Feye Bockes van Burmania

In 1643/1644 deed hij de eed als kapitein (Feyo).
Op 8-5-1645 werd hij kapitein, als opvolger van Wopcke van Roorda.
Bij huwelijk in 1649 is hij kapitein.
Tjerck van Solckema werd op 5-11-1659 vaandrig in de compagnie van kapitein F(eye) van Burmania, als opvolger van C. Buttinga.
In 1664 staat hij als kapitein vermeld in lijst van 62 Friese compagnieen in boek Chr. Schotanus.
26 november 1672 majoor regiment Aylva (Ten Raa)
Bij zijn overlijden in 1679 is hij luitenant-kolonel.

Op 22-2-1679 werd F(eye) van Burmania opgevolgd door kapitein N. Phuel.

grafzerk aanwezig in Augustinusga.

Grafzerk van Feye van Burmania (1627-1679) in de kerk te Augustinusga. (foto: Walmar.nl)

Het opschrift van de zerk is als volgt:

Den 14 ianuary 1679 is in de heere ontslape den hoogh edelen gebooren ende manhaften heere ior Feio van Burmania capitain en l: collonel va een regement infanterie oud 52 iaeren ende leyd alhier begraven

Den 25 september 1680 is in de heere ontslape de hoogh edelen geboore vrou Siucke van Hania wedue va de heere in den ouderdom van[r] Feio va Burmania oud 57 iaere ende leyd alhier begrave

Kenmerken

NaamFeye Bockes van Burmania
WoonplaatsAugustinusga, Gaykama State
CompagnieC32
FunctieFriese Nassause Regiment - kapiteins
Friese Nassause Regiment - Luitenant-Kolonel
Friese Nassause Regiment - Majoor
NationaliteitFriesland
Officier van:1645
Officier tot1679
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)12987
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenState
Grafsteen
Familiewapen
Voorganger in C32Wopcke van Roorda
Opvolger in C32N. Rhuel