Gerhardus Mejontsma

Woonde ws te Buitenpost, Mejontsma State (AAB).

Op 8-12-1670 werd Gerhardus Mejontsma schrijver van de compagnie van kapitein O(ene van) Teyens, als opvolger van W. Gerlaci.

Op 29-7-1686 werd G(erhardus) Mejontsma kapitein, als opvolger van R(einhardt) Lauwerman.
Op 23-12-1686 werd Anthony de la Coste luitenant in de compagnie van kapitein Mejontsma, als opvolger van G. Merckel.
In 1687 zat hij in garnizoen in Leeuwarden (www.archieven.nl)
Op 6-11-1690 werd Johan Herman Joosten vaandrig in de compagnie van kapitein Mejonsma, als opvolger van J. van Heerma.
Op 24-11-1692 werd E(verwijn) Merwede kapitein, als opvolger van G(erhardus) Mejontsma.

www.archieven.nl
Informatieboeken
Aktedatum:
1687-10-11
Samenvatting:
Grietie Feijes, wonende alhier. Oud: 25 jaren.
Verklaart dat zij nooit iets heeft bespeurt dat zou wijzen op een “verhouding” of het plegen van ontucht door IJtie Jurrijens, huisvrouw van Jurrien Lammerts, meester piepmaker aan het Vliet alhier, en Robert Jans, hun knecht.
Joannes Postma, Soldaet onder de Compagnie van Capitein: Mejontsma, in garnizoen te Leeuwarden.
Wonende in een steeg op het Vliet.
Oud: 26 jaren.
Aangifte van mishandeling van getuige, gepleegd door voornoemde Robert Jans.

Stemkohieren inschrijving in 1698 te Augustinusga
Gebruiker
Offe Wybrants
Eigenaar voor 1/4
Maria Mejontsma
Jozina Mejontsma
Margrita Mejontsma
Eigenaar voor 1/4; uit naam van zijn vrouw
Ziegers
Opmerking
Locatie: Augustinusga
Stemnr.: 49
Aantal stemmen: 1

De eigenerfde state Mejontsma der juffers Mejontsma te Buitenpost, 1722
Tekening van J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGerhardus Mejontsma
WoonplaatsBuitenpost, Mejontsma State
CompagnieC51
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:1686
Officier tot1692
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)40907
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Voorganger in C51Reinhardt Lauwerman
Opvolger in C51Everwijn van der Merwede

Carrière

Schrijver in compagnie C06 van 1670 tot >1670

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins