Philip Frederik Vegelin van Claerbergen

Woonde op Herema State te Joure.

Ritmeester.
Op 27-12-1700 werd Philip Frederick Vegelin van Claerbergen ritmeester als opvolger van M(aurtis) van Isselmuden.
Op 30-4-1706 werd Jr. A(ssuerus) Vegelin van Claerbergen kapitein, als opvolger van N (Philip Frederik?) van Claerbergen.
Hij werd op 28-9-1707 grietman van Haskerland, toen hij zijn vader opvolgde.
Zijn broer Assuerus volgde hem na zijn overlijden op als grietman.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Onuphrius_thoe_Schwartzenberg_en_Hohenlansberg
In 1723 besloten Gedeputeerde Staten van Friesland dat het Dokkumergrootdiep vanwege het overstromingsgevaar moest worden afgesloten. Vanwege zijn bekwaamheden op het gebied wiskunde en werktuigbouwkunde werd hij, samen met zijn collega Philip Frederik Vegelin van Claerbergen, als commissaris belast met de overdijking van het Dokkumerdiep en met de aanleg der Dokkumer Nieuwe Zijlen. Nadat het werk in 1729 voltooid was, werd een gedenktekenen opgericht ter eeuwige nagedachtenis, zoals de tekst van het gedenkteken luidt, van de overdijking van het Dokkumerdiep. Tevens wordt vermeld, dat zesduizend roeden dijk Oostergo zullen behoeden van wateroverlast. De daadwerkelijke afsluiting van het diep geschiedde in tegenwoordigheid van beide commissarissen. Hun wapens kregen een plek op het gedenkteken.

Herema State op de Jouwer, behoort jonker P.F. Veglin van Claerbergen, grietman over Haskerlant, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)


Monument bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen, met het wapen Michael Onuphrius thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
(foto: https://www.keunstwurk.nl)

Monument bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen, met het wapen van Philip Frederik Vegelin van Claerbergen.
(foto: www.wikipedia.nl)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamPhilip Frederik Vegelin van Claerbergen
WoonplaatsJoure, Herema State
CompagnieRITMEESTERS 3
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1700
Officier tot1706
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)39779
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Familiewapen
Overige
Voorganger in RITMEESTERS 3Hessel baron van Aylva
Opvolger in RITMEESTERS 3Assuerus Vegelin van Claerbergen

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins