Diorre Annesz

-hopman

Artikel in De Heraut: Bernard de Merode, luit-stadhouder Friesland 1580-1583.
Op 26-2-1581 wordt hij genoemd, in een brief door Bernard de Merode aan de Ged. van de Geunieerde Provincien.
Ghij zult met Diorre Annesz als indien quartieren wel bekent ende herboren zijnde hoe men beste inder Slooten solde moghen trecken ende de schantse aenvallen.
Wij hebben den Burgemr. van Sneeck bevolen haer snauwern ende jachten teghens uwe aencomste tot Sloten veerdich te holden.

nr. 25 dato 5 maart 1581
Wij hebben mit grooten welbehagen vernomen vuyt uw schrijven die veroveringe der schantse van Sloten, doen U daer neffen weten, dat ghij tot defensie des forts laetet daerinnen blijven de compaignie van Diorre Annesz. of een andere die ghij best bevinden zult, ende mit advys van Bucke Edes die van wegen de Staten van Vrieslant daer is bij de huysluyden die schantse doen repareren daer des nodichs zal wesen….. etc.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamDiorre Annesz
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:<1581
Officier tot>1581
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)41043
Blog-
Portret/State/Familiewapen-
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins