Foppe van Camstra

Afkomstig van Wirdum.
Zie schilderij uit 1572 als watergeus.

Hij ondertekende het smeekschrift der edelen in 1567 en vluchtte in 1568 naar Emden, waarna zijn verbanning wegens majesteisschennis volgde. Daarna vocht hij in het leger van Lodewijk van Nassau mee bij Heiligerlee. Later sloot hij zich aan bij de watergeuzen. Volgens overlevering geboren in 1530.

Schilderij:
Beschrijving: hoge zwarte hoed, zwarte buis met spleten, wijde witte knieboek met stroken, in de rechterhand een tweehandszwaard, linkerhand aan gevest van kleiner zwaard aan de heup; gedeeld wapenschild met helm en eenhoorn.

Portret uit 1572 van de watergeus Foppe van Camstra (1530-<1578)[/caption] [caption id="attachment_13193" align="alignnone" width="500"] ’t slot Kamstra te Wirdum, behoort den hoogeboren heere Kamstra, 1723
Tekening door J. Stellingwerf, 1723
(Fries Museum)

Kenmerken

NaamFoppe van Camstra
WoonplaatsWirdum, Camstra State
CompagnieWATERGEUZEN
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
NationaliteitFriesland
Officier van:<1568
Officier tot<1578
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33234
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenState
Familiewapen
Opvolger in WATERGEUZENDoecke van Martena