Augustinus Lycklama a Nijeholt

Hij woonde op zijn buitenplaats te Beets.

Grietman Opsterland 1693-1718, lid Gedep. Staten van Friesland
Monstercommissaris.

vindplaats: op de kerktoren
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Onderzoek Hessel de Walle
plaats: Donkerbroek
aantekening: http://donkerbroek.nl/nieuws/2231
boeknummer: 9512
De heere Augustinus Lyclama á Nijeholt juris utriusque licentiatus, grietman en ontfanger generael over en van Opster-
Landt althans monstercommissaris deser provintie van Frieslandt en de heere Bartholdus Lyclama á Nijeholt, i: u: dr grietman over Stellingwerf Oosteinde en meede gedeputeerde staat van Frieslandt etc.
(AAB: overlappende jaartallen grietmannen 1698-1718, vermoedelijk dus gemaakt in 1714 bij de bouw van de kerk)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamAugustinus Lycklama a Nijeholt
Woonplaats-
CompagnieMONSTERCOMMISSARISSEN
RangMonstercommissaris Friesland
Officier van:>1693
Officier tot<1718
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)37732
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenGeen overige afbeeldingen beschikbaar

Andere monstercommissarissen

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins