Stamboek van het Friese Regiment

Op deze pagina hebben wij zover bekend de officieren ingedeeld in een zelfbedacht compagnienummer.
De indeling is gemaakt op basis van bekende gegevens van opvolgingen van officieren.
De meeste kapiteins hebben we inmiddels aan een compagnienummer kunnen koppelen.
De resterende ‘losse kapiteins’ staan helemaal onderaan vermeld bij de compagnie ‘ONBEKEND’.
LET WEL: er zullen in de nabije toekomst nog compagnies worden ‘gekoppeld’, waardoor sommige nummers later weer zullen verdwijnen.

Compagnie C01

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDAdriaan Michielsz. Menninck-C01Luitenant-Kolonel<1580<1581?-41042--
FrieslandTest officierHeerenveenC01
C19
Kapitein15501560Ja---
ONBEKENDGeorge van Lalaing-C01Kolonel15771580--41058--
DuitslandFilips van Hohenlohe-C01Kolonel15801580-36054-
ONBEKENDBernard van Merode-C01Kolonel15801584--41032--
FrieslandWillem Lodewijk graaf van Nassau-DillenburgLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal15841620-33294-
FrieslandErnst Casimir van Nassau-DietzLeeuwarden, Stadhouderlijk HofC01Kapitein-Generaal16201632-33305-
FrieslandHendrik Casimir I van Nassau-Dietz-C01Kapitein-Generaal16321640Ja33307-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDMichel Bilstein-C01Luitenant15871589-42485--
NEDERLANDHans van Regensburch-C01Luitenant15891596--42159--

Compagnie C02

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJuw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-Kolonel1586 en 16031601 en 1631-13984ja

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDHepke Lely-C02Luitenant<1590>1590--45567--

Compagnie C03

** Deze compagnie is in 1583 opgericht door Willem Lodewijk **
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1646 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFrederick van VervouFraneker, MartenahuisC03
HOFMEESTERS
Kapitein1583 en 15951590? en 1605-22276-
FrieslandPieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
Kapitein15901597Ja34206--
FrieslandJacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03Kapitein15971602-34133ja
FrieslandGeorge van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03Kapitein16021604-34148-
FrieslandRogier Adriaansz. SlijpSneekC03Kapitein16041624-33942ja
FrieslandAdriaen SlijpSneekC03Luitenant-Kolonel1624>1657<1662-32602ja

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
HollandEgbert Wijbrands-C03Luitenant15831585--45831--
NEDERLANDHans van Sint Truiden-C03Luitenant1585>1590--45878--
FrieslandWybe Gerkes van Hoptilla-C03Luitenantong. 1600??--38545-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandCoert Lamberts BeymaLeeuwardenC03
HOOGDUITS 10
Vaandrig1649 en 16501650 en 1650--32287-

Compagnie C04

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandDoecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Kapiteinca. 15721605-32321ja
FrieslandJuw van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC04
MONSTERCOMMISSARISSEN
Kapitein1605 (MC 1620/1622)1622-33005ja
FrieslandJacques van OenemaHeerenveen, Huize VoormeerC04Kolonel16221645-32312ja
FrieslandTjalling van SixmaRied, Andla StateC04
C23
Majoor1645 en 16481647 en 1671-32306ja
FrieslandHomme van BruynsmaHemelumC04Kapitein16471652-35660--
NEDERLANDJan Versteveren-C04Kapitein16521660-35392--
FrieslandDouwe van SixmaMinnertsga, Sixma van Andla StateC04Kapitein16601671-35393-
FrieslandArent Gerrits van Loo-C04Kapitein1671?-35396-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDPeter Tiardts-C04Luitenant<15881590--45536--
GroningenEvert Bartholts Entens-C04Luitenant<1602<1604--33004-
FrieslandSeerp van Galama-C04Luitenant1622<1625--32657-
FrieslandMarten Folperts Baerdt-C04Luitenant16581667--37809-

Compagnie C05

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (vervallen –> Pieter van Idsaerda)

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHans de Vries-C05Kapitein<15931616-34128--
FrieslandFrans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
Kapitein1612 en 16161616 en 1621-10582ja
FrieslandSybe van AylvaWitmarsum, Aylva StateC05Kapitein16221625-11193ja
FrieslandFrans van RousselLeeuwardenDEENS REGIMENT
C05
Kapitein16251629-32257ja
FrieslandBaerthe van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC05Kapitein16291636-34217-

Compagnie C06

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1648 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJan SagemanBolswardC06Majoor15901625-32559ja
FrieslandHessel Hotzes van AysmaOudkerk, De KlinzeC06Kapitein16251636-10740ja
FrieslandDamas van LooDronrijp, Foppinga StateC06Luitenant-Kolonel16361666-32308ja
FrieslandOene van TeyensBeetsterzwaagC06Kapitein16661686-35309-
FrieslandDouwe Acronius a Buma-C06Kapitein16861692-35323--
FrieslandJoachim Gerrits van AmamaLeeuwardenC06
C71
C106
C107
Kolonel1677, 1681, 1689 en 16921681, 1689, 1692 en 1720-32291-
FrieslandGemme Onuphrius van BurmaniaAnjum, Holdinga StateC06
C134
HOFMEESTERS
Luitenant-Generaal1720 (vanaf 1746 hofmeester)1759-35961-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandRienck van SytzamaArum, Sytzama StateWAARDGELDERS
C06
Luitenant1614 en 1622 en 16251632-33839ja

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandKoert van Osinga-C06Adelborst?<1636--4628-

Compagnie C07

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandSybrant van CamminghaLeeuwardenC07Kapitein15841593-34039-
FrieslandFrans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07Kapitein15931610-34041ja
FrieslandFrans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07Kapitein16101628-33347ja
FrieslandJan van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC07Kapitein16281648-34187ja

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHoyte van GoslingaWanswerd, Goslinga StateC07Luitenant<16201628?-15895ja

Compagnie C09

** A – Regiment (Schelte van) Aysma, 1637 **
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1639 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDSeerp Heerman-C09Luitenant16601689-41687-
FrieslandWopcke van GlinsDronrijp?C09Luitenant1660?1660?--35149-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandBote Edes Brantgum-C09Kwartiermeester<1660<1670-39384--
FrieslandGysbert van VoortAugustinusga, Siccama State ?C09
INGENIEURS
Vaandrig1626 en 16361636 en ?-38081-
FrieslandWillem Jans Knijff-C09Schrijver?<1631--38076--

Compagnie C10

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandHendrik Conter-C10Luitenant?1682--45773--
GroningenHarmen Wijnken-C10Luitenant1682?--45786--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJohannes Bechius-C10Vaandrig16671679-42455--

Compagnie C11

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandWigle Gales van Hania-C11Kapitein15951596-35153-
FrieslandFrederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11Kapitein15961603Ja33811-
FrieslandTaecke LieuwesDantumawoudeC11Kapitein16031627-33808ja
FrieslandLubbertes LycklamaOldeholtpadeC11Kapitein16271629-34203--
FrieslandHotze Siercks van Aysma-C11Kapitein16291632-10956-
FrieslandAgge van Juckema-C11Kapitein1632?--34205--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDN.N. Brunswijck-C11Luitenant1603?--39088--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandDouwe van HarinxmaHeeg, Harinxma State ?C11Vaandrig1603<1639-33473-
FrieslandHans van Lycklama-C11Vaandrig16291631--33683-

Compagnie C12

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **
** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandReyn van PopmaIJlst, Popmahuis (?)C12Luitenant16581659--35190-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandPytter van LemmenLeeuwardenC12Vaandrig1641>1672-42364--

Compagnie C13

** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1673 **
** B – Regiment (Watze van) Burmania, 1676 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandTjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13Kapitein15851594Ja32220ja
FrieslandHans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13Kapitein15941603-34201ja
FrieslandAtte Hommes van Hettinga-C13
C31
Kapitein1591 en 16031603 en 1638-31978-
FrieslandGosewijn van WiedenfeltCornjum, Widefelt StateC13
C32
HOFMEESTERS
Majoor1637 en 1638 en 16421638 en 1666 en 1657-10759ja
FrieslandJohan van AndlaOenkerk?C13Majoor16661680-34912-
NEDERLANDSybrant Abrahams de Schepper-RITMEESTERS 18
C13
Ritmeester1680 en 16891689 en >1710-39871-
FrieslandSchelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC13
C150
Kapitein1675 en 16891681 en 1689?-10761-
FrieslandMenno Gosses van CoehoornBergum, het Hooghuis en Wijckel, MeersteinC13
C38
Luitenant-Generaal1660 en 16901685 en 1700-33742-
FrieslandAnthonius Gales-C13Kapitein17001704--39866--
FrieslandOtto Ernst Gelder van Limburg Stirum-C13
HOOGDUITS 6
Kapitein1704 en 17121711 en 1718-39494-
FrieslandGerardus Beucker-C13Kapitein1711<1727-38884--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandFrans Huseman-C13Luitenant16281630--14089--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAlle Bees RommerdaLeeuwardenC13Schrijver<1637 en 16371637 en >1658--46816--

Compagnie C14

** A – Regiment (Ludolf) Potter, 1637 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDRoeloff van Schouwenborch-C14Majoor?ong. 1583--39172--
FrieslandMichiel HagenLeeuwardenC14Kapiteinca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
FrieslandLudolf PotterSloten ?C14Kolonel16181637-32234ja
FrieslandDoecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateGARDE
C14
Kapitein1637 en 16451645 en 1667-15004ja
FrieslandSimon JongestallLeeuwarden?C14Kapitein16461651-35420ja
FrankrijkLouis de Plessis de Perinne-C14
C167
Kapitein16511651--39224--
FrieslandRuurd van GlinsDronrijp?C14Kapitein16511669-35147-
FrieslandGerrolt Ruurd Juckema van BurmaniaLeeuwarden, CamminghaburgC14
C61
Luitenant-Kolonel???? en 16691669 en 1679-34909-
FrieslandGatze van Jeltinga-C14Luitenant-Kolonel16791690-39276-
NEDERLANDMattheus Lambertsz. van Eck-C14Kapitein16901708--44698-
FrieslandMatthijs Julius van Beyma-C14Kapitein17081718-39291-
ONBEKENDFrancois Criniere-C14Luitenant-Kolonel17181772-41442--
ONBEKENDMarc Anthon marquis de Thouars-C14Kapitein1772?--46422--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDTarquinius Papleij-C14Luitenant17071709--38654--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandSchelte van RispensIJlstC14
HOOGDUITS 5
MONSTERCOMMISSARISSEN
Vaandrig1641 en 16361646 en 1650/51--38719-

Compagnie C15


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandGysbert Cornelis-C15Luitenant<1590>1593--45566--

Compagnie C16

** A – Regiment Roussel, 1633 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandTiete Dyes van HaniaWeidum, Hania StateC16Kapitein<16011605-10583-
ONBEKENDFox Selsma-C16Kapitein16051617-34214--
FrieslandJacob van RousselLeeuwardenC16Kolonel16171637-32242ja

Compagnie C17

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHaye van HerbrandaBuitenpost, Gerbranda StateC17Kapitein15891593-35708-
FrieslandDoecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17Kapitein15931594?--ja
FrieslandLeendert HuijghisAkkrum, Huyghis huisC17Kapitein15941599--ja
FrieslandWigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17Kapitein15991628-10924ja
FrieslandBonefacius van ScheltemaDantumawoudeC17Kapitein16281633-15899ja

Compagnie C18

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1639 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **
** B – Regiment (Watzo van) Burmania, 1688 (Rintje L a Nijeholt)

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
HollandAernt Bloemendal-C18Kapitein1602?1603-34216--
FrieslandWillem van InthiemaWorkum?C18Kapitein16031622-15775ja
FrieslandHarmen van WonsdorpLeeuwardenC18Kapitein16221625-37874ja-
FrieslandMenno Houwerda van MeckemaAppingadam, Snelgersmaborg en mogelijk Kollum, Feytsma StateC18
MONSTERCOMMISSARISSEN
Majoor1625 [MC: 1622, 1623]1645-32983-
FrieslandChristoffel van SytzamaTzummarum, Sytzama StateC18Kapitein16451665-34897-
FrieslandJohan Idzert van DoumaHallum, Gerbada (of: Douma) StateC18Luitenant-Kolonel16661673-35096-
FrieslandRintje van Lycklama-C18Luitenant-Kolonel16731691-33685-
HollandBalthasar Jacott-C18Majoor16911704-39302-
DuitslandHeinrich Johan Thilo de ThilauCornjum, Martena State en LeeuwardenC18
C97
Luitenant-Kolonel1694 en 17041701 en 1710-39791-
FrieslandErnst van DambitzMinnertsga, Roodhuis en DronrijpC18Kapitein1710<1724-32919-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandOtte van HeremaDeersum, Harsta State (of: Heerma State)C18Luitenant?1639--35564-

Compagnie C19

** A – Regiment (Schelte van) Aysma, 1637 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandTest officierHeerenveenC01
C19
Kapitein15501560Ja---
FrieslandJan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19Kapitein16021606Ja32391ja
FrieslandSchelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC19Kolonel1606 (en 1624)1637Ja10580-
FrieslandJohan Alberts van AysmaBeetgum, Aysma State ?C19Kapitein16381659-10756-
FrieslandRitscke van UniaJelsum, Dekema StateRITMEESTERS 5
C19
Ritmeester1659 en 16601660 en 1674-33197-
FrieslandUlbe Douwes Sixma van AndlaRied, Andla StateC19
C43
Kapitein1654 en 16601660 en 1673-29027-
GroningenAntoni Polman-C19
C52
C136
Kolonel1671 en 1673 en 16801673 en 1680 en 1680/1681-39351-
OverijsselArent Herman Sloet-C19
C170
Kapitein1681 en 16811681 en 1690--39858-
FrieslandTiete Feyes Harinxma van DoniaWytgaard, Camstra StateC19Kapitein16901692-13012-
FrieslandSjuck Aebinga van Humalda-C19Kolonel16921724-35132-
BrabantChristiaan Jan Harel-C19Kapitein1724>1740-39863--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAssuerus van Tiddinga-C19
C94
Luitenant1672 en 1686? en --33611--
FrieslandDouwe van Burmania-C19Luitenant<16331633-32942-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandTiete Johannes Gravius-C19Schrijver<16281632--41725--
FrieslandMinne Uilckes Minhuysen-C19Vaandrig1624?--12280--
FrieslandAdriaan SiercksmaSneekC19Vaandrig?1623--31917-
FrieslandJancke van OsingaSchettens, Osinga StateC19Adelborst>16211625-10568-
FrieslandEize van IdsaerdaTer Idzard ?C19Vaandrig16731681--37625-
ONBEKENDCasin Jurrien Schimmelpenningh-C19Vaandrig16811688--45283--

Compagnie C20

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandTjaard Tjebbes HobbemaOosternijkerk, Dokkum, LeeuwardenC20
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Kapitein1582?1605-35004ja
FrieslandJohannes Fransen Adama-C20Kapitein16051630----
ONBEKENDJan Baptista Knoppens-C20Kapitein1630?-34843--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJohannes van Tiara-C20Vaandrig16221636--36904-

Compagnie C21

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandWillem WillemsenHeegC21Kapitein15851592-39176--

Compagnie C23

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1639 **
** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHepcke van Fockens-C23Luitenant1665/16661666--35324-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandSierck van HemmemaBerlikum, Hemmema StateC23Vaandrig1603?--15006-

Compagnie C24

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandRienck Hommes van Hettinga-C24Kapitein<15981602Ja34127-
GroningenAlbert Horenkes-C24Kapitein16021602Ja39173--
FrieslandFoppe Meynsma-C24Kapitein16021602Ja39174-
ONBEKENDCippe van Oosterzee-C24Kapitein16021605--35642--
ONBEKENDHans van Oldenslo-C24Kapitein1605>1623-34087--

Compagnie C25

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandTjaert van Eminga-C25Kapitein16021619-35039-
FrieslandBinnert van HeringaHijum, Aebinga StateC25Kapitein16191638-34090ja
FrieslandGerrit Arents van LooLeeuwardenGARDE
C25
Luitenant-Kolonel1638 en 16401640 en 1645-22361-
FrieslandTitus van Ockinga-C25Kapitein1640?--33016-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandGatze Simons Potter-C25Luitenant1618?--35931--

Compagnie C26

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1637 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Watzo van) Burmania, 1679 **
** D – Regiment (Cornelis van) Scheltinga, 1686 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDC. Haresco-C26Kapitein<16011603----
NEDERLANDJ. ten Voort-C26Kapitein16031612-35055--
FrieslandFrans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
Kapitein1612 en 16161616 en 1621-10582ja
FrieslandJohannes Fransen Stellingwerf-C26Kapitein16161629-34091--
FrieslandSjoerd Baerdt-C26Kapitein16291637----
FrieslandArent Arents van LooDronrijp, Foppinga StateC26Kapitein16371658-35417-
FrieslandDouwe Aylva van LooJellum, Mammema StateRITMEESTERS 3
C26
Ritmeester1658 en 16581658 en 1661-22363ja
FrieslandArnold van VierssenLeeuwardenC26
MONSTERCOMMISSARISSEN
Luitenant-Kolonel1658 (MC: 1669)1670-35415-
FrieslandCornelis van ScheltingaIdaard, Friesma StateC26Kolonel16701699-34911-
ONBEKENDIsbrandt Gerhardt Jorgena-C26Kapitein16991703--39329--
ONBEKENDB.L. van Grotenhuis-C26Kapitein17031704--39330--
ONBEKENDKarel Hendrik graaf von Sayn-Wittgenstein-C26
C42
Kapitein1700 en 17041704 en 1709--39331--
ONBEKENDBenjamin Guerin de Bois-Nouveau-C26Kapitein17091709-39332--
FrieslandSjoerd van MolenschotRinsumageestC26Luitenant-Kolonel17091723-39333-
FrieslandSjuck Idzert Aebinga Glins van HumaldaDronrijp, Hobbema StateC26Kapitein1723>1730-38024-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFedde Claessen TieerdsmaBolswardC26Vaandrig16371645-44264--
FrieslandSchelto van Aysma-C26Vaandrig1707?--10950-

Compagnie C27

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (Jan Hoptilla)
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1666 **  (klopt deze wel?)

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandTaecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-Kolonel15801603-32659ja
FrieslandJuw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-Kolonel1586 en 16031601 en 1631-13984ja
FrieslandJan Gerckes HoptillaHarlingenC27Kapitein16311644-34848ja
ONBEKENDSimon Karol Oginsky-C27Kapitein16441646--35479--
FrieslandOene Wybes Teppema-C27Kapitein16461648--35480--
FrieslandJohan van RoordaKolllum (State onbekend)C27Luitenant-Kolonel16481672Ja33315-
ONBEKENDGodefroy Sanderen zur BurghLeeuwarden. Dokkum, HarlingenC27Kapitein16721691-35483--
DrentheAdam van Westerbeeck-C27Kapitein16911702-39226-
ONBEKENDPhilippe de Gonnes-C27Kapitein17021709-43689--
ONBEKENDN. de Bosco-C27Kapitein1709?--44731--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAntonius HoptillaHarlingenC27Luitenant16391645--38555-

Compagnie C28

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandWencelaus van Sedlnitsky-C28Kapitein1603?1603----
ONBEKENDW. Hettes-C28Kapitein1603<1620--35221--
DuitslandMaximiliaan Frentz-C28Kapitein1620?1635-35048-
FrieslandWyger Heres Eelsma van Hottinga-C28
C55
C66
Kapitein1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
FrieslandSicke van RiniaKollum, RiniahuisC28Kapitein16441667-33857-
ONBEKENDChristiaan Coenen-C28Kapitein16671680-35665-
FrieslandMartinus van WyckelWyckel, LeeuwardenC28Luitenant-Kolonel1680 en 16921692 en 1692-35215-
FrieslandOtto Glins van Wigara-C28Kapitein16921693--35673-
ONBEKENDH. Harringa-C28Kapitein1693?--39225--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandRitscke van Rinia-C28Luitenant16541656-37884-
FrieslandJacob Sageman-C28Luitenant16561656--32559-

Compagnie C29

A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1637 **
A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1659| **
A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandIdzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC29Kapitein1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
FrieslandPieter van Dekema-C29Kapitein16031604Ja34190-
GroningenHoite AyckemaOnbekendC29Kapitein16041607----
ONBEKENDArent ArentsOnbekendC29Kapitein16071622----
FrieslandAbbe van BootsmaRoordahuizumC29Kapitein16221631-34082ja
FrieslandHessel Meckema van AylvaHolwerd, Brandstede C29Kolonel16311660-11272-
FrieslandHans Willem baron van AylvaHolwerd, BrandstedeRITMEESTERS 5
C29
C39
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Luitenant-Admiraal1653 en 1660 en 16481660 en 1691 en 1653-11274-
FrieslandHessel baron van AylvaLeeuwardenRITMEESTERS 3
C29
Kolonel1690 en 16911691 en 1693Ja33901-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAleff SaeckesDokkumC29Kwartiermeester<1642>1660--44820--
DuitslandFrederick Mauritz HamersteinHolwerdC29Vaandrig1672?--40869-

Compagnie C30

** Regiment Solms, (1652?) **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJacob Rogiers Slijp-C30Kapitein?1637-35124-
FrieslandBarthold van Oostheim-C30
HOFMEESTERS
Kapitein1637 en 1638?1646 en 1641-33059-
FrieslandSeerp van Ockema-C30Kapitein16461652-35495--
FrieslandHotze Scheltes van AysmaSchettens, Osinga StateC30Luitenant-Kolonel16521674-10682-
FrieslandLivius L. van ScheltingaBuitenpostGARDE
C30
MONSTERCOMMISSARISSEN
Kapitein<1672 en 1675 en <16931674 en 1688 en >1693-14679-
FrieslandPico Galenus van SytzamaFriens, Beslinga StateC30Kapitein16881690-8149-
GelderlandWilt Reinier van Broekhuisen-C30
C52
Kapitein1690 en 16941694 en 1707-39664--
ONBEKENDM.A. de Staffir-C30Kapitein16941704--39665--
ONBEKENDJ.P. van den Knippenburgh-C30Kapitein17041714--39666--
FrieslandEvert Ulrich van Hanecroth-C30Kapitein1714>1740-35939-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAllardus Nicolai-C30Vaandrig16761678-39597--
FrieslandN.N. Slijp-C30Vaandrig-1637-39888-

Compagnie C31

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAtte Hommes van Hettinga-C13
C31
Kapitein1591 en 16031603 en 1638-31978-

Compagnie C32

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1648 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1672 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1746 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDbaron de Kinsky-C32Kapitein?1632--35075--
FrieslandHere Watzes van Ockinga-C32Kapitein16321635-34859-
ONBEKENDSigismundus Craal-C32Kapitein16361636----
FrieslandGoslick van HeremaLangackerschansC32
C120
Kapitein1636 en 16371637 en 1658-34009-
FrieslandGosewijn van WiedenfeltCornjum, Widefelt StateC13
C32
HOFMEESTERS
Majoor1637 en 1638 en 16421638 en 1666 en 1657-10759ja
FrieslandWopcke van Roorda-C32
C83
Kapitein1638 en 16411641 en 1645-34845-
FrieslandFeye Bockes van BurmaniaAugustinusga, Gaykama StateC32Luitenant-Kolonel16451679-12987-
ONBEKENDN. Rhuel-C32Kapitein16791680--39693--
ONBEKENDMaurits de la Riviere-C32Kapitein16801701-39694--
FrieslandUlbe Ulbes Sixma van AndlaCornjum, Martena StateC32Kapitein17011703--29029-
FrieslandJetze Idzardus van Beyma-C32
C73
Luitenant-Kolonel1703 en 17131713 en 1716-39290-
FrieslandJan Andries van Sytzama-C32Luitenant-Kolonel17131768-8504-
FrieslandCoenraad Waslander-C32Luitenant-Kolonel17681782-39509--
NEDERLANDWillem Guerin-C32
C189
Kapitein1782 en 17931793 en ?-46293--
NEDERLANDJan Willem Katwinkel-C32
C201
Kapitein1793 en 17931793 en ?--46324--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandCornelis van Buttinga-RITMEESTERS 5
C32
Cornet1653 en 16541654 en 1659--39025--
FrieslandJohannes Buttinga-RITMEESTERS 5
C32
Vaandrig16531654--39026--

Compagnie C33

** Hoogduits Regiment, 1664**
** A – Regiment (Jarich Lolles van) Ockinga, 1706 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandJohan van Monnichoven-C33Kapitein16111612-40839--
DuitslandHeinrich Chemnitz-C33Kapitein16121632-35076-
FrieslandSybren van WaltaBozum, Walta StateC33Kapitein16321640--ja
FrieslandOene Idzarts Sirtema van Grovestins-C33Kapitein16401646--12981-
FrieslandGerrolt van OckingaLeeuwardenC33Kapitein1646 en ????1657 en 1665?-33013-
FrieslandJarich Heres van Ockinga-C33Kapitein16571666--33915-
FrieslandSybrant van OckingaLeeuwardenC33Kapitein16661672-32128-
FrieslandFrederik Hessel van Ockinga-C33Kapitein16721674-42451--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAlef Saeckes van IdsingaDokkumC33
MONSTERCOMMISSARISSEN
Luitenant16511663--35353-
FrieslandHendrik Pybes Wiarda-C33Luitenant16631666--37934--
FrieslandDoytze Pybes Wiarda-C33Luitenant1666?--37938--

Compagnie C34

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1672 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHaring Douwes van Harinxma-C34Kapitein1633/16341651-33469-
FrieslandEpe van AesgemaLeeuwardenC34Luitenant-Kolonel16511676-10687-

Compagnie C35

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1643 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1721 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFeye Feyes van Heemstra-C35Luitenant<16341636--10822-

Compagnie C36

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (Foppe van Grovestins)
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1646 ** (Foppe van Grovestins)
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1666 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandDirck van Scheltinga-C36Luitenant16461666-37565--
FrieslandSytze GraviusIdaard, GrouwC36Luitenant16661675?-41719-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFecke Eysma-C36Vaandrig16451649--37572--

Compagnie C37

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandPieter van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC37Kapitein1633/16341636-35470-
FrieslandSjoerd van Grovestins-C37Kapitein16361643---
ONBEKENDGerrit Adriaens Hogeveen-C37Kapitein16431661-35472--
FrieslandAndries van Douma-C37Kapitein16611664-35234-
FrieslandJarich van Burum-C37Kolonel16641685--37885-
FrieslandKeimpe Fullenius-C37Kapitein16851700-36006--
ONBEKENDArent Mertz-C37Kapitein17001723--41550--
ONBEKENDJoannis Mertz-C37Kapitein1723?--41553--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandLucas Ketel-C37Luitenant16731680--43674-
DuitslandLaurens ConterLeeuwardenC37
C99
Luitenant1681 en 1685<1683 en 1690--45772--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJohannes HixeniusWitmarsumC37Schrijver1657<1677--38867--

Compagnie C38

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **
LET OP: deze compagnie veranderd tijdens Frederik van Sminia in een VAAN, omdat hij ritmeester werd

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDH(ans) E(ster) Schonenburgh-C38Kapitein?1635--33627--
FrieslandSixtus de Blocq-C38Kapitein16351635----
FrieslandLolle Jarichs van OckingaOnbekendC38
C51
Kapitein1635 en 16401640 en 1646-13746ja
FrieslandGosse Gideons van Coehoorn-C38Kapitein16401660-35226-
FrieslandMenno Gosses van CoehoornBergum, het Hooghuis en Wijckel, MeersteinC13
C38
Luitenant-Generaal1660 en 16901685 en 1700-33742-
FrieslandFrederik van Sminia-C38Ritmeester16851689-11164-
ONBEKENDJohan Reinhardt van Coeverden-C38Ritmeester16891690--40902--
ONBEKENDGabriel Rocqueval-C38Ritmeester16911693--35648--
ONBEKENDPierre de Marraist-C38Ritmeester1693?--40903--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandYpe Hessels Stapert-C38
C51
Luitenant1645 en >16461646 en <1664--39500--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDJ. Faber-C38Cornet16901691?--44306--
FrieslandJelle Ansta-C38Schrijver1644<1649--43464--
FrieslandTjaart van WaltaSexbierum, Aebinga/Walta State ?C38Cornet?1690--40810--

Compagnie C39

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDF. Losecaat-C39Vaandrig?1638--44268--
FrieslandLambertus van CoehoornOostrum, Heemstra StateC39Vaandrig16501659-35413-
FrieslandChristiaen van Oosterzee-C39Vaandrig16381640--39184--

Compagnie C40

** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1691
** A – Regiment (Wilhelm Frederich van) Schratenbach, 1694 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1730 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandLodewijk Douwes van HarinxmaMarrum, Ponga StateC40Kapitein16391659---
FrieslandIdzart Jacob van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC40
MONSTERCOMMISSARISSEN
Majoor1659 [MC=1676, 1680, 1701)1671-33459-
FrieslandEverhard Hanecroth-C40Kapitein16711672?--35532-
ONBEKENDTheodorus Albijn-C40Kapitein16721676--39763--
FrieslandWilhelm Frederich baron van SchratenbachHolwerd, BrandstedeC40Kolonel16761705-33755-
ONBEKENDJacob Loë-C40Kapitein17061708--39765--
FrieslandWybrand van Aytta-C40Kolonel1708<1761-39490-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandBavius Rommeda-C40Luitenant16721676-42454--
FrieslandLivius Dircks van Scheltinga-C40Luitenant16811687--40956-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandAugustinus YdtsmaLeeuwardenC40Vaandrig16611676-41690-
FrieslandWopcke Rouckema-C40Veldscheerder<1655>1656--44722--

Compagnie C41

** Regiment (generaal Hans Willem) van Aylva, 1757**

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHenricus a Sterringa-C41Kapitein?1693--44588--
FrieslandVincent van GlinstraBurgumRITMEESTERS 01
C41
Ritmeester1693 en 16991699 en <1730-13382-
NEDERLANDPetrus van GoensBergumC41Kapitein1699>1740-44585--

Compagnie C42

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandGysbert Arentsma van Walrich-C42Luitenant-Kolonel<16721700-33456-
ONBEKENDJ. van Rijn-C42
C202
Kapitein1786 en 17871787 en 1793--46364--
ONBEKENDJohannes Ladenius-C42Kapitein1793?--46365--
ONBEKENDKarel Hendrik graaf von Sayn-Wittgenstein-C26
C42
Kapitein1700 en 17041704 en 1709--39331--
ONBEKENDC. Geursen-C42Kapitein17041708--39733--
ONBEKENDJohan Hendrick van Beilanus-C42Luitenant-Kolonel17081766-39444-
ONBEKENDWijnold Meyerinck-C42
C209
Luitenant-Kolonel1766 en 17861786 en 1789-41441--
GelderlandJohan Cornelis Albrecht van Groin-C42Kapitein17861786--39943--

Compagnie C43

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandBoudewijn van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC43Kapitein<16391645-34938-
FrieslandJelger van Feytsma-C43Kapitein16451654---
FrieslandUlbe Douwes Sixma van AndlaRied, Andla StateC19
C43
Kapitein1654 en 16601660 en 1673-29027-
OverijsselGerlach DoysNijland, Hottinga StateC43Kapitein16601669-33129-
FrieslandSjoerd Lycklama a NijeholtMakkinga, Lycklama StateC43Kapitein1670<1676--35634-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJohan van HettingaHantum, Tjallinga sateC43Luitenant16371645--35621-

Compagnie C44

** B – (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandPoppe Martijn van AndreaeEdens?C44Kapitein1633/16341645-32941-
FrieslandSybren Tjaerts van WaltaOudkerk, Finkum, Holdinga StateC44Majoor16451669-33403-
FrieslandPieter van Scheltinga-C44Kapitein16701671--35239-
FrieslandWillem van Jongestall-C44Kapitein1674<1691-35772-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHendrik Jans Saagmans-C44Luitenant<16421660-32590-
FrieslandErnhart van Hemmema-C44Luitenant16601660--37800-

Compagnie C45

** B – Regiment (Gemme Oniphius van) Burmania, 1743 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDHermanus Godfrid Pistor-C45Kapitein17011704--39806--
FrieslandJarich Lieuwe van Burmania-C45Kapitein17041707--39803-
ONBEKENDCarel H. Epstein-C45Kapitein17071714-39802--
FrieslandFecco Dominicus van SytzamaDriesum, Rinsma StateC45Kolonel17141755-12969-
ONBEKENDJan Hendrik MosburgerHarlingenC45Kapitein17551769-39808--
ONBEKENDChristoffel BuddeLeeuwardenC45Kapitein17691793-39810--
ONBEKENDChristoffel Bernhard Julius baron von SchwartzOldeboorn, LeeuwardenC45
C206
Kapitein1792 en 17931793 en 1793--46281--
ONBEKENDJohannes Lucas-C45Kapitein1793?--46289--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandEise Pytters HeymansLeeuwardenC45Luitenant16451666-46745-
FrieslandSimon HeymansGroningen, Sneek, FranekerC45
C67
Luitenant1666 en 16691669 en 1676--46725-

Compagnie C46

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandPhilip van BoshuizenStiens, Juckema StateC46Kapitein<16261636--ja
FrieslandRuurd van FeytsmaHallum, Feytsma StateC46Kapitein16361657--ja
FrieslandHendrik Georg thoe Schwartzenberg en HohenlansbergLeeuwardenC46Kapitein16571676-35637-
FrieslandDirck Julius van DoysLeeuwardenC46Kapitein16761692-39569--
FrieslandIsaac Martijn AdiusWorkum?C46Kapitein16921698--36348-
FrieslandW. van Hania-C46Kapitein1698>1710?-44727--
ONBEKENDJ. du Nant-C46Kapitein1710?--44728--

Compagnie C47

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** D – Regiment (Diederick) Stecke, 1671 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandSippe Meckema van AylvaMetslawier, Unia State en Oenkerk, Eysinga StateC47Kapitein1640/16431653--33157-
OverijsselDiederick SteckeDeventer, ?C47Kolonel16531687-34908--
ONBEKENDB. Rochebrune-C47Kapitein1687?-----

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandSaecke Riencks van IdsingaJorwerdC47Schrijver<1656<1660--40486-

Compagnie C48

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
EngelandJ. Walcker-C48Kapitein?1634--35078--
EngelandCharles Morgan-C48Kapitein16341655-35570--
ONBEKENDH. Meyers-C48Kapitein16551692--35639--
EngelandC. Moore-C48Kapitein1692?--39227--

Compagnie C49

** D – Regiment (Frederik) Vegelin van Claerbergen, 1699 **


Compagnie C50

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDJohan Jacob Schnabel-C50Kapitein1640/16431653-35645--
FrieslandJan Boudewijns Eminga van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC50Kapitein16531671-13743-
FrieslandHobbe Esaias van AylvaAnjum, Holdinga StateC50Kapitein16711675-21961-
FrieslandWilco Holdinga thoe Schwartzenberg en HohenlansbergRinsumageest, Eysinga StateC50Luitenant-Kolonel16751689-11048-
FrieslandJulius Ritscke van SixmaMinnertsga, Hottinga State (of: Sixma van Andla State)C50
C57
Kapitein1689 en 16941696 en 1702-35381-
FrieslandSixtus van Loo-C50Kapitein1696?-40602-
FrieslandEelco Hettes van GlinstraLeeuwarden?C50
C134
Kolonel1701 en 1702 en 1705 en 1706?1702? en 1703 en 1706 en >1750-35962-
ONBEKENDChristiaan Ferdinand Zelhoff-C50Kapitein17061719-44774--
ONBEKENDWillem Daniel van der Merwede-C50Kapitein1719>1740-38957--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDGeorge Papleij-C50Luitenant16971743--38651--

Compagnie C51

** B – Regiment (George Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1672 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDI.C. van Boningen-C51Kapitein?1638--44686--
FrieslandTjalling van EysingaRaerd, Jongema StateC51
C121
Kapitein<1623 en 16381638 en 1640-34092-
FrieslandLolle Jarichs van OckingaOnbekendC38
C51
Kapitein1635 en 16401640 en 1646-13746ja
FrieslandDouwe Andries van SytzamaKollum, Nieuw Meckema StateC51Majoor16461672-35204-
ONBEKENDReinhardt Lauwerman-C51Kapitein16721686-35641--
FrieslandGerhardus MejontsmaBuitenpost, Mejontsma StateC51Kapitein16861692-40907-
NEDERLANDEverwijn van der Merwede-C51Kapitein16921724-40910-
FrieslandGellius Wybrandus van Aytta-C51Majoor1724<1772-38688-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandYpe Hessels Stapert-C38
C51
Luitenant1645 en >16461646 en <1664--39500--
FrieslandJuw Ritsckes van Eysinga-C51Luitenant?1666--35228-
FrieslandJohannes Atsma-C51
C114
Luitenant1703 en 17111710 en 1717--40905--

Compagnie C52

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJarich van HottingaTzum, Hottinga StateC52Kapitein1631/16321651--ja
FrieslandGellius van Bouricius-C52Kapitein16511653--34980-
FrieslandPoppe van AndringaMarssum, Andringa State ?C52Kapitein16531671-33800-
GroningenAntoni Polman-C19
C52
C136
Kolonel1671 en 1673 en 16801673 en 1680 en 1680/1681-39351-
ONBEKENDHarmen Rudolph Uitterwijck-C52Kapitein16731694-----
GelderlandWilt Reinier van Broekhuisen-C30
C52
Kapitein1690 en 16941694 en 1707-39664--
FrieslandHarmannus Mellema-C52Kapitein1707<1731-39486--

Compagnie C53

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
NEDERLANDSteven Huigens-C53Kapitein1647?-44627--

Compagnie C54

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandMatthijs Egberts Knoop-C10
C54
Kapitein1582 en 15951595 en 1604-34314--

Compagnie C55

** B – Regiment (Georg Frederik van) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1658 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandWyger Heres Eelsma van Hottinga-C28
C55
C66
Kapitein1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
FrieslandJarich Tjercks van HeremaArum, Sytzama StateC55Majoor16351660-12916-
NEDERLANDMaximiliaan de SanderenGroningen, HeerenveenC55Kapitein16611661--35674--
FrieslandDirck van WigaraDronrijp, Hobbema StateC55Kapitein16611669-35671-
FrieslandDoecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateRITMEESTERS 2
C55
C159
Kolonel1669 en 1673 en 17071673 en 1707? en 1721-35470-

Compagnie C56

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDJacobus de Besco-C56Kapitein<16891713-42632--
FrieslandDominicus van HoytemaLeeuwarden, ZaltbommelC56Kapitein17131720--37095-
FrieslandBalthasar HixeniusWommels, Hottinga StateC56
C190
Kapitein1720 en 1760?1760 en 1762-33877-
ONBEKENDSamuel Valat-C56Kapitein1760>1779-44256--

Compagnie C57

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandLolle Sybrant Jouwersma-C57Kapitein16931694--42699--
FrieslandPetrus Doma van RosemaKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh StateC57
C58
MONSTERCOMMISSARISSEN
Kapitein1693 en 1694 (MC 1662?)1693 en 1694--39774-
FrieslandJulius Ritscke van SixmaMinnertsga, Hottinga State (of: Sixma van Andla State)C50
C57
Kapitein1689 en 16941696 en 1702-35381-
GroningenScotto van Tamminga-C57Kapitein17021715-37559--
ONBEKENDWillem Rumpf-C57Kapitein1715>1750-42624--

Compagnie C58

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandRencke van LycklamaWolvega, Lycklama StateC58
C82
Kapitein<1622 en 16221622 en 1626---ja
FrieslandPoppe Bockes van BurmaniaEdens, Unia StateC58
HOFMEESTERS
Majoor1626 en 16331638 en 1638Ja32484-
FrieslandSeerp van DijxtraHuizum, Dijxtra StateC58Kapitein16381653--ja
NEDERLANDHayo Henrick van Mauderick-C58Kapitein16531674-34081-
ONBEKENDAnthoni van Usten-C58Kapitein16741684-39786--
FrieslandWybrandus van Vierssen-C58Kapitein16841693-37469-
FrieslandPetrus Doma van RosemaKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh StateC57
C58
MONSTERCOMMISSARISSEN
Kapitein1693 en 1694 (MC 1662?)1693 en 1694--39774-
FrieslandJarich Jarichs van HeremaTzummarum, Sytzama StateC58Kapitein16931701--34895-
FrieslandDaniel Cuiper-C58Kapitein17011719-39784--
FrieslandFrederik Meissenbach-C58Kapitein1719 en >1721?1721 en >1730-39783--
FrieslandHendrick Dodoneus Vegelin van Claerbergen-C58Kapitein1721?--39782-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandJoost Ottes van HeremaIJlstC58Luitenant16571658--35563--
FrieslandJurrien JelsingBolswardC58Luitenant1641?--43468--

Compagnie C59

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFrans van ScheltemaBornwird, Minnoltsma StateC59Kapitein<16251631-35070-
FrieslandWybren van RoordaAugsbuurt, Clant StateC59Kapitein16311641--ja
FrieslandRienck van AdelenHeeg ?C59Kapitein16411656?--33819-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandHaring FongersBolswardC59Schrijver<1625?--26823--

Compagnie C60

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Watse van) Burmania, 1674 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandIsaac SlijpSneek?C60Kapitein?1658--35128-
ONBEKENDHendrik de Sandra-RITMEESTERS 01
C60
Majoor1658 en 16581658 en 1699-35820-
FrieslandUpcke van BurmaniaArum, Cammingha StateC60Kapitein16581664-21632-
FrieslandWatze van BurmaniaJellum, Mammema State en Stiens, Burmania StateC60Kolonel16641691-22367-
ONBEKENDJohan Willem II van Saksen-Eisenach-C60Kolonel16911713-39347--
ONBEKENDWillem Frederik Hendrik van Saksen-Eisenach-C60Kolonel17131742-39348--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrankrijkJacobus de LaignierLeeuwarden en mogelijk Swichum, Aytta StateC60Luitenant16591666--35366-

Compagnie C61

** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1677 **
** B- Regiment (Watzo van) Burmania, 1676 ** (RG Juckema van Burmania)

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandGerrolt Ruurd Juckema van BurmaniaLeeuwarden, CamminghaburgC14
C61
Luitenant-Kolonel???? en 16691669 en 1679-34909-
NEDERLANDGasper van VosbergenLeeuwardenC23
C61
Kapitein1669 en 16711671 en >1674-35778--
DuitslandWilhelm Mauritz HanecrothTeerns, De Triemen en Westergeest, BommelatijerC61Kapitein16711704-35539-
FrieslandPieter van JongestallHallum, Jongestall StateC61
C93
Kapitein1701 en 17041704 en 1707--35782-
ONBEKENDHermannus Robberts-C61Kapitein1707>1720-39258--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandGosse Haersma-C61Vaandrig1671>?-41441--
or=1]

Compagnie C62

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandSyds van PopmaIJlst, PopmahuisC62Luitenant1657?--35566-
FrieslandDouwe van Echten-C62
C112
Luitenant16751683-41694-
NEDERLANDCoert Wessels-C62Luitenant?1640--43138--
FrieslandBoudewijn van Hania-C62Luitenant1640?--39055-

Compagnie C64

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandFrans Binnert Aebinga van HumaldaEeC64Kapitein16891691--35133-
FrieslandThomas van der Ley-C64Kapitein16911693-39438--
FrieslandGerrit Ernst van Doys-C64
C141
Kapitein1693 en 1694?1694 en 1697--44738--
NEDERLANDJohan Verhoeff-C64Kapitein16941707-44742--
ONBEKENDJ. Schacten-C64Kapitein1707?--44743--

Compagnie C65

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandArian Fransen RiemersmaBolswardC65Kapitein16721674--32210--
NEDERLANDJohan van MolenschotRinsumageest, huisC65Kolonel16741721-10902-
NEDERLANDRobbert Frederik van Heerdt-C65Kapitein1721?--38397--

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
ONBEKENDGeorge Coutis-C65Luitenant16921695--43487--

Compagnie C66

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandT. Holsteyn-C66Kapitein?1637--39312--
FrieslandWyger Heres Eelsma van Hottinga-C28
C55
C66
Kapitein1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-

Compagnie C67

** A – Regiment (Jarich Lolle van) Ockinga, 1706 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1744 **

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
DuitslandGeorge Frenck-C67
HOOGDUITS 8
Kapitein1643 en 16781678 en 1679-37542--
FrieslandAlonso Taeckema-C67Kapitein16791692-33538--
GroningenSwier van Tamminga-C67Luitenant-Kolonel16921709--41064--
FrieslandReinier Stinstra-C67Kapitein17091710-41066--
FrieslandHotze Scheltes Lauta van AysmaSchettens, Osinga StateC67
C169
Luitenant-Kolonel1709? en 17101710? en <1747-10770-

NationaliteitNaamWoonplaatsCompagnieRangOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
FrieslandErnst van Grovestins-C67Luitenant16451666--37564-
FrieslandFeyo Haring van HarinxmaHeeg, Harinxma State en Oudkerk, Cammingha StateC67Luitenant1723?----
FrieslandSimon HeymansGroningen, Sneek, FranekerC45
C67
Luitenant1666 en 16691669 en 1676--46725-