Homme Epes van Hettinga

Woonde te Jorwerd, waarschijnlijk op Hettinga State aldaar.
Hij werd ‘de oudere’ genoemd, en zijn naamgenoot Homme Tietes van Hettinga ‘de jonge’.
Lid Verbond der Edelen.

Veroordeeld door de Bloedraad 1567-1573
LEEUWARDEN
10978 van Hettinga, Homme
http://www.mpaginae.nl/At/BloedraadFrl.htm

Hij vertrok in 1567 naar Emden, streed in 1568 bij Heiligerlee en later Jemmingen,voegde zich bij de Watergeuzen en was in 1572 bij de inname van den Briel (zie ook GsvD blz 138).
T2-165:Homme op 10-4-1568 aangesteld als kapitein in het leger van graaf Lodewijk.

http://www.simonwierstra.nl/HETTINGA.htm
Grietman van Baarderadeel 1558/1567,wonende te Jorwerd.
Rentmeestersrekeningen T4: in 1555/1556 verkoopt Homme een plaats te Marssum en 2 plaatsen te Schillaard.
HvF 16691-159 d.d.1556:Homme van Hettinga namens Paulus Jelles.
HvF 16691-189 d.d.1558:Homme van Hettinga.
HvF 16692-118,237,247 d.d.1560/1561:Homme van Hettinga.
HvF 16692-352 d.d.1562: Homme en Tiete van Hettinga als broers.
HvF 16693-122,155,210 d.d.1566:Homme,grietman Baarderadeel.
HvF 16693-295 d.d.1567:Homme en zijn broer Tiete.
Hij vertrok in 1567 naar Emden,streed in 1568 bij Heiligerlee,voegde zich bij de Watergeuzen en was in 1572 bij de inname van den Briel (zie ook GsvD blz 138).
T2-165:Homme in 1568 aangesteld als kapitein in het leger van graaf Lodewijk.
T2-291,300,321:Homme en de acties van de opstandgezinden 1569/1571.
Zie voor hem ook Encyclopedie van Friesland en GJB 1969-19.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamHomme Epes van Hettinga
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:10-4-1568
Officier tot<1574
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)32661
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
State
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins