Johan Matthijs van Feugen

Woonde te Deinum, op Sierxma/Feytsma State.

Op 25-3-1676 werd Matthijs van Feugen cornet in de compagnie van ritmeester Helmis, als opvolger van C(aspar) van Feugen.
Hij werd luitenant 26-2-1678
Kapitein-ritmeester 24-7-1704 en vervangen in 1708.
Op 4-8-1693 werd J(ohan) Matthijs (van Feugen) kapitein, als opvolger van G(erardus) Hixenius.
Op 11-2-1702 werd J. Rend kapitein, als opvolger van I(ohan) H(=Matthijs) van Feugen.

zie ook
https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJ_1964.pdf
SIERDSMA-STATE TO DEINU
Yn 1711 die Johan Matthijs van Feugen de fad oer it bisit fan syn dochte r in proces oan„ Hy stelde dat hja “sonder enige wettige redenen” üt
syn hOs fuort roun wie “tegens> de wi] en danck” van him en hy wie fan
bitinken, dat sa’n “conduite en ongehoirsaemheijt, soo met godlijke en
burgerwetten direct is strijdende”.
etc.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan Mattheus van Feugen
Periode: 1586 1792
Naam Johan Mattheus van Feugen
Functie Kapitein
Datum 14-12-1693

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Johan Matthijs van Feugen
Periode: 1586 1792
Naam Johan Matthijs van Feugen
Functie Ritmeester
Datum 25-5-1706

Feitsma te Deinum, van den heere Bocco Aisma van Feugen, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitONBEKEND
NaamJohan Matthijs van Feugen
WoonplaatsDeinum, Feytsma State
CompagnieC99
RangFriese Nassause Regiment - Cornet
Friese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Ritmeesters
Officier van:1693
Officier tot1702
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)38388
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Voorganger in C99Gerardus Hixenius
Opvolger in C99J. Rend

Andere ritmeesters

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins