Hendrik Losecaat

Zoon van: ds. Christianus Losecaat en Marijke Hendricx van Hout.
Hendrik is gedoopt op 12-4-1628 te Roosendaal.
Ongehuwd.
Naam ook wel: Losecaet

Hij was in 1664 aanwezig bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau.

In 1666 ligt hij als kapitein in garnizoen te Groningen (zie L. van Aitzema, histoirie of Verhael. (Eerste Munsterse oorlog 1665-1666)

http://www.ngv-groningen.nl/wp-content/uploads/publicaties/GronM7-Officieren-Regiment-Oranje-Stad-en-Lande.pdf
Militaire loopbaan:
Reeds kapitein in 1668 in het regiment (bataljon B, RN-2) van kolonel Andolf Clant, majoor 12-6-1673
en luitenant-kolonel 26-10-1673 in het regiment (later: Oranje Stad en Lande) van kolonel Sweer
Tamminga, die hij 20-11-1681 als kolonel van het regiment (later: Oranje Stad en Lande) met zijn
naam opvolgde tot aan zijn dood op 7-9-1702. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door kolonel (24-2-
1703) Hieronymus Alberti.

Raad van State: Commmissieboeken, Naam: Henrick Losecaet
Periode: 1586 – 1792
Naam Henrick Losecaet
Functie Kolonel van een Regiment voetknechten
Voorganger wijlen Sweer Tamminga
Datum 26-1-1682

7 Stadhouderlijk archief: Het archief in Tresoar
Correspondenten (behalve Staten en Gedeputeerde Staten van Friesland en militairen)
Losecaet, Hendrik, kolonel ter repartitie van Stad en Lande, 1691.

Kapiteins dragen de kist bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Familiewapen Losecaat.
(bron: https://www.alweer-een-vermeer.nl/losecaat/losecaat-frm3.htm)

Kenmerken

NationaliteitBrabant
NaamHendrik Losecaat
Woonplaats-
CompagnieGRONINGER REGIMENT
RangGroninger Nassause Regiment - Kapiteins
Groninger Nassause Regiment - Kolonels
Groninger Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:<1664
Officier tot<1702
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)42639
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in GRONINGER REGIMENTGerrit Cornelissen Schay

Andere Groninger kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins