Johan Arnolds Verhel

Woonde te Franeker.

* Johan Verhel 14/15 February 1661 – 1676 i.p.v. w. Benedictus van Velsen
https://www.mpaginae.nl/Arnoldi/krijgsgerecht.htm

Hoogst aangeslagenen Friese elf steden 1672
fam.naam/patroniem volgnr. stad (afk.) aangeslagene vermogen
Verhel 339 F(raneker) gerechtscholt [ ] Verhel 50.000

Op 4 mei 1667 sluiten Johan Verhel, gerechtscholt der Friesche regimenten, als man en voocht over juffr. Frouck van Bonnema, sijn echte huijsvrouwe, voor 13 pondematen en 4 eijnsen, ende Aemilius Jensma als curator over Petrus Bonnema binnen Leeuwarden oock voor 13 pondematen en 4 eijnsen, ende Meijnert Binnes, apotheecker tot Bolswaert als man en vooght over Jeltie Jensma sijn wijf oock voor 13 pondematen en 4 eijnsen, sampt Sijbren Hessels, coopman tot Harlingen voor hem selven voor 20 pondematen ende alsoo te samen voor het geheel, een contract met de huirder van de landen waarin de huir wordt geprolongeerd. Het contract wordt op 4 januari 1670 geregistreerd.
(Hypotheekboeken Wonseradeel inventarisnummer 280 image 136 – beschadigd)
e-mail van Theo Terpstra dd 28-3-2024.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJohan Arnolds Verhel
WoonplaatsFraneker
CompagnieKRIJGSGERECHT
RangKrijgsgerecht Friesland - Gerechtscholtus
Officier van:1661
Officier tot1676
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)47164
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere gerechtsscholte

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins