Stamboek van het Friese Regiment

Op deze pagina hebben wij zover bekend de officieren ingedeeld in een zelfbedacht compagnienummer.
De indeling is gemaakt op basis van bekende gegevens van opvolgingen van officieren.
De meeste kapiteins hebben we inmiddels aan een compagnienummer kunnen koppelen.
De resterende ‘losse kapiteins’ staan helemaal onderaan vermeld bij de compagnie ‘ONBEKEND’.
LET WEL: er zullen in de nabije toekomst nog compagnies worden ‘gekoppeld’, waardoor sommige nummers later weer zullen verdwijnen.

Compagnie C02

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hepke Lely-C02LuitenantNEDERLAND<1590>1590--45567--

Compagnie C03

** Deze compagnie is in 1583 opgericht door Willem Lodewijk **
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1646 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Egbert Wijbrands-C03LuitenantHolland15831585--45831--
Hans van Sint Truiden-C03LuitenantNEDERLAND1585>1590--45878--
Wybe Gerkes van Hoptilla-C03LuitenantFrieslandong. 1600??--38545-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Coert Lamberts BeymaLeeuwardenC03
HOOGDUITS 10
VaandrigFriesland1649 en 16501650 en 1650--32287-

Compagnie C04

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Juw van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC04KapiteinFriesland16051622-33005ja
Jacques van OenemaHeerenveen, Huize VoormeerC04KolonelFriesland16221645-32312ja
Tjalling van SixmaRied, Andla StateC04
C23
MajoorFriesland1645 en 16481647 en 1671-32306ja
Homme van Bruynsma-C04KapiteinFriesland16471652-35660--
Jan Versteveren-C04KapiteinNEDERLAND16521660-35392--
Douwe van SixmaMinnertsga, Sixma van Andla StateC04KapiteinFriesland16601671-35393-
Arent Gerrits van Loo-C04KapiteinFriesland1671?-35396-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Peter Tiardts-C04LuitenantNEDERLAND<15881590--45536--
Evert Bartholts Entens-C04LuitenantGroningen<1602<1604--33004-
Seerp van Galama-C04LuitenantFriesland1622<1625--32657-
Marten Folperts Baerdt-C04LuitenantFriesland16581667--37809-

Compagnie C05

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (vervallen –> Pieter van Idsaerda)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Frans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
KapiteinFriesland1612 en 16161616 en 1621-10582ja
Sybe van AylvaWitmarsum, Aylva StateC05KapiteinFriesland16221625-11193ja
Frans van RousselLeeuwardenDEENS REGIMENT
C05
KapiteinFriesland16251629-32257ja
Baerthe van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC05KapiteinFriesland16291636-34217-

Compagnie C06

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1648 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Hessel Hotzes van AysmaOudkerk, De KlinzeC06KapiteinFriesland16251636-10740ja
Damas van LooDronrijp, Foppinga StateC06Luitenant-KolonelFriesland16361666-32308ja
Oene van TeyensBeetsterzwaagC06KapiteinFriesland16661686-35309-
Douwe Acronius a Buma-C06KapiteinFriesland16861692-35323--
Joachim Gerrits van AmamaLeeuwardenC06
C71
C106
C107
KolonelFriesland1677, 1681, 1689 en 16921681, 1689, 1692 en 1720-32291-
Gemme Onuphrius van BurmaniaAnjum, Holdinga StateC06
C134
HOFMEESTERS
Luitenant-GeneraalFriesland1720 (vanaf 1746 hofmeester)1759-35961-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rienck van SytzamaArum, Sytzama StateWAARDGELDERS
C06
LuitenantFriesland1614 en 1622 en 16251632-33839ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Koert van Osinga-C06AdelborstFriesland?<1636--4628-

Compagnie C07

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sybrant van CamminghaLeeuwardenC07KapiteinFriesland15841593-34039-
Frans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07KapiteinFriesland15931610-34041ja
Frans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07KapiteinFriesland16101628-33347ja
Jan van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC07KapiteinFriesland16281648-34187ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hoyte van GoslingaWanswerd, Goslinga StateC07LuitenantFriesland<16201628?-15895ja

Compagnie C09

** A – Regiment (Schelte van) Aysma, 1637 **
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1639 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Seerp Heerman-C09LuitenantNEDERLAND16601689-41687-
Wopcke van GlinsDronrijp?C09LuitenantFriesland1660?1660?--35149-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Bote Edes Brantgum-C09KwartiermeesterFriesland<1660<1670-39384--
Gysbert van VoortAugustinusga, Siccama State ?C09
INGENIEURS
VaandrigFriesland1626 en 16361636 en ?-38081-
Willem Jans Knijff-C09SchrijverFriesland?<1631--38076--

Compagnie C10

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Matthijs Egberts Knoop-C10
C54
KapiteinDuitsland1582 en 15951595 en 1604-34314--
Arent van ArentsmaLeeuwardenC10KapiteinFriesland15951617-10978ja
Homme Taeckes van HettingaIJlst, HarinxmastinsC10KolonelFriesland1617 en 16241649-32667-
Hans Hommes van HettingaIJlst, Harinxmastins?C10KapiteinFriesland16481672-32669-
Bruno Assuerus van VierssenWorkum, Inthiema StateC10
C174
KapiteinFriesland1671 en 16721671 en 1681-35208-
Dirk van der Waeyen-C10KapiteinONBEKEND16811686-35625--
Douwe Feye van AylvaAugsbuurt, Clant StateC10KapiteinFriesland16861692-37406-
Chr. van Frentz-C10KapiteinONBEKEND16921694?--35629--
Willem Hendrick van Wartensleben-C10KapiteinDuitsland1694?--39171--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hendrik Conter-C10LuitenantDuitsland?1682--45773--
Harmen Wijnken-C10LuitenantGroningen1682?--45786--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johannes Bechius-C10VaandrigFriesland16671679-42455--

Compagnie C11

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wigle Gales van Hania-C11KapiteinFriesland15951596-35153-
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland15961603Ja33811-
Taecke LieuwesDantumawoudeC11KapiteinFriesland16031627-33808ja
Lubbertes LycklamaOldeholtpadeC11KapiteinFriesland16271629-34203--
Hotze Siercks van Aysma-C11KapiteinFriesland16291632-10956-
Agge van Juckema-C11KapiteinFriesland1632?--34205--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Brunswijck-C11LuitenantONBEKEND1603?--39088--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe van HarinxmaHeeg, Harinxma State ?C11VaandrigFriesland1603<1639-33473-
Hans van Lycklama-C11VaandrigFriesland16291631--33683-

Compagnie C12

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **
** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Reyn van PopmaIJlst, Popmahuis (?)C12LuitenantFriesland16581659--35190-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Pytter van LemmenLeeuwardenC12VaandrigFriesland1641>1672-42364--

Compagnie C13

** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1673 **
** B – Regiment (Watze van) Burmania, 1676 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland15851594Ja32220ja
Hans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13KapiteinFriesland15941603-34201ja
Atte Hommes van Hettinga-C13
C31
KapiteinFriesland1591 en 16031603 en 1638-31978-
Gosewijn van WiedenfeltCornjum, Widefelt StateC13
C32
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1637 en 1638 en 16421638 en 1666 en 1657-10759ja
Johan van AndlaOenkerk?C13MajoorFriesland16661680-34912-
Sybrant Abrahams de Schepper-RITMEESTERS 18
C13
RitmeesterNEDERLAND1680 en 16891689 en >1710-39871-
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC13
C150
KapiteinFriesland1675 en 16891681 en 1689?-10761-
Menno Gosses van CoehoornBergum, het Hooghuis en Wijckel, MeersteinC13
C38
Luitenant-GeneraalFriesland1660 en 16901685 en 1700-33742-
Anthonius Gales-C13KapiteinFriesland17001704--39866--
Otto Ernst Gelder van Limburg Stirum-C13
HOOGDUITS 6
KapiteinFriesland1704 en 17121711 en 1718-39494-
Gerardus Beucker-C13KapiteinFriesland1711<1727-38884--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frans Huseman-C13LuitenantDuitsland16281630--14089--

Compagnie C14

** A – Regiment (Ludolf) Potter, 1637 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Roeloff van Schouwenborch-C14MajoorONBEKEND?ong. 1583--39172--
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 1583 en 1618?1618 en 1621?-34218ja-
Ludolf PotterSloten ?C14KolonelFriesland16181637-32234ja
Doecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateGARDE
C14
KapiteinFriesland1637 en 16451645 en 1667-15004ja
Simon JongestallLeeuwarden?C14KapiteinFriesland16461651-35420ja
Louis de Plessis de Perinne-C14
C167
KapiteinFrankrijk16511651--39224--
Ruurd van GlinsDronrijp?C14KapiteinFriesland16511669-35147-
Gerrolt Ruurd Juckema van BurmaniaLeeuwarden, CamminghaburgC14
C61
Luitenant-KolonelFriesland???? en 16691669 en 1679-34909-
Gatze van Jeltinga-C14Luitenant-KolonelFriesland16791690-39276-
Mattheus Lambertsz. van Eck-C14KapiteinNEDERLAND16901708--44698-
Matthijs Julius van Beyma-C14KapiteinFriesland17081718-39291-
Francois Criniere-C14Luitenant-KolonelONBEKEND17181749-41442--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tarquinius Papleij-C14LuitenantONBEKEND17071709--38654--

Compagnie C15


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gysbert Cornelis-C15LuitenantFriesland<1590>1593--45566--

Compagnie C16

** A – Regiment Roussel, 1633 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tiete Dyes van HaniaWeidum, Hania StateC16KapiteinFriesland<16011605-10583-
Fox Selsma-C16KapiteinONBEKEND16051617-34214--
Jacob van RousselLeeuwardenC16KolonelFriesland16171637-32242ja

Compagnie C17

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Haye van HerbrandaBuitenpost, Gerbranda StateC17KapiteinFriesland15891593--35708-
Doecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17KapiteinFriesland15931594?--ja
Leendert HuijghisAkkrum, Huyghis huisC17KapiteinFriesland15941599--ja
Wigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17KapiteinFriesland15991628-10924ja
Bonefacius van ScheltemaDantumawoudeC17KapiteinFriesland16281633-15899ja

Compagnie C18

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1639 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **
** B – Regiment (Watzo van) Burmania, 1688 (Rintje L a Nijeholt)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Aernt Bloemendal-C18KapiteinHolland1602?1603-34216--
Willem van InthiemaWorkum?C18KapiteinFriesland16031622-15775ja
Harmen van WonsdorpLeeuwardenC18KapiteinFriesland16221625-37874ja-
Menno Houwerda van MeckemaAppingadam, Snelgersmaborg en mogelijk Kollum, Feytsma StateC18MajoorFriesland16251645-32983-
Christoffel van SytzamaTzummarum, Sytzama StateC18KapiteinFriesland16451665-34897-
Johan Idzert van DoumaHallum, Gerbada (of: Douma) StateC18Luitenant-KolonelFriesland16661673-35096-
Rintje van Lycklama-C18Luitenant-KolonelFriesland16731691-33685-
Balthasar Jacott-C18MajoorHolland16911704-39302-
Heinrich Johan Thilo de ThilauCornjum, Martena State en LeeuwardenC18
C97
Luitenant-KolonelDuitsland1694 en 17041701 en 1710-39791-
Ernst van DambitzMinnertsga, Roodhuis en DronrijpC18KapiteinFriesland1710<1724-32919-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Otte van HeremaDeersum, Harsta State (of: Heerma State)C18LuitenantFriesland?1639--35564-

Compagnie C19

** A – Regiment (Schelte van) Aysma, 1637 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19KapiteinFriesland16021606Ja32391ja
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC19KolonelFriesland1606 (en 1624)1637Ja10580-
Johan Alberts van AysmaBeetgum, Aysma State ?C19KapiteinFriesland16381659-10756-
Ritscke van UniaJelsum, Dekema StateRITMEESTERS 5
C19
RitmeesterFriesland1659 en 16601660 en 1674-33197-
Ulbe Douwes Sixma van AndlaRied, Andla StateC19
C43
KapiteinFriesland1654 en 16601660 en 1673-29027-
Antoni Polman-C19
C52
C136
KolonelGroningen1671 en 1673 en 16801673 en 1680 en 1680/1681-39351-
Arent Herman Sloet-C19
C170
KapiteinOverijssel1681 en 16811681 en 1690--39858-
Tiete Feyes Harinxma van DoniaWytgaard, Camstra StateC19KapiteinFriesland16901692-13012-
Sjuck Aebinga van Humalda-C19KolonelFriesland16921724-35132-
Christiaan Jan Harel-C19KapiteinBrabant1724>1730-39863--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Assuerus van Tiddinga-C19
C94
LuitenantFriesland1672 en 1686? en --33611--
Douwe van Burmania-C19LuitenantFriesland<16331633-32942-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tiete Johannes Gravius-C19SchrijverFriesland<16281632--41725--
Minne Uilckes Minhuysen-C19VaandrigFriesland1624?--12280--
Adriaan SiercksmaSneekC19VaandrigFriesland?1623--31917-
Jancke van OsingaSchettens, Osinga StateC19AdelborstFriesland>16211625-10568-
Eize van IdsaerdaTer Idzard ?C19VaandrigFriesland16731681--37625-
Casin Jurrien Schimmelpenningh-C19VaandrigONBEKEND16811688--45283--

Compagnie C20

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaard Tjebbes HobbemaOosternijkerk, Dokkum, LeeuwardenC20
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFriesland1582?1605-35004ja
Johannes Fransen Adama-C20KapiteinFriesland16051630----
Jan Baptista Knoppens-C20KapiteinONBEKEND1630?-34843--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johannes van Tiara-C20VaandrigFriesland16221636--36904-

Compagnie C21

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Willem WillemsenHeegC21KapiteinFriesland15851592-39176--

Compagnie C22

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Willem Hendrik Budding-C22KapiteinONBEKEND?1592Ja38202--
Jan van Cordenoort-C22KapiteinONBEKEND15931598----
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 15981598 en 1602-33184ja
Juan Sufanta Fonseca-C22KapiteinPortugal16021604Ja34200--
Jan van EesingeLeeuwarden, DokkumC22KapiteinGroningen1604AFT 1621-35717--

Compagnie C23

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1639 **
** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wopcke van HeremaDeersum, Harsta StateC23KapiteinFriesland<16011602-34045ja
Rienck van Burmania-C23KapiteinFriesland16021604--33270-
Gale van Hania-ONBEKEND
C23
KapiteinFriesland1604 en 1618?1618? >1621?-10920-
Sjuck van Eysinga-C23KapiteinFriesland16181625---
Michiel Potter-C23Luitenant-KolonelFriesland16251648-32239-
Tjalling van SixmaRied, Andla StateC04
C23
MajoorFriesland1645 en 16481647 en 1671-32306ja
Gasper van VosbergenLeeuwardenC23
C61
KapiteinNEDERLAND1669 en 16711671 en >1674-35778--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hepcke van Fockens-C23LuitenantFriesland1665/16661666--35324-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sierck van HemmemaBerlikum, Hemmema StateC23VaandrigFriesland1603?--15006-

Compagnie C24

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rienck Hommes van Hettinga-C24KapiteinFriesland<15981602Ja34127-
Albert Horenkes-C24KapiteinGroningen16021602Ja39173--
Foppe Meynsma-C24KapiteinFriesland16021602Ja39174-
Cippe van Oosterzee-C24KapiteinONBEKEND16021605--35642--
Hans van Oldenslo-C24KapiteinONBEKEND1605>1623-34087--

Compagnie C25

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaert van Eminga-C25KapiteinFriesland16021619-35039-
Binnert van HeringaHijum, Aebinga StateC25KapiteinFriesland16191638-34090ja
Gerrit Arents van LooLeeuwardenGARDE
C25
Luitenant-KolonelFriesland1638 en 16401640 en 1645-22361-
Titus van Ockinga-C25KapiteinFriesland1640?--33016-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gatze Simons Potter-C25LuitenantFriesland1618?--35931--

Compagnie C26

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1637 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Watzo van) Burmania, 1679 **
** D – Regiment (Cornelis van) Scheltinga, 1686 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
C. Haresco-C26KapiteinONBEKEND<16011603----
J. ten Voort-C26KapiteinNEDERLAND16031612-35055--
Frans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
KapiteinFriesland1612 en 16161616 en 1621-10582ja
Johannes Fransen Stellingwerf-C26KapiteinFriesland16161629-34091--
Sjoerd Baerdt-C26KapiteinFriesland16291637----
Arent Arents van LooDronrijp, Foppinga StateC26KapiteinFriesland16371658-35417-
Douwe Aylva van LooJellum, Mammema StateRITMEESTERS 3
C26
RitmeesterFriesland1658 en 16581658 en 1661-22363ja
Arnold van VierssenLeeuwardenC26Luitenant-KolonelFriesland16581670-35415-
Cornelis van ScheltingaIdaard, Friesma StateC26KolonelFriesland16701699-34911-
Isbrandt Gerhardt Jorgena-C26KapiteinONBEKEND16991703--39329--
B.L. van Grotenhuis-C26KapiteinONBEKEND17031704--39330--
Karel Hendrik graaf von Sayn-Wittgenstein-C26
C42
KapiteinONBEKEND1700 en 17041704 en 1709--39331--
Benjamin Guerin de Bois-Nouveau-C26KapiteinONBEKEND17091709-39332--
Sjoerd van MolenschotRinsumageestC26Luitenant-KolonelFriesland17091723-39333-
Sjuck Idzert Aebinga Glins van HumaldaDronrijp, Hobbema StateC26KapiteinFriesland1723>1730-38024-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Fedde Claessen TieerdsmaBolswardC26VaandrigFriesland16371645-44264--
Schelto van Aysma-C26VaandrigFriesland1707?--10950-

Compagnie C27

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (Jan Hoptilla)
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1666 **  (klopt deze wel?)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Taecke Hommes van HettingaJorwerd, Hettinga StateC27Luitenant-KolonelFriesland15801603-32659ja
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C27
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja
Jan Gerckes HoptillaHarlingenC27KapiteinFriesland16311644-34848ja
Simon Karol Oginsky-C27KapiteinONBEKEND16441646--35479--
Oene Wybes Teppema-C27KapiteinFriesland16461648--35480--
Johan van RoordaKolllum (State onbekend)C27Luitenant-KolonelFriesland16481672Ja33315-
Godefroy Sanderen zur BurghLeeuwarden. Dokkum, HarlingenC27KapiteinONBEKEND16721691-35483--
Adam van Westerbeeck-C27KapiteinDrenthe16911702-39226-
Philippe de Gonnes-C27KapiteinONBEKEND17021709-43689--
N. de Bosco-C27KapiteinONBEKEND1709?--44731--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Antonius HoptillaHarlingenC27LuitenantFriesland16391645--38555-

Compagnie C28

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wencelaus van Sedlnitsky-C28KapiteinFriesland1603?1603----
W. Hettes-C28KapiteinONBEKEND1603<1620--35221--
Maximiliaan Frentz-C28KapiteinDuitsland1620?1635-35048-
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C28
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
Sicke van RiniaKollum, RiniahuisC28KapiteinFriesland16441667-33857-
Christiaan Coenen-C28KapiteinONBEKEND16671680-35665-
Martinus van WyckelWyckel, LeeuwardenC28Luitenant-KolonelFriesland1680 en 16921692 en 1692-35215-
Otto Glins van Wigara-C28KapiteinFriesland16921693--35673-
H. Harringa-C28KapiteinONBEKEND1693?--39225--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ritscke van Rinia-C28LuitenantFriesland16541656-37884-
Jacob Sageman-C28LuitenantFriesland16561656--32559-

Compagnie C29

A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1637 **
A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1659| **
A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Idzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC29KapiteinFriesland1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
Pieter van Dekema-C29KapiteinFriesland16031604Ja34190-
Hoite AyckemaOnbekendC29KapiteinGroningen16041607-----
Arent ArentsOnbekendC29KapiteinONBEKEND16071622----
Abbe van BootsmaRoordahuizumC29KapiteinFriesland16221631-34082ja
Hessel Meckema van AylvaHolwerd, Brandstede C29KolonelFriesland16311660-11272-
Hans Willem baron van AylvaHolwerd, BrandstedeRITMEESTERS 5
C29
C39
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Luitenant-AdmiraalFriesland1653 en 1660 en 16481660 en 1691 en 1653-11274-
Hessel baron van AylvaLeeuwardenRITMEESTERS 3
C29
KolonelFriesland1690 en 16911691 en 1693Ja33901-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Aleff SaeckesDokkumC29KwartiermeesterFriesland<1642>1660--44820--
Frederick Mauritz HamersteinHolwerdC29VaandrigDuitsland1672?--40869-

Compagnie C30

** Regiment Solms, (1652?) **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacob Rogiers Slijp-C30KapiteinFriesland?1637-35124-
Barthold van Oostheim-C30
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1637 en 1638?1646 en 1641-33059-
Seerp van Ockema-C30KapiteinFriesland16461652-35495--
Hotze Scheltes van AysmaSchettens, Osinga StateC30Luitenant-KolonelFriesland16521674-10682-
Livius L. van Scheltinga-GARDE
C30
KapiteinFriesland<1672 en 16751674 en 1688-14679-
Pico Galenus van SytzamaFriens, Beslinga StateC30KapiteinFriesland16881690-8149-
Wilt Reinier van Broekhuisen-C30
C52
KapiteinGelderland1690 en 16941694 en 1707-39664--
M.A. de Staffir-C30KapiteinONBEKEND16941704--39665--
J.P. van den Knippenburgh-C30KapiteinONBEKEND17041714--39666--
Evert Ulrich van Hanecroth-C30KapiteinFriesland1714>1730-35939-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Allardus Nicolai-C30VaandrigFriesland16761678-39597--
N.N. Slijp-C30VaandrigFriesland-1637-39888-

Compagnie C31

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Atte Hommes van Hettinga-C13
C31
KapiteinFriesland1591 en 16031603 en 1638-31978-

Compagnie C32

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1648 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1672 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1746 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
baron de Kinsky-C32KapiteinONBEKEND?1632--35075--
Here Watzes van Ockinga-C32KapiteinFriesland16321635-34859-
Sigismundus Craal-C32KapiteinONBEKEND16361636----
Goslick van HeremaLangackerschansC32
C120
KapiteinFriesland1636 en 16371637 en 1658-34009-
Gosewijn van WiedenfeltCornjum, Widefelt StateC13
C32
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1637 en 1638 en 16421638 en 1666 en 1657-10759ja
Wopcke van Roorda-C32
C83
KapiteinFriesland1638 en 16411641 en 1645-34845-
Feye Bockes van BurmaniaAugustinusga, Gaykama StateC32Luitenant-KolonelFriesland16451679-12987-
N. Rhuel-C32KapiteinONBEKEND16791680--39693--
Maurits de la Riviere-C32KapiteinONBEKEND16801701-39694--
Ulbe Ulbes Sixma van AndlaCornjum, Martena StateC32KapiteinFriesland17011703--29029-
Jetze Idzardus van Beyma-C32
C73
Luitenant-KolonelFriesland1703 en 17131713 en 1716-39290-
Jan Andries van Sytzama-C32KapiteinFriesland1713?--8504-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Cornelis van Buttinga-RITMEESTERS 5
C32
CornetFriesland1653 en 16541654 en 1659--39025--
Johannes Buttinga-RITMEESTERS 5
C32
VaandrigFriesland16531654--39026--

Compagnie C33

** Hoogduits Regiment, 1664**
** A – Regiment (Jarich Lolles van) Ockinga, 1706 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan van Monnichoven-C33KapiteinDuitsland16111612-40839--
Heinrich Chemnitz-C33KapiteinDuitsland16121632-35076-
Sybren van WaltaBozum, Walta StateC33KapiteinFriesland16321640--ja
Oene Idzarts Sirtema van Grovestins-C33KapiteinFriesland16401646--12981-
Gerrolt van OckingaLeeuwardenC33KapiteinFriesland1646 en ????1657 en 1665?-33013-
Jarich Heres van Ockinga-C33KapiteinFriesland16571666--33915-
Sybrant van OckingaLeeuwardenC33KapiteinFriesland16661672-32128-
Frederik Hessel van Ockinga-C33KapiteinFriesland16721674-42451--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Alef Saeckes van IdsingaDokkumC33
MONSTERCOMMISSARISSEN
LuitenantFriesland16511663--35353-
Hendrik Pybes Wiarda-C33LuitenantFriesland16631666--37934--
Doytze Pybes Wiarda-C33LuitenantFriesland1666?--37938--

Compagnie C34

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1672 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Haring Douwes van Harinxma-C34KapiteinFriesland1633/16341651-33469-
Epe van AesgemaLeeuwardenC34Luitenant-KolonelFriesland16511676-10687-

Compagnie C35

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1643 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1721 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Feye Feyes van Heemstra-C35LuitenantFriesland<16341636--10822-

Compagnie C36

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (Foppe van Grovestins)
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1646 ** (Foppe van Grovestins)
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1666 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Dirck van Scheltinga-C36LuitenantFriesland16461666-37565--
Sytze GraviusIdaard, GrouwC36LuitenantFriesland16661675?-41719-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Fecke Eysma-C36VaandrigFriesland16451649--37572--

Compagnie C37

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **
** A – Regiment (Hans Willem van) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Pieter van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC37KapiteinFriesland1633/16341636-35470-
Sjoerd van Grovestins-C37KapiteinFriesland16361643---
Gerrit Adriaens Hogeveen-C37KapiteinONBEKEND16431661-35472--
Andries van Douma-C37KapiteinFriesland16611664-35234-
Jarich van Burum-C37KolonelFriesland16641685--37885-
Keimpe Fullenius-C37KapiteinFriesland16851700-36006--
Arent Mertz-C37KapiteinONBEKEND17001723--41550--
Joannis Mertz-C37KapiteinONBEKEND1723?--41553--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Lucas Ketel-C37LuitenantFriesland16731680--43674-
Laurens ConterLeeuwardenC37
C99
LuitenantDuitsland1681 en 1685<1683 en 1690--45772--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johannes HixeniusWitmarsumC37SchrijverFriesland1657<1677--38867--

Compagnie C38

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **
LET OP: deze compagnie veranderd tijdens Frederik van Sminia in een VAAN, omdat hij ritmeester werd

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
H(ans) E(ster) Schonenburgh-C38KapiteinONBEKEND?1635--33627--
Sixtus de Blocq-C38KapiteinFriesland16351635----
Lolle Jarichs van OckingaOnbekendC38
C51
KapiteinFriesland1635 en 16401640 en 1646-13746ja
Gosse Gideons van Coehoorn-C38KapiteinFriesland16401660-35226-
Menno Gosses van CoehoornBergum, het Hooghuis en Wijckel, MeersteinC13
C38
Luitenant-GeneraalFriesland1660 en 16901685 en 1700-33742-
Mauritz Lodewijk baron van IsselsteinHolwerd, Hania StateONBEKEND
RITMEESTERS 3
C38
KolonelDuitsland<1675 en 1690 en 1691<1690 en 1691 en 1700-40899-
Frederik van Sminia-C38RitmeesterFriesland16851689-11164-
Johan Reinhardt van Coeverden-C38RitmeesterONBEKEND16891690--40902--
Gabriel Rocqueval-C38RitmeesterONBEKEND16911693--35648--
Pierre de Marraist-C38RitmeesterONBEKEND1693?--40903--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ype Hessels Stapert-C38
C51
LuitenantFriesland1645 en >16461646 en <1664--39500--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
J. Faber-C38CornetONBEKEND16901691?--44306--
Jelle Ansta-C38SchrijverFriesland1644<1649--43464--
Tjaart van WaltaSexbierum, Aebinga/Walta State ?C38CornetFriesland?1690--40810--

Compagnie C39

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
F. Losecaat-C39VaandrigNEDERLAND?1638--44268--
Lambertus van CoehoornOostrum, Heemstra StateC39VaandrigFriesland16501659-35413-
Christiaen van Oosterzee-C39VaandrigFriesland16381640--39184--

Compagnie C40

** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1691
** A – Regiment (Wilhelm Frederich van) Schratenbach, 1694 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1730 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Lodewijk Douwes van HarinxmaMarrum, Ponga StateC40KapiteinFriesland16391659---
Idzart Jacob van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC40
MONSTERCOMMISSARISSEN
MajoorFriesland1659 [MC=1680, 1701)1671-33459-
Everhard Hanecroth-C40KapiteinFriesland16711672?--35532-
Theodorus Albijn-C40KapiteinONBEKEND16721676--39763--
Wilhelm Frederich baron van SchratenbachHolwerd, BrandstedeC40KolonelFriesland16761705-33755-
Jacob Loë-C40KapiteinONBEKEND17061708--39765--
Wybrand van Aytta-C40KolonelFriesland1708<1761-39490-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Bavius Rommeda-C40LuitenantFriesland16721676-42454--
Livius Dircks van Scheltinga-C40LuitenantFriesland16811687--40956-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Augustinus YdtsmaLeeuwardenC40VaandrigFriesland16611676-41690-
Wopcke Rouckema-C40VeldscheerderFriesland<1655>1656--44722--

Compagnie C41

** Regiment (generaal Hans Willem) van Aylva, 1757**

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Henricus a Sterringa-C41KapiteinFriesland?1693--44588--
Vincent van GlinstraBurgumRITMEESTERS 01
C41
RitmeesterFriesland1693 en 16991699 en <1730-13382-
Petrus van GoensBergumC41KapiteinNEDERLAND1699>1730-44585--

Compagnie C42

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gysbert Arentsma van Walrich-C42Luitenant-KolonelFriesland<16721700-33456-
Karel Hendrik graaf von Sayn-Wittgenstein-C26
C42
KapiteinONBEKEND1700 en 17041704 en 1709--39331--
C. Geursen-C42KapiteinONBEKEND17041708--39733--
Johan Hendrick van Beilanus-C42Luitenant-KolonelONBEKEND1708<1766-39444-

Compagnie C43

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Boudewijn van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC43KapiteinFriesland<16391645-34938-
Jelger van Feytsma-C43KapiteinFriesland16451654---
Ulbe Douwes Sixma van AndlaRied, Andla StateC19
C43
KapiteinFriesland1654 en 16601660 en 1673-29027-
Gerlach DoysNijland, Hottinga StateC43KapiteinOverijssel16601669-33129-
Sjoerd Lycklama a NijeholtMakkinga, Lycklama StateC43KapiteinFriesland1670<1676--35634-

Compagnie C44

** B – (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Poppe Martijn van AndreaeEdens?C44KapiteinFriesland1633/16341645-32941-
Sybren Tjaerts van WaltaOudkerk, Finkum, Holdinga StateC44MajoorFriesland16451669-33403-
Pieter van Scheltinga-C44KapiteinFriesland16701671--35239-
Willem van Jongestall-C44KapiteinFriesland1674<1691-35772-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hendrik Jans Saagmans-C44LuitenantFriesland<16421660-32590-
Ernhart van Hemmema-C44LuitenantFriesland16601660--37800-

Compagnie C45

** B – Regiment (Gemme Oniphius van) Burmania, 1743 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hermanus Godfrid Pistor-C45KapiteinONBEKEND17011704--39806--
Jarich Lieuwe van Burmania-C45KapiteinFriesland17041707--39803-
Carel H. Epstein-C45KapiteinONBEKEND17071714-39802--
Fecco Dominicus van SytzamaDriesum, Rinsma StateC45KolonelFriesland17141755-12969-
Jan Hendrik Mosburger-C45KapiteinONBEKEND17551769--39808--
Christophorus BuddeLeeuwardenC45KapiteinONBEKEND17691793--39810--
C. Schwartz-C45KapiteinONBEKEND1793---39811--

Compagnie C46

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Philip van BoshuizenStiens, Juckema StateC46KapiteinFriesland<16261636--ja
Ruurd van FeytsmaHallum, Feytsma StateC46KapiteinFriesland16361657--ja
Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en HohenlansbergLeeuwardenC46KapiteinFriesland16571676-35637-
Dirck Julius van DoysLeeuwardenC46KapiteinFriesland16761692-39569--
Isaac Martijn AdiusWorkum?C46KapiteinFriesland16921698--36348-
W. van Hania-C46KapiteinFriesland1698>1710?-44727--
J. du Nant-C46KapiteinONBEKEND1710?--44728--

Compagnie C47

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** D – Regiment (Diederick) Stecke, 1671 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sippe Meckema van AylvaMetslawier, Unia State en Oenkerk, Eysinga StateC47KapiteinFriesland1640/16431653--33157-
Diederick SteckeDeventer, ?C47KolonelOverijssel16531687-34908--
B. Rochebrune-C47KapiteinONBEKEND1687?-----

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Saecke Riencks van IdsingaJorwerdC47SchrijverFriesland<1656<1660--40486-

Compagnie C48

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
J. Walcker-C48KapiteinEngeland?1634--35078--
Charles Morgan-C48KapiteinEngeland16341655-35570--
H. Meyers-C48KapiteinONBEKEND16551692--35639--
C. Moore-C48KapiteinEngeland1692?--39227--

Compagnie C49

** D – Regiment (Frederik) Vegelin van Claerbergen, 1699 **


Compagnie C50

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Jacob Schnabel-C50KapiteinONBEKEND1640/16431653-35645--
Jan Boudewijns Eminga van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC50KapiteinFriesland16531671-13743-
Hobbe Esaias van AylvaAnjum, Holdinga StateC50KapiteinFriesland16711675-21961-
Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en HohenlansbergRinsumageest, Eysinga StateC50Luitenant-KolonelFriesland16751689-11048-
Julius Ritscke van SixmaMinnertsga, Hottinga State (of: Sixma van Andla State)C50
C57
KapiteinFriesland1689 en 16941696 en 1702-35381-
Sixtus van Loo-C50KapiteinFriesland1696?-40602-
Eelco Hettes van GlinstraLeeuwarden?C50
C134
KolonelFriesland1701 en 1702 en 1705 en 1706?1702? en 1703 en 1706 en >1730-35962-
Christiaan Ferdinand Zelhoff-C50KapiteinONBEKEND17061719-44774--
Willem Daniel van der Merwede-C50KapiteinONBEKEND1719>1730-38957--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
George Papleij-C50LuitenantONBEKEND16971743--38651--

Compagnie C51

** B – Regiment (George Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1672 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
I.C. van Boningen-C51KapiteinONBEKEND?1638--44686--
Tjalling van EysingaRaerd, Jongema StateC51
C121
KapiteinFriesland<1623 en 16381638 en 1640-34092-
Lolle Jarichs van OckingaOnbekendC38
C51
KapiteinFriesland1635 en 16401640 en 1646-13746ja
Douwe Andries van SytzamaKollum, Nieuw Meckema StateC51MajoorFriesland16461672-35204-
Reinhardt Lauwerman-C51KapiteinONBEKEND16721686-35641--
Gerhardus MejontsmaBuitenpost, Mejontsma StateC51KapiteinFriesland16861692-40907-
Everwijn van der Merwede-C51KapiteinNEDERLAND16921724-40910-
Gellius Wybrandus van Aytta-C51MajoorFriesland1724<1772-38688-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ype Hessels Stapert-C38
C51
LuitenantFriesland1645 en >16461646 en <1664--39500--
Juw Ritsckes van Eysinga-C51LuitenantFriesland?1666--35228-
Johannes Atsma-C51
C114
LuitenantFriesland1703 en 17111710 en 1717--40905--

Compagnie C52

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jarich van HottingaTzum, Hottinga StateC52KapiteinFriesland1631/16321651--ja
Gellius van Bouricius-C52KapiteinFriesland16511653--34980-
Poppe van AndringaMarssum, Andringa State ?C52KapiteinFriesland16531671-33800-
Antoni Polman-C19
C52
C136
KolonelGroningen1671 en 1673 en 16801673 en 1680 en 1680/1681-39351-
Harmen Rudolph Uitterwijck-C52KapiteinONBEKEND16731694-----
Wilt Reinier van Broekhuisen-C30
C52
KapiteinGelderland1690 en 16941694 en 1707-39664--
Harmannus Mellema-C52KapiteinFriesland1707<1731-39486--

Compagnie C53

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Steven Huigens-C53KapiteinNEDERLAND1647?-44627--

Compagnie C54

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Matthijs Egberts Knoop-C10
C54
KapiteinDuitsland1582 en 15951595 en 1604-34314--

Compagnie C55

** B – Regiment (Georg Frederik van) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1658 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C28
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
Jarich Tjercks van HeremaArum, Sytzama StateC55MajoorFriesland16351660-12916-
Maximiliaan de SanderenGroningen, HeerenveenC55KapiteinNEDERLAND16611661--35674--
Dirck van WigaraDronrijp, Hobbema StateC55KapiteinFriesland16611669-35671-
Doecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateRITMEESTERS 2
C55
C159
KolonelFriesland1669 en 1673 en 17071673 en 1707? en 1721-35470-

Compagnie C56

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacobus de Besco-C56KapiteinONBEKEND<16891713-42632--
Dominicus van Hoytema-C56KapiteinFriesland17131720--37095--
Balthasar HixeniusWommels, Hottinga StateC56KapiteinFriesland17201760 en/of 1762-33877-
Samuel Vallat-C56KapiteinONBEKEND1760?--44256--

Compagnie C57

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Lolle Sybrant Jouwersma-C57KapiteinFriesland16931694--42699--
Petrus Doma van RosemaKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh StateC57
C58
KapiteinFriesland1693 en 16941693 en 1694--39774-
Julius Ritscke van SixmaMinnertsga, Hottinga State (of: Sixma van Andla State)C50
C57
KapiteinFriesland1689 en 16941696 en 1702-35381-
Scotto van Tamminga-C57KapiteinGroningen17021715-37559--
Willem Rumpf-C57KapiteinONBEKEND1715>1749--42624--

Compagnie C58

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rencke van LycklamaWolvega, Lycklama StateC58
C82
KapiteinFriesland<1622 en 16221622 en 1626---ja
Poppe Bockes van BurmaniaEdens, Unia StateC58
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1626 en 16331638 en 1638Ja32484-
Seerp van DijxtraHuizum, Dijxtra StateC58KapiteinFriesland16381653--ja
Hayo Henrick van Mauderick-C58KapiteinNEDERLAND16531674-34081-
Anthoni van Usten-C58KapiteinONBEKEND16741684-39786--
Wybrandus van Vierssen-C58KapiteinFriesland16841693-37469-
Petrus Doma van RosemaKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh StateC57
C58
KapiteinFriesland1693 en 16941693 en 1694--39774-
Jarich Jarichs van HeremaTzummarum, Sytzama StateC58KapiteinFriesland16931701--34895-
Daniel Cuiper-C58KapiteinFriesland17011719-39784--
Frederik Meissenbach-C58KapiteinFriesland1719 en >1721?1721 en >1730-39783--
Hendrick Dodoneus Vegelin van Claerbergen-C58KapiteinFriesland1721?--39782-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Joost Ottes van HeremaIJlstC58LuitenantFriesland16571658--35563--
Jurrien JelsingBolswardC58LuitenantFriesland1641?--43468--

Compagnie C59

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frans van ScheltemaBornwird, Minnoltsma StateC59KapiteinFriesland<16251631-35070-
Wybren van RoordaAugsbuurt, Clant StateC59KapiteinFriesland16311641--ja
Rienck van AdelenHeeg ?C59KapiteinFriesland16411656?--33819-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Haring FongersBolswardC59SchrijverFriesland<1625?--26823--

Compagnie C60

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** B – Regiment (Watse van) Burmania, 1674 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Isaac SlijpSneek?C60KapiteinFriesland?1658--35128-
Hendrik de Sandra-RITMEESTERS 01
C60
MajoorONBEKEND1658 en 16581658 en 1699-35820-
Upcke van BurmaniaArum, Cammingha StateC60KapiteinFriesland16581664-21632-
Watze van BurmaniaJellum, Mammema State en Stiens, Burmania StateC60KolonelFriesland16641691-22367-
Johan Willem II van Saksen-Eisenach-C60KolonelONBEKEND16911713-39347--
Willem Frederik Hendrik van Saksen-Eisenach-C60KolonelONBEKEND17131742-39348--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacobus de LaignierLeeuwarden en mogelijk Swichum, Aytta StateC60LuitenantFrankrijk16591666--35366-

Compagnie C61

** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1677 **
** B- Regiment (Watzo van) Burmania, 1676 ** (RG Juckema van Burmania)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gerrolt Ruurd Juckema van BurmaniaLeeuwarden, CamminghaburgC14
C61
Luitenant-KolonelFriesland???? en 16691669 en 1679-34909-
Gasper van VosbergenLeeuwardenC23
C61
KapiteinNEDERLAND1669 en 16711671 en >1674-35778--
Wilhelm Mauritz HanecrothTeerns, De Triemen en Westergeest, BommelatijerC61KapiteinDuitsland16711704-35539-
Pieter van JongestallHallum, Jongestall StateC61
C93
KapiteinFriesland1701 en 17041704 en 1707--35782-
Hermannus Robberts-C61KapiteinONBEKEND1707>1720-39258--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gosse Haersma-C61VaandrigFriesland1671>?-41441--
or=1]

Compagnie C62

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Syds van PopmaIJlst, PopmahuisC62LuitenantFriesland1657?--35566-
Douwe van Echten-C62
C112
LuitenantFriesland16751683-41694-
Coert Wessels-C62LuitenantNEDERLAND?1640--43138--
Boudewijn van Hania-C62LuitenantFriesland1640?--39055-

Compagnie C64

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frans Binnert Aebinga van HumaldaEeC64KapiteinFriesland16891691--35133-
Thomas van der Ley-C64KapiteinFriesland16911693-39438--
Gerrit Ernst van Doys-C64
C141
KapiteinFriesland1693 en 1694?1694 en 1697--44738--
Johan Verhoeff-C64KapiteinNEDERLAND16941707-44742--
J. Schacten-C64KapiteinONBEKEND1707?--44743--

Compagnie C65

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Arian Fransen RiemersmaBolswardC65KapiteinFriesland16721674--32210--
Johan van MolenschotRinsumageest, huisC65KolonelNEDERLAND16741721-10902-
Robbert Frederik van Heerdt-C65KapiteinNEDERLAND1721?--38397--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
George Coutis-C65LuitenantONBEKEND16921695--43487--

Compagnie C66

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
T. Holsteyn-C66KapiteinDuitsland?1637--39312--
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C28
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-

Compagnie C67

** A – Regiment (Jarich Lolle van) Ockinga, 1706 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1744 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
George Frenck-C67
HOOGDUITS 8
KapiteinDuitsland1643 en 16781678 en 1679-37542--
Alonso Taeckema-C67KapiteinFriesland16791692-33538--
Swier van Tamminga-C67Luitenant-KolonelGroningen16921709--41064--
Reinier Stinstra-C67KapiteinFriesland17091710-41066--
Hotze Scheltes Lauta van AysmaSchettens, Osinga StateC67
C169
Luitenant-KolonelFriesland1709? en 17101710? en <1747-10770-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ernst van Grovestins-C67LuitenantFriesland16451666--37564-
Feyo Haring van HarinxmaHeeg, Harinxma State en Oudkerk, Cammingha StateC67LuitenantFriesland1723?----

Compagnie C68

** Regiment (Ernst) van Aylva, 1664 **


NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Binnert Ruurts van RoordaDronrijp, Hobbema StateC68LuitenantFriesland?1645--12973-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sake Harmens Hoytema-C68KwartiermeesterFriesland<1654>1660-44818--
Sybolt Adelen van Cronenburgh-C68VaandrigFriesland<16261644-35287-

Compagnie C69

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Peter van SedlnitskyGraveGRONINGER REGIMENT
C69
Luitenant-KolonelFriesland<1577 en 15941594 en 1610Ja33557ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan Brants-C69LuitenantONBEKEND<1592>1593-39187--

Compagnie C70

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **  (Douwe Tj. van Herema)
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1664 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1672 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe Tjercks van HeremaSneekC70KapiteinFriesland1633/16341654-32261-
Tjaert van AndringaMarssum, Andringa State ?C70Luitenant-KolonelFriesland16541674?-33798-

Compagnie C71

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Arent van Lintelo-C71
C116
KapiteinGroningen<1664 en 16661666 en >1670-40687-
Johan Frederick van Allendorph-C71KapiteinONBEKEND1666<1672?--44089--
Douwe Walrich-C71KapiteinONBEKEND<16721677-39734