Fedde Claessen Tieerdsma

Hij woonde in 1643 bij huwelijk te Bolsward, aan de Grote Dijlakker.

Op 29-7-1637 werd Fedde Tjaersma vaandrig in de compagnie van kapitein A(rent Arents) van Loo, als opvolger van O(ene Idzarts) van Grovestins.
Op 8-5-1645 werd Fecke Eysma vaandrig in de compagnie van kapitein F(oppe) van Grovestins, als opvolger van F(edde) C(laessen) Tjaertsma.

Fedde Claesen Tiaerdtsma, vaandrig onder hopman Foppe van Grovestins, in garnizoen te Leeuwarden en zijn vrouw zijn geld verschuldigd aan Lolle Jeltes, zilversmid te Bolsward.
(Bron: Tresoar , ORA Bolsward, inv.nr. 252, fol. 235v-236.)

Lidmatenregister Herv. Gemeente Bolsward
Bron: DTB LidmatenSoort registratie: DTB Lidmaten inschrijving(Akte)datum: 04-02-1643
Plaats: Bolsward
Bijzonderheden:Op 4 februari 1643 zij belijdenis
Fedde Claesen Tieerdsma (vaandrig)
Vrouw: Aeltie Banters

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamFedde Claessen Tieerdsma
WoonplaatsBolsward
CompagnieC26
RangFriese Nassause Regiment - Vaandrigs
Officier van:1637
Officier tot1645
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)44264
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere vaandrigs

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins