Sicco Douwe van Aylva

Woonde te Holwerd, op Haniastate.
Zijn naam op zilveren bekerreeks van de Doopsgezinde gemeente te Holwerd, nu alle 6 in het Museum Dokkum.
Geschonken door de Herv. gemeente als dank voor het gebruik van de doopsgezinde kerk toen de Herv werd gebouwd.

http://www.simonwierstra.nl/AYLVA.htm
Lidmatenboek Holwerd: in mei 1763 als lidmaat uit Den Haag, op 12-10-1764 vertrokken naar Ter Veer, later weer terug.
Eerst overste en vanaf 3-5-1780 grietman van Westdongeradeel.

vindplaats: steen in de kerk
type: Memoriestenen en -tekens
bron: Waarneming Hessel de Walle
plaats: Holwerd
boeknummer: 2977
Op den 15 junij 1776 heeft de jonkheer baron Sicco Douwe van Aylva etc. etc. colonel onder ’t lijfregement Oranje Friesland mede gecommitteerde staat ten landsdage de eerste steen aan deze kerk gelegd

Portret van Sicco Douwe van Aylva (1734-1807).
Geschilderd door Petrus Groenia, 1792.
(Fries Museum)


Memoriesteen in kerk te Holwerd, met naam Sicco Douwe van Aylva (1734-1807) (foto: Walmar.nl)

Hania State te Holwerd (tekening: Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamSicco Douwe van Aylva
WoonplaatsHolwerd, Hania State
CompagnieC109
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Officier van:1773
Officier tot1780
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)36184
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Overige
Familiewapen
Voorganger in C109Michael Johannes Faber
Opvolger in C109Eelke Everhard Smit

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins