Bernhard Entens

ook: Berent Entens genaamd.

Hij werd in 1628 ritmeester en in 1645 sergeant-majoor.
Hij liep in 1633 als ritmeester mee in de lijkstatie van stadhouder Ernst Casimir.
Hij was op 15-12-1664 aanwezig bij de lijkstatie van stadhouder Willem Frederik van Nassau-Dietz, als ritmeester en majoor.

Er is recent een plafond in Groningen uit 1637 gevonden, die hij heeft laten aanbrengen.
https://www.dvhn.nl/groningen/Schildering-uit-1637-duikt-op-in-Groninger-Herestraat-21638247.html

03-03-1638. D’edele erentfeste Entes [Bernhard Entens] der Verenigde Nederlandse Provincies bestalter ritmeester wegens stad Groningen en Ommelanden en de edele erentfeste vrouw Catharina Alberda, weduwe van de e.e. ritmeester Melchior Conders, voor wie luitenant Hindric Boelens compareerde. [2]
Registratie: 03-03-1638
Bruidegom Bernhard Entes, ritmeester
Bruid Catharina Alberda, weduwe van ritmeester Melchior Conders

http://www.redmeralma.nl/losdorp.htm
b. Toren
1. Gedenksteen
[2380] BERNHART ENTENS VAN HELPEN, TOT LOESDORP JONKER. HOEVELINK END UNICUS COLLATOR ENZ., HEEFT DESE TOOREN LATEN VERNEWEN ENDE VERHOGEN DOEN JOHANNES MUNTEN PASTOER ENDE JAN TIAERS KERCKVOGET WAEREN ANNO 1662.
Wapens: Rechts: Onherkenbaar. Helmteken: Entens. Links: Onherkenbaar. Helmteken: Alberda.
N.B. Afgebeeld: MON, plaat XVII, nr. 3. Berent Entens en Catharina Alberda. Zie: RAG, Genealogische verzameling, nr. 280, blz. 7.
GDW, blz. 441, nr. [2380].

www.archieven.nl
880 Verzameling archivalia E. Fransema, 1555 – 1910
Akte van verkoop door de majoor en ritmeester Bernhard Entens aan Hendrick Smith, rentmeester der kloostergoederen, en Teetjen Tammen, ehelieden, van een huis aan de oostzijde in de Herestraat te Groningen met een poort-uitgang in de Gelkingestraat, 1662

Bernhard Entens bij de lijkstatie van Willem Frederik van Nassau-Dietz in 1664.

Familiewapen Entens

Kenmerken

NationaliteitGroningen
NaamBernhard Entens
Woonplaats-
CompagnieGRONINGER REGIMENT
RangGroninger Nassause Regiment - Kapiteins
Officier van:1628
Officier tot>1664
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)34923
Blog-
Portret/State/Familiewapen
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in GRONINGER REGIMENTGerrit Cornelissen Schay

Andere Groninger kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins