Stamboek van het Friese Regiment

Op deze pagina hebben wij zover bekend de officieren ingedeeld in een zelfbedacht compagnienummer.
De indeling is gemaakt op basis van bekende gegevens van opvolgingen van officieren.
De meeste kapiteins hebben we inmiddels aan een compagnienummer kunnen koppelen.
De resterende ‘losse kapiteins’ staan helemaal onderaan vermeld bij de compagnie ‘ONBEKEND’.
LET WEL: er zullen in de nabije toekomst nog compagnies worden ‘gekoppeld’, waardoor sommige nummers later weer zullen verdwijnen.

Compagnie C02

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Juw van EysingaWirdum, Juwsma StateC02
C53
Luitenant-KolonelFriesland1586 en 16031601 en 1631-13984ja

Compagnie C03

** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1646 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frederick van VervouFraneker, MartenahuisC03
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1583 en 15951590? en 1605-22276-
Pieter van Leeuwarden-WATERGEUZEN
C03
KapiteinFriesland15901597-34206--
Jacques van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland15971602-34133ja
George van ChallansiFraneker, Egmondhuis ?C03KapiteinFriesland16021604-34148-
Rogier Adriaansz. SlijpSneekC03KapiteinFriesland16041624-33942ja
Adriaen SlijpSneekC03Luitenant-KolonelFriesland1624>1657<1662-32602ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wybe Gerkes van Hoptilla-C03LuitenantFrieslandong. 1600??--38545-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Coert Lamberts BeymaLeeuwardenC03
C31
VaandrigFriesland1649 en 16501650 en 1650--32287-

Compagnie C04

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Doecke van MartenaCornjum, Martena State en LeeuwardenWATERGEUZEN
C04
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFrieslandca. 15721605-32321ja
Juw van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC04KapiteinFriesland16051622--33005ja
Jacques van OenemaHeerenveen, Huize VoormeerC04KolonelFriesland16221646-32312ja
Tjalling van SixmaRied, Andla StateC04
C23
MajoorFriesland1646 en 16481647 en 1671-32306ja
Homme Bruynsma-C04KapiteinFriesland16471652--35660--
Jan Versteveren-C04KapiteinNEDERLAND16521660--35392--
Douwe van SixmaMinnertsga, Sixma van Andla StateC04KapiteinFriesland16601671-35393-
Arent Gerrits van Loo-C04KapiteinFriesland1671?-35396-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Seerp van Galama-C04LuitenantFriesland1622<1625--32657-
Marten Folperts Baerdt-C04LuitenantFriesland16581667--37809-

Compagnie C05

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hans de Vries-C05KapiteinFriesland<15931616-34128--
Frans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
KapiteinFriesland1612 en 16161616 en 1621-10582ja
Sybe van AylvaWitmarsum, Aylva StateC05KapiteinFriesland16221625-11193ja
Frans van RousselLeeuwardenDEENS REGIMENT
C05
KapiteinFriesland16251629--32257ja
Baerthe van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC05KapiteinFriesland16291636-34217-

Compagnie C06

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1648 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Willem Willemsen-C06KapiteinONBEKEND?1590-39176--
Jan SagemanBolswardC06MajoorFriesland15901625-32559ja
Hessel Hotzes van AysmaOudkerk, De KlinzeC06KapiteinFriesland16251636-10740ja
Damas van LooDronrijp, Foppinga StateC06Luitenant-KolonelFriesland16361666-32308ja
Oene van TeyensBeetsterzwaag?C06KapiteinFriesland16661686--35309-
Douwe Acronius a Buma-C06KapiteinFriesland16861692--35323--
Joachim Gerrits van AmamaLeeuwardenC06
C106
C107
KolonelFriesland1681 en 1689 en 16921689 en 1692 en 1720-32291-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rienck van SytzamaArum, Sytzama StateWAARDGELDERS
C06
LuitenantFriesland1614 en 1622 en 16251632-33839ja

Compagnie C07

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sybrant van CamminghaLeeuwardenC07KapiteinFriesland<15871593-34039-
Frans van CamminghaLeeuwarden en Dronrijp, Dotinga StateC07KapiteinFriesland1593?1610-34041ja
Frans van DoniaJelsum, Hinnema StateC07KapiteinFriesland16101628-33347ja
Jan van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC07KapiteinFriesland16281648-34187ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hoyte van GoslingaWanswerd, Goslinga StateC07LuitenantFriesland<16201628?-15895ja

Compagnie C08

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Idzart van GrovestinsEngelum, Grovestins StateC08KapiteinFriesland1596 en 1605 (als grietman)1603-33954ja
Pieter van Dekema-C08KapiteinFriesland16031604Ja34190-

Compagnie C09

** A – Regiment (Schelte van) Aysma, 1637 **
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1639 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Quirijn de Blau-C09KapiteinFriesland15911631-34197ja
Georg Frederik thoe Schwartzenberg en HohenlansbergBeetgum, Groot TerhorneC09KolonelFriesland16311660-17116ja
Georg Wolfgang thoe Schwartzenberg en HohenlansbergBeetgum, Groot Terhorne ?C09KolonelFriesland16611674Ja32990-
Marcus Meynerts van LycklamaLeeuwardenC09KapiteinFriesland1674 en 16791676 en 1680--10577-
Laelius van Lycklama-C09
C99
KapiteinFriesland<1673 en 16761676 en 1679-32837-
Henricus BeilanusRijperkerkC09KapiteinFriesland16801691--39169--
Philip Hugo Vegelin van Claerbergen-C09MajoorFriesland1691?--39780-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wopcke van GlinsDronrijp?C09LuitenantFriesland1660?1660?--35149-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gijsbertus van VoortAugustinusga, Siccama State ?C09VaandrigFriesland16261636--38081-
Willem Jans Knijff-C09SchrijverFriesland?<1631--38076--

Compagnie C10

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Matthijs Egberts Knoop-C10KapiteinONBEKEND<15861595-34314--
Arent van ArentsmaLeeuwardenC10KapiteinFriesland15951617-10978ja
Homme Taeckes van HettingaIJlst, HarinxmastinsC10KolonelFriesland1617 en 16241649-32667-
Hans Hommes van HettingaIJlst, Harinxmastins?C10KapiteinFriesland16481672-32669-
Bruno Assuerus van VierssenWorkum, Inthiema StateC10KapiteinFriesland16721681--35208-
D. van der Waeyen-C10KapiteinONBEKEND16811686--35625--
Douwe Feye van AylvaAugsbuurt, Clant StateC10KapiteinFriesland16861692--37406-
Chr. van Frentz-C10KapiteinONBEKEND16921694?--35629--
Willem Hendrick van Wartensleben-C10KapiteinDuitsland1694?--39171--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johannes Bechius-C10VaandrigFriesland16671679-42455--

Compagnie C11

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frederick van GrovestinsFinkum, Holdinga StateC11KapiteinFriesland<16001603Ja33811-
Taecke LieuwesDantumawoudeC11KapiteinFriesland16031627-33808ja
Lubbertes Lycklama-C11KapiteinFriesland16271629--34203--
Hotze Siercks van Aysma-C11KapiteinFriesland16291632-10956-
Agge van Juckema-C11KapiteinFriesland1632?--34205--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Brunswijck-C11LuitenantONBEKEND1603?--39088--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe van HarinxmaHeeg, Harinxma State ?C11VaandrigFriesland1603<1639-33473-
Hans van Lycklama-C11VaandrigFriesland16291631--33683-

Compagnie C12

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wigbolt Barels-C12KapiteinGroningen<15931596-34312--
Ids van EmingaDokkumC12KolonelFriesland16011635-32319ja
Poppe Jans van BurmaniaLeeuwardenC12Luitenant-KolonelFriesland16351676-32395-
Coenraad van UnckelWirdum, Klein Oenema StateC12KolonelONBEKEND16761716--35405-
Aulus van Haersma-C12KapiteinFriesland1716?--35117-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Reyn van PopmaIJlst, Popmahuis (?)C12LuitenantFriesland16581659--35190-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Pytter van LemmenLeeuwardenC12VaandrigFriesland1641>1672-42364--

Compagnie C13

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1673 **
** B – Regiment (Watze van) Burmania, 1676 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaard Jansen WederspanHijlaard, Hesens State ?C13KapiteinFriesland<15891594-32220ja
Hans van OostheimIJlst, Harinxmastins ?C13KapiteinFriesland15941603-34201ja
Atte Hommes van Hettinga-C13KapiteinFriesland1593, 16031638-31978-
Gosewijn van WiedenfeltCornjum, Widefelt StateC13
C32
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1637 en 1638 en 16421638 en 1666 en 1657-10759ja
Johan van AndlaOenkerk?C13MajoorFriesland16661680-34912-
Sybrant Abrahams de Schepper-C13KapiteinONBEKEND16801689/1690--39871-
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC13KapiteinFriesland1675 en 16891681 en 1689?-10761-
Menno Gosses van CoehoornBergum, het Hooghuis en Wijckel, MeersteinC13
C38
Luitenant-GeneraalFriesland1660 en 16901685 en 1700-33742-
Anthonius Gales-C13KapiteinFriesland17001704--39866--
Otto Ernst Gelder van Limburg Stirum-C13
HOOGDUITS 6
KapiteinFriesland1704 en 17121711 en 1718--39494--
Gerardus Beucker-C13KapiteinFriesland1711<1727--38884--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frans Huseman-C13LuitenantDuitsland16281630--14089--

Compagnie C14

** A – Regiment (Ludolf) Potter, 1637 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Roeloff van Schouwenborch-C14MajoorONBEKEND?ong. 1583--39172--
Michiel HagenLeeuwardenC14KapiteinFrieslandca. 15831618-34218ja-
Ludolf PotterSloten ?C14KolonelFriesland16181637-32234ja
Doecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateGARDE
C14
KapiteinFriesland1637 en 16451645 en 1667-15004ja
Simon JongestallLeeuwarden?C14KapiteinFriesland16461651-35420ja
Louis de Plessis de Perinne-C14KapiteinFrankrijk16511651--39224--
Ruurd van GlinsDronrijp?C14KapiteinFriesland16511669-35147-
Ruurd Gerrolt Juckema van BurmaniaLeeuwarden, CamminghaburgC14
C61
Luitenant-KolonelFriesland???? en 16691669 en 1679--34909-
Gatze van Jeltinga-C14KapiteinFriesland16791690-39276-

Compagnie C15

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacques de Vries-C15KapiteinFriesland<15931595-34219--
Frans Gerrits de Vries-C15KapiteinFriesland15951616-34122--
Schelte Sydses van Scheltema-C15KapiteinFriesland16161631-33267-

Compagnie C16

** A – Regiment Roussel, 1633 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tiete Dyes van HaniaWeidum, Hania StateC16KapiteinFriesland<16011605-10583-
Fox Selsma-C16KapiteinONBEKEND16051617--34214--
Jacob van RousselLeeuwardenC16KolonelFriesland16171637-32242ja

Compagnie C17

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Haye van HerbrandaBuitenpost, Gerbranda StateC17KapiteinFriesland15891593--35708-
Doecke van RiniaBlessum, Rinia StateC17KapiteinFriesland15931594?--ja
Leendert HuijghisAkkrum, Huyghis huisC17KapiteinFriesland15941599--ja
Wigle Dyes van HaniaWeidum, Hania State?C17KapiteinFriesland15991628-10924ja
Bonefacius van ScheltemaDantumawoudeC17KapiteinFriesland16281633-15899ja

Compagnie C18

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1639 **
** B – Regiment (Watzo van) Burmania, 1688 (Rintje L a Nijeholt)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Aernt Bloemendal-C18KapiteinHolland1602?1603-34216--
Willem van InthiemaWorkum?C18KapiteinFriesland16031622-15775ja
Harmen van WonsdorpLeeuwardenC18KapiteinFriesland16221625-37874ja-
Menno Houwerda van MeckemaAppingadam, Snelgersmaborg en mogelijk Kollum, Feytsma StateC18MajoorFriesland16251645-32983-
Christoffel van SytzamaTzummarum, Sytzama StateC18KapiteinFriesland16451665-34897-
Johan Idzert van DoumaHallum, Gerbada (of: Douma) StateC18KapiteinFriesland16661673--35096-
Rintje van Lycklama-C18Luitenant-KolonelFriesland16721691--33685-
Balthasar Jacott-C18MajoorHolland16911704--39302-
Heinrich Johan Thilo de ThilauCornjum, Martena State en LeeuwardenC18
C97
Luitenant-KolonelDuitsland1694 en 17041701 en 1710-39791--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Otte van HeremaDeersum, Harsta State (of: Heerma State)C18LuitenantFriesland?1639--35564-

Compagnie C19

** A – Regiment (Schelte van) Aysma, 1637 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan van BurmaniaLeeuwarderadeel ?C19KapiteinFriesland16021606-32391ja
Schelte Hotzes van AysmaSchettens, Osinga StateC19KolonelFriesland1606 (en 1624)1637-10580-
Johan Alberts van AysmaBeetgum, Aysma State ?C19KapiteinFriesland16381659-10756-
Ritscke van UniaJelsum, Dekema StateRITMEESTERS 5
C19
RitmeesterFriesland1659 en 16601660 en 1674-33197-
Ulbe Douwes Sixma van AndlaRied, Andla StateC19
C43
KapiteinFriesland1654 en 16601660 en 1673-29027-
Antoni Polman-C19
C52
KolonelGroningen1671 en 16731673 en 1680/1681--39351--
Arent Herman Sloet-C19KapiteinOverijssel16811690--39858--
Tiete Feyes Harinxma van DoniaWytgaard, Camstra StateC19KapiteinFriesland16901692--13012-
Sjuck Aebinga van Humalda-C19KolonelFriesland16921724--35132-
Christiaan Jan Harel-C19KapiteinBrabant1724<1730--39863--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe van Burmania-C19LuitenantFriesland<16331633-32942-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jancke van OsingaSchettens, Osinga StateC19AdelborstFriesland>16211625-10568-

Compagnie C20

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaard Tjebbes HobbemaOosternijkerk, Dokkum, LeeuwardenC20
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
KapiteinFriesland1582?1605-35004ja
Johannes Fransen Adama-C20KapiteinFriesland16051630----
Jan Baptista Knoppens-C20KapiteinONBEKEND1630?-34843--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johannes van Tiara-C20VaandrigFriesland16221636--36904-

Compagnie C21

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Focke van Ripperda-C21KapiteinGroningenong. 16001617-32666-
Doecke van HettingaJorwerd, Hettinga StateC21KapiteinFriesland16171632-32663-

Compagnie C22

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Willem Hendrik Budding-C22KapiteinONBEKEND?1592-38202--
Jan van Cordenoort-C22KapiteinONBEKEND15931598----
Rienck van DekemaLeeuwarden/HeerenveenSPAANSE COMPAGNIE 7
C22
KapiteinFriesland<1580 en 1598<1598 en 1602-33184ja
Juan Sufanta Fonseca-C22KapiteinPortugal16021604Ja34200--
Jan van Eesinge-C22KapiteinGroningen1604?-35717--

Compagnie C23

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1639 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wopcke van HeremaDeersum, Harsta StateC23KapiteinFriesland<16011602-34045ja
Rienck van Burmania-C23KapiteinFriesland16021604--33270-
Gale van Hania-C23KapiteinFriesland16041618-10920-
Sjuck van Eysinga-C23KapiteinFriesland16181625---
Michiel Potter-C23Luitenant-KolonelFriesland16251648-32239-
Tjalling van SixmaRied, Andla StateC04
C23
MajoorFriesland1646 en 16481647 en 1671-32306ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sierck van HemmemaBerlikum, Hemmema StateC23VaandrigFriesland1603?--15006-

Compagnie C24

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rienck Hommes van Hettinga-C24KapiteinFriesland?1602-34127-
Albert Horenkes-C24KapiteinGroningen16021602--39173--
Foppe Meynsma-C24KapiteinFriesland16021602--39174-
Cippe van Oosterzee-C24KapiteinONBEKEND16021605--35642--
Hans van Oldenslo-C24KapiteinONBEKEND1605>1623-34087--

Compagnie C25

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjaert van Eminga-C25KapiteinFriesland16021619--35039-
Binnert van HeringaHijum, Aebinga StateC25KapiteinFriesland16191638-34090ja
Gerrit Arents van LooLeeuwardenGARDE
C25
Luitenant-KolonelFriesland1638 en 16401640 en 1645-22361-
Titus van Ockinga-C25KapiteinFriesland1640?--33016-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gatze Simons Potter-C25LuitenantFriesland1618?--35931--

Compagnie C26

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1637 **
** B – Regiment (Watzo van) Burmania, 1679 **
** D – Regiment (Cornelis van) Scheltinga, 1686 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
C. Haresco-C26KapiteinONBEKEND<16011603----
J. ten Voort-C26KapiteinNEDERLAND16031612-35055--
Frans Aebinga van HumaldaEe, Humalda StateC05
C26
KapiteinFriesland1612 en 16161616 en 1621-10582ja
Johannes Fransen Stellingwerf-C26KapiteinFriesland16161629-34091--
Sjoerd Baerdt-C26KapiteinFriesland16291637----
Arent Arents van LooDronrijp, Foppinga StateC26KapiteinFriesland16371658-35417-
Douwe Aylva van LooJellum, Mammema StateRITMEESTERS 3
C26
RitmeesterFriesland1658 en 16581661 en 1658--22363ja
Arnold van VierssenLeeuwardenC26Luitenant-KolonelFriesland16581670-35415-
Cornelis van ScheltingaIdaard, Friesma StateC26KolonelFriesland16701699--34911-
Isbrandt Gerhardt Jorgena-C26KapiteinONBEKEND16991703--39329--
B.L. van Grotenhuis-C26KapiteinONBEKEND17031704--39330--
C.H. Witgenstein-C26KapiteinONBEKEND17041709--39331--
B. Guerin de Bois-Nouveau-C26KapiteinONBEKEND17091709--39332--
Sjoerd van MolenschotRinsumageestC26Luitenant-KolonelFriesland17091723--39333-
Sjuck Idzert Aebinga van HumaldaDronrijp, Hobbema StateC26KapiteinFriesland1723?--38024-

Compagnie C27 (=vervallen, Hoogduits 3)

Compagnie C28 (=vervallen, Hoogduits 4)

Compagnie C29

A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1637
A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1659

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hoite AyckemaOnbekendC29KapiteinGroningen16051607-----
Arent ArentsOnbekendC29KapiteinONBEKEND16071622-----
Abbe van BootsmaRoordahuizumC29KapiteinFriesland16221631-34082ja
Hessel Meckema van AylvaHolwerd, Brandstede C29KolonelFriesland16311660-11272-
Hans Willem baron van AylvaHolwerd, BrandstedeRITMEESTERS 5
C29
C39
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Luitenant-AdmiraalFriesland1653 en 1660 en 16481660 en 1691 en 1653-11274-

Compagnie C30

** Regiment Solms, (1652?) **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacob Rogiers Slijp-C30KapiteinFriesland?1637-35124-
Barthold van Oostheim-C30
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1637 en 1638?1646 en 1641-33059-
Seerp van Ockema-C30KapiteinFriesland16461652--35495--
Hotze Scheltes van AysmaSchettens, Osinga StateC30Luitenant-KolonelFriesland16521674-10682-
Livius van Scheltinga-C30KapiteinFriesland16751688--14679-
Pico Galenus van SytzamaFriens, Beslinga StateC30KapiteinFriesland16881690--8149-
Wilt Reinier van Broekhuisen-C30
C52
KapiteinGelderland1690 en 16941694 en ????--39664--
M.A. de Staffir-C30KapiteinONBEKEND16941704--39665--
J.P. van den Knippenburgh-C30KapiteinONBEKEND17041714--39666--
Evert Ulrich van Hanecroth-C30KapiteinONBEKEND1714?--35939-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Allardus Nicolai-C30VaandrigFriesland16761678-39597--
N.N. Slijp-C30VaandrigFriesland-1637-39888-

Compagnie C31

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Bassem-C31KapiteinONBEKEND?1622-----
Jacob Starck-C31KapiteinEngeland16221626-35003--
Frederick van Inthiema-C31KapiteinFriesland16261636-13710-
Hendrik Frederik van InthiemaWorkum?C31KapiteinFriesland16361655-34789-
Wolf Sigismund von Schratenbach-RITMEESTERS 7
C31
KapiteinFriesland1655 en 16571657 en 1659--21976-
Ricquin FrentzBilgaard, Tania Burg?RITMEESTERS 7
C31
RitmeesterONBEKEND1657 en 16591659 en 1669-35614-
Sybrant van HettingaHantum, Tjallinga StateC31KolonelFriesland16591684-35625-
Charles de Morel-C31KapiteinONBEKEND16841718--35627--
Anthonius Rinia-C31KapiteinFriesland1718>1729--38287--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Seerp van PopmaIJlst, Popmahuis ?C31LuitenantFriesland16401655--35555-
Tiberius HobbemaSneekC31LuitenantFriesland16701675--40102-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Coert Lamberts BeymaLeeuwardenC03
C31
VaandrigFriesland1649 en 16501650 en 1650--32287-

Compagnie C32

** A – Regiment (Hessel) Meckema van Aylva, 1648 **
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1672 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1746 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
baron de Kinsky-C32KapiteinONBEKEND?1632--35075--
Here Watzes van Ockinga-C32KapiteinFriesland16321635-34859-
Sigismundus Craal-C32KapiteinONBEKEND16361636----
Goslick van HeremaLangackerschansC32
C120
KapiteinFriesland1636 en 16371637 en 1658-34009-
Gosewijn van WiedenfeltCornjum, Widefelt StateC13
C32
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1637 en 1638 en 16421638 en 1666 en 1657-10759ja
Wopcke van Roorda-C32
C83
KapiteinFriesland1638 en 16411641 en 1645-34845-
Feye Bockes van BurmaniaAugustinusga, Gaykama StateC32Luitenant-KolonelFriesland16451679-12987-
N. Rhuel-C32KapiteinONBEKEND16791680--39693--
M. de la Riviere-C32KapiteinONBEKEND16801701--39694--
Ulbe Ulbes Sixma van AndlaCornjum, Martena StateC32KapiteinFriesland17011703--29029-
Jetze Idzardus van Beyma-C32
C73
Luitenant-KolonelFriesland1703 en 17131713 en 1716--39290-
Jan Andries van Sytzama-C32KapiteinFriesland1713?--8504-

Compagnie C33

** A – Regiment (Jarich Lolles van) Ockinga, 1706 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan van Monnichoven-C33KapiteinONBEKEND16111612--40839--
Heinrich Chemnitz-C33KapiteinDuitsland16121632-35076-
Sybren van WaltaBozum, Walta StateC33KapiteinFriesland16321640--ja
Oene Idzarts Sirtema van Grovestins-C33KapiteinFriesland16401646--12981-
Gerrolt van OckingaLeeuwardenC33KapiteinFriesland1646 en ????1657 en 1665?-33013-
Jarich Heres van Ockinga-C33KapiteinFriesland16571666--33915-
Sybrant van OckingaLeeuwardenC33KapiteinFriesland16661672-32128-
Jarich Lolles van Ockinga-C33KolonelFriesland16721711-30603-
Ruurd Gerrits van Cammingha-C33KapiteinFriesland1711?--36760-

Compagnie C34

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **
** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1672 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Haring Douwes van Harinxma-C34KapiteinFriesland1633/16341651-33469-
Epe van AesgemaLeeuwardenC34Luitenant-KolonelFriesland16511676-10687-

Compagnie C35

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1643 **
** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1721 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe van AndringaOnbekendC35KapiteinFriesland16331642-15575ja
Tjerck van SolckemaTjerkgaast, Solckema StateC35KapiteinFriesland16431665-35521ja
Edzart van Grovestins-C35KapiteinFriesland16661670--12979-
Hector van GlinstraDronrijpRITMEESTERS 4
C35
KapiteinFriesland1670 en 16751675 en ?-34016-
Gerlacus Wubbena-C35KapiteinONBEKEND16761686--39850--
Ulbe Hessel van Aylva-C35KapiteinFriesland16861693--21964-
Gerrolt Nicolaas van HeemstraOudkerk, Cammingha StateC35Luitenant-KolonelFriesland16931709-33464-
Onno Boldewijn du Tour-C35KapiteinONBEKEND1709<1712--39855--
Hans Willem van Camstra-C35KolonelFriesland1712<1742--33923-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Feye Feyes van Heemstra-C35LuitenantFriesland<16341636--10822-

Compagnie C36

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (Foppe van Grovestins)
** B – Regiment (Georg Frederik) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1646 ** (Foppe van Grovestins)
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1666 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Foppe Sirtema van Grovestins-C36MajoorFriesland16331658-33934-
Laes van GrovestinsWanswerd, Goslinga StateC36MajoorFriesland16581667-35422-
E. van Boelens-C36KapiteinFriesland1667?--39173-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Dirck van Scheltinga-C36LuitenantFriesland16461666-37565--
Sytze GraviusIdaard, GrouwC36LuitenantFriesland16661675?-41719-

Compagnie C37

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Pieter van IdsaerdaTer Idzerd, Idzerda StateC37KapiteinFriesland1633/16341636--35470-
Sjoerd van Grovestins-C37KapiteinFriesland16361643---
Gerrit Adriaens Hogeveen-C37KapiteinONBEKEND16431661--35472--
Andries van Douma-C37KapiteinFriesland16611664-35234-
Jarich van Burum-C37KolonelFriesland16641685--37885-
Keimpe Fullenius-C37KapiteinFriesland16851700--36006--
Arent Mertz-C37KapiteinONBEKEND17001723--41550--
Joannis Mertz-C37KapiteinONBEKEND1723?--41553--

Compagnie C38

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
H(ans) E(ster) Schonenburgh-C38KapiteinONBEKEND?1635--33627--
Sixtus de Blocq-C38KapiteinFriesland16351635----
Lolle van OckingaOnbekendC38
C51
KapiteinFriesland1635 en 16401640 en 1646-13748ja
Gosse Gideons van Coehoorn-C38KapiteinFriesland16401660--35226-
Menno Gosses van CoehoornBergum, het Hooghuis en Wijckel, MeersteinC13
C38
Luitenant-GeneraalFriesland1660 en 16901685 en 1700-33742-
Mauritz baron van IsselsteinHolwerd, Hania StateRITMEESTERS 3
C38
KolonelDuitsland1690 en 16911691 en 1700-40899-
Frederik van Sminia-C38RitmeesterFriesland16851689--11164-
Johan Reinhardt van Coeverden-C38RitmeesterONBEKEND16891690--40902--
Gabriel Rocqueval-C38RitmeesterONBEKEND16911693--35648--
Pierre de Marraist-C38RitmeesterONBEKEND1693?--40903--

Compagnie C39

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hessel Fockes Gerritsma-C39KapiteinFriesland16331639-34800--
Focke van Boelens-C39KapiteinFriesland16391641----
Taecke van Boelens-C39KapiteinFriesland16411648--35500-
Hans Willem baron van AylvaHolwerd, BrandstedeRITMEESTERS 5
C29
C39
ADMIRALITEIT VAN FRIESLAND
Luitenant-AdmiraalFriesland1653 en 1660 en 16481660 en 1691 en 1653-11274-
Johan van BurumFinkum, Holdinga StateC39KapiteinFriesland16531673---
Karl Otto von Witgenstein-C39KapiteinONBEKEND16731675?--39326--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Lambertus van CoehoornOostrum, Heemstra StateC39VaandrigFriesland16501659-35413-

Compagnie C40

** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1691
** A – Regiment (Wilhelm Frederich van) Schratenbach, 1694 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1730 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Livius Dircks van Scheltinga-C40KapiteinFriesland16811687--40956-
Lodewijk Douwes van Harinxma-C40KapiteinFriesland16391659----
Idzart Jacob van HarinxmaHeeg, Harinxma StateC40KapiteinFriesland16591671-33459-
Everhard van Hanecroth-C40KapiteinFriesland16711672?--35532-
Theodorus Albijn-C40KapiteinONBEKEND16721676--39763--
Wilhelm Frederich baron van SchratenbachHolwerd, BrandstedeC40KolonelFriesland16761705-33755-
Jacob Loë-C40KapiteinONBEKEND17061708--39765--
Wybrand van Aytta-C40KolonelFriesland1708<1761--39490-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Bavius Rommeda-C40LuitenantFriesland16721676-42454--

Compagnie C41 (vervallen=Hoogduits 2)

Compagnie C42


Compagnie C43

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Boudewijn van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC43KapiteinFriesland<16391645-34938-
Jelger van Feytsma-C43KapiteinFriesland16451654----
Ulbe Douwes Sixma van AndlaRied, Andla StateC19
C43
KapiteinFriesland1654 en 16601660 en 1673-29027-
Gerlach DoysNijland, Hottinga StateC43KapiteinOverijssel16601669-33129-
Sjoerd Lycklama a Nijeholt-C43KapiteinFriesland-<1676--35634-

Compagnie C44

** B – (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Poppe Martijn van AndreaeEdens?C44KapiteinFriesland1633/16341645-32941-
Sybren Tjaerts van WaltaOudkerk, Finkum, Holdinga StateC44MajoorFriesland16451669-33403-
Pieter van Scheltinga-C44KapiteinFriesland16701671--35239-
Willem van Jongestall-C44KapiteinFriesland1674<1691--35772-

Compagnie C45

** B – Regiment (Gemme Oniphius van) Burmania, 1743 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hermanus Godfrid Pistor-C45KapiteinONBEKEND17011704--39806--
Jarich Lieuwe van Burmania-C45KapiteinFriesland17041707--39803-
Carel H. Epstein-C45KapiteinONBEKEND17071714--39802--
Fecco Dominicus van SytzamaDriesum, Rinsma StateC45KolonelFriesland17141755--12969-
Jan Hendrik Mosburger-C45KapiteinONBEKEND17551769--39808--
Christophorus BuddeLeeuwardenC45KapiteinONBEKEND17691793--39810--
C. Schwartz-C45KapiteinONBEKEND1793---39811--

Compagnie C46

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Philip van BoshuizenStiens, Juckema StateC46KapiteinFriesland<16261636--ja
Ruurd van FeytsmaHallum, Feytsma StateC46KapiteinFriesland16361657--ja
Hendrik Georg thoe Schwartzenberg en HohenlansbergLeeuwardenC46KapiteinFriesland1657>1664-35637-

Compagnie C47

** B – Regiment (Georg Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1660 **
** D – Regiment (Diederick) Stecke, 1671 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sippe Meckema van AylvaMetslawier, Unia State en Oenkerk, Eysinga StateC47KapiteinFriesland1640/16431653--33157-
Diederick Stecke-C47KolonelONBEKEND16531687-34908--
B. Rochebrune-C47KapiteinONBEKEND1687?-----

Compagnie C48

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
J. Walcker-C48KapiteinEngeland?1634--35078--
Charles Morgen-C48KapiteinEngeland16341655-35570--
H. Meyers-C48KapiteinONBEKEND16551692--35639--
C. Moore-C48KapiteinEngeland1692?--39227--

Compagnie C49

** D – Regiment (Frederik) Vegelin van Claerbergen, 1699 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Alexander Fleyming-C49KapiteinONBEKEND1640/16431647-----
George Douglas-C49KapiteinEngeland1647 (eed: '34-'35)1655-----
John Murray-C49KapiteinEngeland16551666-34801--
Philip Ernst Vegelin van ClaerbergenLeeuwarden, Eysingahuis en Siercksmahuis / Kasteel LiesveldC49
C116
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1658 en 1666 en 16571666 en 1687 en 1686-11158-
Frederik Vegelin van Claerbergen-C49KolonelFriesland16871713-34106-
Philip Ernst Vegelin van Claerbergen-C49Luitenant-KolonelFriesland1713?--34108-

Compagnie C50

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan Boudewijns Eminga van LooWanswerd, Loo's slot / Hikkaard StateC50KapiteinFriesland1636/16371671-13743-
Hobbe Esaias van AylvaAnjum, Holdinga StateC50KapiteinFriesland16711675--21961-
Wilco Holdinga thoe Schwartzenberg en HohenlansbergRinsumageest, Eysinga StateC50Luitenant-KolonelFriesland1675?--11048-

Compagnie C51

** B – Regiment (George Wolfgang) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1672 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tjalling van Eysinga-C51KapiteinFriesland<16231640-34092-
Lolle van OckingaOnbekendC38
C51
KapiteinFriesland1635 en 16401640 en 1646-13748ja
Douwe Andries van SytzamaKollum, Nieuw Meckema StateC51MajoorFriesland16461672-35204-
Reinhardt Lauwerman-C51KapiteinONBEKEND16721686--35641--
Gerhardus MejontsmaBuitenpost, Mejontsma StateC51KapiteinFriesland16861692--40907-
Everwijn van der Merwede-C51KapiteinNEDERLAND16921724--40910--
Gellius Wybrandus van Aytta-C51MajoorFriesland1724<1772--38688-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Juw Ritsckes van Eysinga-C51LuitenantFriesland?1666--35228-
Johannes Atsma-C51
C114
LuitenantFriesland1703 en 17111710 en 1717--40905--

Compagnie C52

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jarich van HottingaTzum, Hottinga StateC52KapiteinFriesland1631/16321651--ja
Gellius van Bouricius-C52KapiteinFriesland16511653--34980-
Poppe van AndringaMarssum, Andringa State ?C52KapiteinFriesland16531671-33800-
Antoni Polman-C19
C52
KolonelGroningen1671 en 16731673 en 1680/1681--39351--
Harmen Rudolph Uitterwijck-C52KapiteinONBEKEND16731694-----
Wilt Reinier van Broekhuisen-C30
C52
KapiteinGelderland1690 en 16941694 en ????--39664--

Compagnie C53

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 ** (Jan Hoptilla)
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1666 **


Compagnie C54

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Maximiliaan Frens-C54KapiteinONBEKEND<16231635-35048--
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C54
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
Sicke van RiniaKollum, RiniahuisC54KapiteinFriesland16441667-33857-
Christiaan Coenen-C54KapiteinONBEKEND16671680-35665--
Martinus van Wyckel-C54KapiteinFriesland16801692--35215-
Otto Glins van Wigara-C54KapiteinFriesland16921693--35673-
H. Harringa-C54KapiteinONBEKEND1693?--39225--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ritscke van Rinia-C54LuitenantFriesland16541656--37884-
Jacob Sageman-C54LuitenantFriesland16561656--32559-

Compagnie C55

** B – Regiment (Georg Frederik van) Schwartzenberg en Hohenlansberg, 1658 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C54
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-
Jarich Tjercks van HeremaArum, Sytzama StateC55MajoorFriesland16351660-12916-
Maximiliaan de Sanderen-C55KapiteinONBEKEND16611661-----
Dirck van WigaraDronrijp, Hobbema StateC55KapiteinFriesland16611669-35671-
Doecke van HemmemaBerlikum, Hemmema StateRITMEESTERS 10
C55
KolonelFriesland1669 en 16731673 en 1721-35470-
Wolf Dietrich Verschuer-C55
HOFMEESTERS
KapiteinONBEKEND1721 en 1709?? en 1729--40078-

Compagnie C56

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
H. Koninck van Deventer-C56KapiteinONBEKEND?1605--35023--
Jan Cornelis-C56KapiteinONBEKEND16051616-----
Abraham van Hattum-C56KapiteinONBEKEND1616>1623----

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Abbe van Glins-C56VaandrigFriesland16161621--37981-

Compagnie C57

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Petrus Doma van RosemaKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh StateC57
C58
KapiteinFriesland1693 en 16941693 en 1694--39774-
Julius Ritscke van SixmaMinnertsga, Hottinga State (of: Sixma van Andla State)C57KapiteinFriesland16891702--35381-

Compagnie C58

** B – Regiment (Jacques van) Oenema, 1635 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Rencke van LycklamaWolvega, Lycklama StateC58KapiteinFriesland<16221626---ja
Poppe Bockes van BurmaniaEdens, Unia StateC58
HOFMEESTERS
MajoorFriesland1626 en 16331638 en 1638-Ja32484-
Seerp van DijxtraHuizum, Dijxtra StateC58KapiteinFriesland16381653--ja
Hayo Henrick van Mauderick-C58KapiteinNEDERLAND16531674-34081-
N.N. Usten-C58KapiteinONBEKEND16741684--39786--
Wybrandus van Vierssen-C58KapiteinFriesland16841693--37469-
Petrus Doma van RosemaKollum, Tadema State en Veenklooster, Fogelsangh StateC57
C58
KapiteinFriesland1693 en 16941693 en 1694--39774-
Jarich Jarichs van HeremaTzummarum, Sytzama StateC58KapiteinFriesland16931701--34895-
Daniel Couper-C58KapiteinFriesland17011719--39784--
Frederik Meissenbach-C58KapiteinFriesland17191721--39783--
Hendrick Dodoneus Vegelin van Claerbergen-C58KapiteinFriesland1721?--39782-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Joost Ottes van HeremaIJlstC58LuitenantFriesland16571658--35563--

Compagnie C59

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frans van ScheltemaBornwird, Minnoltsma StateC59KapiteinFriesland<16251631--35070-
Wybren van RoordaAugsbuurt, Clant StateC59KapiteinFriesland16311641--ja
Rienck van AdelenHeeg ?C59KapiteinFriesland16411656?--33819-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Haring FongersBolswardC59SchrijverFriesland<1625?--26823--

Compagnie C60

** B – Regiment (Watse van) Burmania, 1674 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Isaac SlijpSneek?C60KapiteinFriesland?1658--35128-
Hendrik de Sandra-RITMEESTERS 01
C60
RitmeesterONBEKEND1658 en 16581699 en 1658-35820-
Upcke van BurmaniaArum, Cammingha StateC60KapiteinFriesland16581664-21632-
Watze van BurmaniaJellum, Mammema State en Stiens, Burmania StateC60KolonelFriesland16641691-22367-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacobus de LaignierLeeuwardenC60LuitenantFrankrijk16591666--35366-

Compagnie C61

** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1677 **
** B- Regiment (Watzo van) Burmania, 1676 ** (RG Juckema van Burmania)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ruurd Gerrolt Juckema van BurmaniaLeeuwarden, CamminghaburgC14
C61
Luitenant-KolonelFriesland???? en 16691669 en 1679--34909-
Gasper van VosbergenLeeuwardenC61KapiteinNEDERLAND16691671-35778--
Wilhelm Mauritz HanecrothTeerns, De Triemen en Westergeest, BommelatijerC61KapiteinDuitsland16711704-35539-
Pieter van JongestallHallum, Jongestall StateC61
C93
KapiteinFriesland1701 en 17041704 en 1707--35782-
H. Robers-C61KapiteinONBEKEND1707?--39258--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Gosse Haersma-C61VaandrigFriesland1671>?-41441--

Compagnie C62

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sybolt van PopmaLoenga, Harinxma StateC62Luitenant-KolonelFriesland<16391657-35552-
Feye Feyes van HeemstraOenkerk, Heemstra StateC62KolonelFriesland1657 en ????1660 en ????-10598-
Hessel van Bootsma-C62KapiteinFriesland16601674-33981-
Gerrit van der LaenLeeuwardenC62KapiteinNEDERLAND16741676-42605--
J.J. Sloun-C62KapiteinONBEKEND16761679--42612--
Adriaen van Hellemis van Welle-C62KapiteinONBEKEND16791693-Ja42613--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Syds van PopmaIJlst, PopmahuisC62LuitenantFriesland1657?--35566-

Compagnie C64

** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1694 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Doede van Kniphuizen-C64KapiteinONBEKEND?1608--35006--
Hendrick van Besten-C64KapiteinDuitsland16081643----
George Frinck-C64KapiteinDuitsland16431678--35648--
Hans Willem baron van Plettenberg-C64Luitenant-KolonelDuitsland16781697--14978-
Abraham van Plettenberg-C64KapiteinDuitsland1697 ?--39295-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frans van Aylva-C64LuitenantFriesland?1626--37389-

Compagnie C65

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan Yvens-C65KapiteinONBEKEND?1595-39186--
Lodewijk Gunther graaf van Nassau-Dillenburg-C65KapiteinDuitsland15951604-34150-
Adolf van Nassau-Siegen-C65KapiteinNEDERLAND16041608-34952-
Cornelis Haubois-C65KapiteinONBEKEND1608>1623----

Compagnie C66

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
T. Holsteyn-C66KapiteinDuitsland?1637--39312--
Wyger Heres Eelsma van Hottinga-C54
C55
C66
KapiteinFriesland1635 en ???? en 16371644 en 1635 en ????-34885-

Compagnie C67

** A – Regiment (Jarich Lolle van) Ockinga, 1706 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1744 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
George Frenck-C67KapiteinONBEKEND<16451679-37542--
Alonso Taeckema-C67KapiteinFriesland1679>1684-33538--
Swier van Tamminga-C67Luitenant-KolonelGroningen16921709--41064--
Reinier Stinstra-C67KapiteinFriesland17091710-41066--
Hotze Lauta van AysmaSchettens, Osinga StateC67Luitenant-KolonelFriesland1710<1747-10770-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ernst van Grovestins-C67LuitenantFriesland16451666--37564-

Compagnie C68

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ernst van AylvaHolwerd, Hania StateC68KolonelFriesland1640-16431665-35289-
Hendrik Casimir II van Nassau-DietzLeeuwardenRITMEESTERS 7
C68
Kapitein-GeneraalFriesland1669 en 1666????? en ????-33963-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Binnert Ruurts van RoordaDronrijp, Hobbema StateC68LuitenantFriesland?1645--12973-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Sybolt Adelen van Cronenburgh-C68VaandrigFriesland<16261644-35287-

Compagnie C69

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Peter van SedlnitskyGraveC69Luitenant-KolonelFriesland<15771610-33557ja

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Brant-C69LuitenantONBEKEND<1593>1593-39187--

Compagnie C70

** B – Regiment (Ids van) Eminga, 1633 **  (Douwe Tj. van Herema)
** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1672 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe Tjercks van HeremaSneekC70KapiteinFriesland1633/16341654-32261-
Tjaert van AndringaMarssum, Andringa State ?C70Luitenant-KolonelFriesland16541674?-33798-

Compagnie C71

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Georg Lauder-C71KapiteinEngeland?>1639-35576--

Compagnie C72

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Francis Stanton-C72KapiteinEngeland?>1639-35580--

Compagnie C73

** A – Regiment (Jarich Lolles van) Ockinga, 1710 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Patrick Stuart-C73KapiteinEngeland1634/16351656-35573--
J. Henderson-C73KapiteinEngeland16561659--39716--
Johan Hay-C73KapiteinEngeland16591666-37547--
S. Bruinsveldt-C73KapiteinONBEKEND16661668--39718--
W.B. van Amerongen-C73KapiteinONBEKEND16681670--39719--
Julius van Beyma-C73KolonelFriesland16701697--34915-
Rutger van Haersolte-C73
HOFMEESTERS
KolonelOverijssel1699 en 16861701 en 1701--36939-
Anchises Frederick Sigers-C73KapiteinGroningen17011709--39713--
Adolph Moritz von Widenbrugh-C73KapiteinONBEKEND17091713--39695-
Jetze Idzardus van Beyma-C32
C73
Luitenant-KolonelFriesland1703 en 17131713 en 1716--39290-
Willem Aemilius van Unia-C73KapiteinFriesland1716?--33754-

Compagnie C74

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Eynhausen-C74KapiteinONBEKEND?1636-----
Johan Ingen Nulandt-C74KapiteinONBEKEND1636>1664-35040--

Compagnie C75

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacob Melander van Holzappel-C75KapiteinONBEKEND?1631 of 1636--35051ja
Tiete van GalamaKampenC75KapiteinFriesland1631<1669-35049ja

Compagnie C76

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
B. van Mulheim-C76KapiteinONBEKEND?1631--35073--
Johan Hendrick Weyer-C76KapiteinNEDERLAND1631>1639-35074--

Compagnie C77

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacques de Gousue-C77KapiteinONBEKEND<1639>1639----

Compagnie C78

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Piere de Larquier Hantemont sr.-C78KapiteinONBEKEND<1639>1639----

Compagnie C79

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Francois de Blets Monsr. de Montvervais-C79KapiteinONBEKEND?>1639-35573--

Compagnie C80

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
David Pitcairne-C80KapiteinEngeland??----

Compagnie C81

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Arent Furmerius-C81KapiteinONBEKEND??----
Johan Georg thoe Schwartzenberg en HohenlansbergBeetgum ?RITMEESTERS 4
C81
KolonelFriesland1653 en 16611661 en 1674Ja32997-

Compagnie C82

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jacob van RuffelaerDriesum, Rinsma StateWAARDGELDERS
C82
KapiteinFriesland1624 (en 1621 en 1622)ong. 1652--ja

Compagnie C83

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan Harings-C83KapiteinONBEKEND<16391641----
Wopcke van Roorda-C32
C83
KapiteinFriesland1638 en 16411641 en 1645-34845-

Compagnie C84

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Roger Orne-C84KapiteinEngeland?1621--40836--
John Cromwell-C84KolonelEngeland1621>1639-35029-

Compagnie C85

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Robert Herle-C85KapiteinEngeland?1623-----
Robert Heyt-C85KapiteinEngeland16231625--35058--
Henry Treffry-C85KapiteinEngeland1625>1639-35065--

Compagnie C86

** A – Regiment (Christiaan van) Nassau-Dillenburg, 1711 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
G. Darel-C86KapiteinEngeland?1637-----
John Moore-C86KapiteinEngeland16371655-35579--
Thomas Killegrew-C86KapiteinONBEKEND16551662--40483--
Jeremias Roper-C86KapiteinONBEKEND16621681-40484--
Severin van Quila-C86KapiteinONBEKEND16811688--40485--
Taecke Sybrant van Burmania-C86KapiteinONBEKEND16881698--40481-
Sierck Saeckes Idsinga-C86KapiteinFriesland16981708--39509--
Christiaan van Nassau-Dillenburg-C86KolonelDuitsland17081725--40039-

Compagnie C87

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Henry Wylde-C87KapiteinEngeland?>1639-35578--

Compagnie C88

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Andreas Steller-C88KapiteinONBEKEND??-35552--

Compagnie C89

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
James Livingstone-C89KapiteinEngeland?>1639-35576--

Compagnie C90

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
W. Sedlnitsky-C90KapiteinFriesland1603?1603----
W. Hettes-C90KapiteinONBEKEND1603?--35221--

Compagnie C91

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan Jansen Wederspan-C91KapiteinFriesland<1593 en 1605 en 1607<1629-32223-
Epe van HeemstraKimswerd, Heemstra StateC91KapiteinFriesland16061607--15001ja

Compagnie C92

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wigbold van Ewsum-C92KolonelGroningen15801584-34156--
Caspar van EwsumLeek, Borg NienoordC92KolonelGroningen1584<1639-34158ja-

Compagnie C93

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Alexander Doys-C93KapiteinNEDERLAND17011701--35786-
Pieter van JongestallHallum, Jongestall StateC61
C93
KapiteinFriesland1701 en 17041704 en 1707--35782-
Ernst Willem van Jongestall-C93
C94
KapiteinFriesland1704 en 17071707 en 1707-38758-

Compagnie C94

** FR – Regiment (Hobbe Esaias van) Aylva, 1707 **
** A – Regiment (Albrecht Wolfgang van) Schaumburg-Lippe, 1743 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Frederick Willem van Limburg Stirum-C94KolonelGelderland<1671 en ????1671 en ????-----
Sytze van Boelens-C94KapiteinFriesland16711672--39580-
Janno van Sevenaer Weidum, Hania State en Nieuwehorne, Huis SevenaerC94Luitenant-KolonelGelderland16721673--36135-
Frederick van Gabbema-C94KapiteinFriesland16731675--39376--
Douwe Feye van Roorda-C94KapiteinFriesland16751690--36357-
Petrus van Boelens-C94KapiteinFriesland16901707--35455-
Ernst Willem van Jongestall-C93
C94
KapiteinFriesland1704 en 17071707 en 1707-38758-
Hotze Hessels van AysmaDriesum, Rinsma StateC94KapiteinFriesland17071745-10775-

Compagnie C95

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Bernhardt Schotanus a Sterringa-C95KapiteinFriesland16681681-39667--
Doecke Martena van Burmania-C95KapiteinFriesland16811684--35380-
Sjuck van BurmaniaHallum, Goslinga StateC95KapiteinFriesland16841685--37285-
Gideon Gosses van Coehoorn-C95MajoorFriesland16851703--35229-
Roeland Buwetius van Coehoorn-C95KolonelFriesland17031723--41536-
Ulbe Jan van AylvaTernaard, Aylva StateC95KapiteinFriesland1723?--40064-

Compagnie C96

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Douwe Carel van Unia-RITMEESTERS 6
C96
RitmeesterFriesland1665 en 16861670 en 1690--33156-
Johannes van Velsen-C96Luitenant-KolonelFriesland16701680--35400-
Otto van Jeltinga-C96KapiteinFriesland16801680-39277-
Lambertus Beintema-C96KapiteinFriesland16801690--38639--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Paulus BeintemaLeeuwardenC96LuitenantFriesland16801681--38643--

Compagnie C97

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Pieter van Loon-C97KapiteinONBEKEND?1676--39789--
Tjerck Jarichs van Herema-C97KapiteinFriesland16771694--37514-
Heinrich Johan Thilo de ThilauCornjum, Martena State en LeeuwardenC18
C97
Luitenant-KolonelDuitsland1694 en 17041701 en 1710-39791--
Ephraim van Welvelde-C97KapiteinGroningen17011702--39787--
Sippe van Unia-C97KapiteinFriesland17021704--39692-
Douwe Feye Sirtema van Grovestins-C97KapiteinFriesland17041706--39794-

Compagnie C98

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Willem Jan van Dedem-C98KapiteinONBEKEND?1689--39832--
Theodorus ter Smitten-C98KapiteinONBEKEND16891692--39831--
Johan Lodewijk van Doys-C98KapiteinFriesland16921694--33121-
W. van Broeckhuysen-C98KapiteinONBEKEND16941709--39837--
Pieter Ernst van HarinxmaWaaxens (O.D.), Sjuxma StateC98KapiteinFriesland17091716--37024-

Compagnie C99

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Laelius van Lycklama-C09
C99
KapiteinFriesland<1673 en 16761676 en 1679-32837-
Gerardus HixeniusWitmarsum en Wommels, Hottinga StateC99MajoorFriesland16761693--38866-
Johan Matthijs van FeugenDeinum, Feytsma StateC99RitmeesterONBEKEND16931702--38388-
J. Rend-C99KapiteinONBEKEND17021703--39986--
Gerrolt Ruurd van Grovestins-C99KapiteinFriesland1703---36117-

Compagnie C100

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Arent Jan van LooDronrijp, Foppinga StateC100
C119
Luitenant-KolonelFriesland1666 en 16711671 en 1714--35140-
Scipio Dominicus van Loo-C100KapiteinFriesland17141779--35398-
Andreas Hermanus Palamedes van Lom-C100KapiteinONBEKEND1779?--39878--

Compagnie C101

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Poppe van Andreae-C101KapiteinFriesland<16701692--35898-
Johan Mallet-C101Luitenant-KolonelNEDERLAND16921719--39442--
Tjalling Homme van HaersolteFerwerd, Cammingha StateC101Luitenant-KolonelFriesland17191760--39643-
Gerrit Jan Sichterman-C101KolonelGroningen1760<1796--39935-

Compagnie C102

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Jan Carel van Groin-C102Luitenant-KolonelGelderland<17471771--39950--
Daniel Cornelis van AltenaBergum (State onbekend), LeeuwardenC102KapiteinONBEKEND17711774--39940--
Jasper Gerrit van IttersumRaalteC102Luitenant-KolonelOverijssel1774?--39954--

Compagnie C103

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Cornuaud-C103KapiteinONBEKEND?1759--39959--
Ruurd Carel van CamminghaGoutum, Wiarda StateC103KapiteinFriesland17591772--14847-
Jan Pieter Breidenbach-C103KapiteinONBEKEND1772?--39958--

Compagnie C104

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Adolph du Gonne-C104KapiteinONBEKEND<16641674-40017--
G. du Bois-C104KapiteinONBEKEND16741702--40016--
H.W. Recke-C104KapiteinONBEKEND17021704--40015--
Watze Wijtze van CamminghaWirdum, Oenema StateC104Luitenant-GeneraalFriesland1704<1764--14845-

Compagnie C105

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Maximiliaan van Cruyningen-C105KapiteinNEDERLAND?1612--35031--
Dirk van Hattum-C105KapiteinONBEKEND1612>1623-35026--

Compagnie C106

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johannes Sixtus van Amama-C106KapiteinFriesland16771681--35292-
Joachim Gerrits van AmamaLeeuwardenC06
C106
C107
KolonelFriesland1681 en 1689 en 16921689 en 1692 en 1720-32291-
Boldewijn van Heerdt-C106KapiteinNEDERLAND16891720--38394--
Hans Willem van AylvaOenkerk, Eysinga State?C106Luitenant-GeneraalFriesland1720<1776--33251-

Compagnie C107

** B – Regiment (Johan Willem II) Saksen-Eisenach, 1700 ** (Rienck van Burmania)
** A – Regiment (Martinus) Acronius, 1748 **
** B – Regiment (Gemme Oniphrius van) Burmania, 1748 ** (WJD Botnia van Burmania)

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hero van Hoppers-C107KapiteinFriesland1669/16741689--40071-
Joachim Gerrits van AmamaLeeuwardenC06
C106
C107
KolonelFriesland1681 en 1689 en 16921689 en 1692 en 1720-32291-
Rienck Gemmes van BurmaniaLeeuwarden, BurmaniahuisC107Luitenant-KolonelFriesland16921724--37279-
Watze Julius Dominicus Justus Botnia van Burmania-C107Luitenant-KolonelFriesland1724<1781--35959-

Compagnie C108

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
H. Nagel-C108KapiteinONBEKEND? 1721--40084--
Feye Scheltesz. van HeemstraOenkerk, Heemstra StateC108Luitenant-GeneraalFriesland1721<1748-11008-

Compagnie C109

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Feye Jan van Heemstra-C109KapiteinFriesland17461757--40085-
Harmannus Fransiscus Knoppert-C109KapiteinONBEKEND17571758--40083--
Michael Johannes Faber-C109KapiteinONBEKEND17581773--40082--
Sicco Douwe van AylvaHolwerd, Hania StateC109Luitenant-KolonelFriesland17731780--36184-
Eelke Everhard Smit-C109KapiteinNEDERLAND1780?--40087--

Compagnie C110

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Tinco van AndringaOnbekendC110KapiteinFriesland>16671672Ja36640-
Douwe van EpemaKoudum, Epema State?C110KapiteinFriesland16721673-35504-
Thomas Roper-C110KapiteinONBEKEND16731673--40229--
Johan Balthasar Hoffman-C110KapiteinEngeland1673?-40496--

Compagnie C111

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Henry Darres-C111KapiteinEngeland1625?-----

Compagnie C112

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
C. van Beyma-C112KapiteinFriesland?1668--40876-
Johan S. Tamminga-C112KapiteinGroningen16681713--13875--
Aulus van GlinstraStiens?C112KapiteinFriesland1713?--40874-

Compagnie C113

** A – Regiment (Christiaan van) Nassau-Dillenburg, 1717 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Boldewijn Sweers van Tamminga-C113KapiteinFriesland?1674--40877--
Jan van Haren-C113KapiteinFriesland16741676--35631-
Hans Adam van Hamerstein-C113KapiteinONBEKEND16761690--40866--
J. Peterson-C113KapiteinONBEKEND16901703--40865--
Anthonius Hieronymus Josephus van ScharrenbergBurgwerdC113Luitenant-KolonelONBEKEND17031723--33911--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Ale Jans van LeeuwenZuiderdrachtenC113LuitenantFriesland17171738--40864--

Compagnie C114

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Ghelfus-C114KapiteinONBEKEND17121715--40906--
Hobbe Esaias baron van Aylva-C114KolonelFriesland1715?--21960-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johannes Atsma-C51
C114
LuitenantFriesland1703 en 17111710 en 1717--40905--

Compagnie C115

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan Coers-C115KapiteinDrenthe<15931604?----
Hendrik de Vos van Steenwijk-C115KapiteinONBEKEND?1605--41045--
Hendrik van Schouwenburg-C115KapiteinDrenthe1605?--41046--

Compagnie C116

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Arent van Lintelo-C116KapiteinGroningen<1664 en 16661666 en >1670-40687-
Philip Ernst Vegelin van ClaerbergenLeeuwarden, Eysingahuis en Siercksmahuis / Kasteel LiesveldC49
C116
HOFMEESTERS
KapiteinFriesland1658 en 1666 en 16571666 en 1687 en 1686-11158-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Anthony Hoed-C116LuitenantFriesland16721677-42447--

Compagnie C117

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Hessel Hessels van AysmaOudkerk, de KlinzeC117RitmeesterFriesland<16691689--10746-
Adriaan van Mauderick-C117KapiteinNEDERLAND16891692?--34727-

Compagnie C118

** B – Regiment (Johan Willem II) Sasken-Eisenach, 1696 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Johan de Clair-C118MajoorONBEKEND16881700--39349--
Tjalling Schelte Leo Willem van Camstra-C118KapiteinFriesland17001709Ja39708-
Petrus Bernardus Cotshauzen-C118KapiteinONBEKEND1710?--41832--

Compagnie C119

** A – Regiment (Hans Willem van) Aylva, 1679 **

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Arent Jan van LooDronrijp, Foppinga StateC100
C119
Luitenant-KolonelFriesland1666 en 16711671 en 1714--35140-
Johan van Haersolte-C119Luitenant-KolonelFriesland16711682-37657-
Lieuwe Scheltes RispensLeeuwardenC119KapiteinFriesland16821682--38734--
Dirk Helmich van Voorst-C119KapiteinONBEKEND1682?--42435--

Compagnie C120

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
N.N. Verbroek-C120KapiteinONBEKEND?1630--35069--
Tjaert van RousselLeeuwarden, SneekC120KapiteinFriesland16301637-32268-
Goslick van HeremaLangackerschansC32
C120
KapiteinFriesland1636 en 16371637 en 1658-34009-
Jacob Cock-C120KapiteinONBEKEND16581669-35635--
Andries Roorda van Velsen-C120KapiteinFriesland16691689-42448-
Jan Loë-C120KapiteinONBEKEND16891704?--39764--
Gosewijn Diderik van Kettler-C120KapiteinONBEKEND1704?--42450--

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Dirk Willem van Hattum-C120LuitenantGelderland16371637-39684--
Hajo van Twenbergen-C120LuitenantNEDERLAND16661679-42452--
Seerp van AdelenFranekerC120LuitenantFriesland16411659--18749-
Johannes van HeemstraWijckel (State onbekend)C120LuitenantFriesland1659<1672--37123-

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Wigle Sjoerds van HaniaWeidum, Hania StateC120VaandrigFriesland1637?--34919-

Compagnie WAARDGELDERS

NaamWoonplaatsCompagnieRangNationaliteitOfficier van:Officier totVermeld bij:Gesneuveld(BK nr.)BlogPortret/State/Familiewapen
Adriaen Breman-WAARDGELDERSKapiteinHolland1604?-----
Alger Hotses-WAARDGELDERSKapiteinONBEKEND1621?--35062--
Claes Rinckes-WAARDGELDERSKapiteinFriesland1604?--41409--
Jacob van RuffelaerDriesum, Rinsma StateWAARDGELDERS
C82
KapiteinFriesland1624 (en 1621 en 1622)ong. 1652--ja
N.N. Dyckman-WAARDGELDERSKapiteinNEDERLAND1645?-----
Tjaerd Dircks-WAARDGELDERSKapiteinONBEKEND1606 en 1614?-----
Johannes van HeemstraHeerenveenWAARDGELDERS
ENGELS 1
KapiteinFriesland1606/1614/1621/1624/1625?--37123-

Naam