Bartholt Entens

Hij had bezit over Middelstum en Dorwert.
Woonde op Menteda.

Hij was luitenant-kolonel van de watergeuzen.
Hij was de eerste luitenant-kolonel van het regiment Rennenberg.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartholt_Entens_van_Mentheda
Bartholt Entens was een groot tegenstander van het rooms-katholicisme en de predikers daarvan.
Na de Slag bij Heiligerlee in 1568 terroriseerde[bron?] hij diverse rooms-katholieke kloosters, zoals in Rottum.
Hij verlegde zijn aandacht naar de Wadden, hield huis[bron?] op Vlieland en Terschelling en veroverde diverse koopvaardijschepen in de periode 1569-1570.
Hij voegde zich rond 1571 bij de watergeuzen en was aanwezig bij de Inname van Den Briel en Vlissingen.
In juni 1571 kreeg hij het commando over een vloot van 30 schepen om Dordrecht in te nemen. Entens nam vervolgens deel aan het Beleg van Goes (1572), wat op niets uitliep, en bleef daarna in Walcheren, dat werd geplunderd.
In 1577 werd Entens door Willem van Oranje teruggezonden naar zijn geboortestreek Groningen.
Daar kreeg hij het bevel over een garnizoen in de stad. Op een avond, tijdens het beleg van Groningen, waarop Entens gedronken had, stak hij zijn hoofd uit een schietgat toen er net een kanonskogel in zijn richting werd afgeschoten. Hierbij kwam hij om het leven.

In 1579 voert hj een groep Engels, Schotse, Waalse en Duitse landsknechten aan, die tijdelijk gelegerd waren in de heerlijkheid Anholt (grens Achterhoek/Duitsland).
(bron: Groenlo in de tachtigjarige oorlog. De Achterhoek als strijdtoneel 1577-1627, door Joep van der Pluijm. Pag. 50)

Volgens kwartierstaat in wapenboek Hesman van Duco Martena van Burmania (overleden 1684), was Entens gehuwd met een Pausen/Pansen, dit lijkt onjuist te zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostmahorn#/media/Bestand:Oostmahorn_-_gravure_Bouttats_1674.jpg

https://www.dbnl.org/tekst/berg229noor02_01/berg229noor02_01.pdf
Het onderschrift van de 17e-eeuwse prent van Bouttats naar Peeters vermeldt dat
de schansin 1576 door Bartold Entesz zou zijn opgeworpen. Andreae vermeldt echter
dat hij de naam in 1568 reeds aantrof in verband met een bedreiging door
oorlogsschepen van Alva’s admiraal Boshuysen. Zij moesten te Kollumerzijl landen
om naar Groningen op te trekken, doch werden door tegenwind gedwongen te
Harlingen te landen. De Dokkumer watergeus Jan Abels landde in hetzelfde jaar wel
te Oostmahorn.

Portret van Bartholt Entens (1539-1580)


Tekening van de borg Mentheda te Middelstum.
Door J. Stellingwerf, ong. 1724
(Beeldbank Groningen)

Familiewapen Entens

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamBartholt Entens
Woonplaats-
CompagnieONBEKEND 1500-1600
WATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Watergeus
Officier van:<1577
Officier tot1580
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)31694
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenKastelen
Familiewapen
Opvolger in ONBEKEND 1500-1600Adolph Meyerink

Andere luitenant-kolonels

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins