek Oenkerk Tietjerksteradeel, 1671
Man: Andla
Vrouw: Wilhelmina van Middelkoop
– Op 9 juni 1671 zij belijdenis

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Google Books:
Lyste van de doode en gequeste officieren van ’t uytgetrocken guarnisoen van Maestricht
Voorkant 1673 – 2 pagina’s

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan van Andla
WoonplaatsOenkerk?
CompagnieC13
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Majoor
Officier van:1666
Officier tot1680
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34912
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Lijkstatie
Overige
Voorganger in C13Gosewijn van Wiedenfelt
Opvolger in C13Barthold de Schepper

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins