Gosse Gideons van Coehoorn

-kapitein
-Zij woonden in 1636 op Lettinga State te Britsum.
-in 1639/1640 doet hij de eed van kapitein

-Op 11-2-1640 werd Jochem Cruithof luitenant onder kapitein S(joerd) van Grovestins, waarbij hij toen G(osse) van Coehoorn opvolgde.
-op 11-2-1640 volgt hij kapitein Lolle (of: Lodewijk) van Ockinga op.
-vader van Menno van Coehoorn
-naam + functie op kerkklok te Britsum
-Op 4 oktober 1660 bereikte Menno van Coehoorn de rang van kapitein en nam hij de compagnie van zijn vader over.

Er was een C. Hauwerda in het kampement bij het beleg te Maastricht in 1632.

Detail van de kerkklok van Britsum met naam en wapen van kapitein Gosse van Coehoorn.
(foto: www.blaise.nl)

Detail van de kerkklok van Britsum, waarop links nog een deel van het wapen van Gosewijn van Coehoorn is te zien.
De tekst:
Jurien Balthasar heeft my gegooten in Leeuwarden 1664. Gosewijn van Coehoorn, old kapitein van eene compagnije soldaten te voet en vrou Aeltje Hinckema van Hinckemaboergh sijn huysvrou; Antonius Petri, pastor in Britzum;
(foto: www.blaise.nl)

http://www.stinseninfriesland.nl/HetHooghuisBergum.htm
Het huis werd voor 1640 gebouwd.
Het Hooghuis werd waarschijnlijk als jachthuis gesticht door stadhouder Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz. Daarna bewoonde Menno van Coehoorn, die een bekende vestingbouwer was, het huis samen met zijn ouders, maar in 1686 werd het weer in gebruik genomen door stadhouder Hendrik Casimir II.

‘…te Bergum, behoort den heere Hector Willem van Glinstra, grietman van Tietjerksteradeel’
Tekening van J. Stellingwerf, 1722
(Fries Museum)

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamGosse Gideons van Coehoorn
Woonplaats-
CompagnieC38
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenants
Officier van:1640
Officier tot1660
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)35226
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenKlok
State
Familiewapen
Voorganger in C38Lolle Jarichs van Ockinga
Opvolger in C38Frederik van Sminia

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins