Joachim Gerrits van Amama

Woonde te Leeuwarden.(1682)
Hij was generaal-majoor der voetknechten, kolonel, commandeur van Hulst en omliggende vestingen.

zie ook:
Lykzangen_ter_gedachtenisse_van_den_Hoogwelgeboren Manhaften Heere Joachim van Amama

Op 3-2-1669 werd Jochum Amama vaandrig in de compagnie van kapitein Vosbergen, als opvolger van A. Quintes.

Op 5-2-1677 werd J(oachim) Amama kapitein, als opvolger van D(ominicus) Walrich.
Op 16-6-1681 werd Jr. Rudolph Polman vaandrig in de compagnie van majoor Beyma, als opvolger van J. van Amama.
Op 13-8-1681 werd Jochum Amama kapitein (Raad van State, commissieboeken)
Op 17-6-1681werd J(oachim) Amama kapitein, als opvolger van I. van Amama. (de in 1676 overleden Johannes van Amama?
Op 7-1-1682 werd Jr. Frederick Tjaerdt baron van Schwartzenberg vaandrig in de compagnie van kapitein J. van Amama als opvolger van N. Hottinga.
Op 15-8-1689 werd Joachim van Amama sergeant-majoor van een regiment te voet (Raad van State, commissieboeken)
Op 14-11-1689 werd B(oldewijn) Heerdt kapitein, als opvolger van I(oachim) van Amama.

Op 14-11-1689 werd J. van Amama kapitein als opvolger van H. Hoppers.
Op 28-12-1690 werd Joachim Amama Tweede Luitenant-Kolonel (regiment te voet prins van Nassau, stadhouder van Friesland) – Raad van State, commissieboeken.
Op 20-5-1692 werd Jr. R. van Burmania kapitein, als opvolger van I(oachim) van Amama.

Op 20-5-1692 werd J(oachim) Amama kapitein, als opvolger van D(ominicus) Acronius a Buma.
Kolonelsbenoemingen: Ammama, Joachim Gerrits – S.R. – 16 febr. 1698
Op 11-7-1698 werd Joachim Amama Kolonel Commandant van het Regiment te voet van Sijne Furstelijke Doorluchtigheid de heer Erffstadhouder van de provintie van Friesland. (Raad van State, commissieboeken)

In 1709 was hij aanwezig bij de Slag van Malplacquet.
Hij werd in 1713 commandant van Hulst.

Op 30-7-1720 werd G(emme) O(nuphrius) van Burmania kapitein, als opvolger van gen(eraal) (Joachim) van Amama.

www.archieven.nl
53 Familie De Beaufort
1299 Het einde van den stryt, de kroon der rechtvaardigheit. Lijkrede ter gedachtenis aan Joachim van Amama, door Jan Huibert Jungius, predikant te Hulst, 1720. Gedrukt
1303 Dankzegging op rijm door Jan Huibert Jungius, predikant te Hulst, aan de erfgenamen van Joachim van Amama wegens hun geschenk als herinnering aan Joachim van Amama, bestaande uit de werken van Johannes Coccejus in 12 delen, 1721
1304-1304 Akten van aanstelling voor Joachim van Amama in diverse militaire rangen en functies, 1669-1709

Lijkzangen ter gedachtenisse van den Hoogedelgebooren Manhaften Heere Joachim van Amama

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamJoachim Gerrits van Amama
WoonplaatsLeeuwarden
CompagnieC06
C71
C106
C107
RangCommandeur
Friese Nassause Regiment - Generaal-Majoor
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Kolonel
Officier van:1677, 1681, 1689 en 1692
Officier tot1681, 1689, 1692 en 1720
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32291
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenOverige
Familiewapen
Voorganger in C06Douwe Acronius a Buma

Andere kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins