Wybe Idzarts van Grovestins

Woonde omstreeks 1600 op Grovestins te Engelum.

Wibius Grovestins is in juni 1558 student te Leuven, gelijk met zijn broer Foppius.
Hij tekende het verbond der Edelen, die aan Margaretha van Parma werd aangeboden op 5-4-1566.
Grietman van Menaldumadeel vanaf 1561, in 1572 vervangen door Hette van Aebinga.

In 1572 voerde hij het bevel over enige ruiters in Friesland en voegde zich vervolgens bij de Graaf van Schouwenburg.
Daar hij in 1574 uitgesloten werd van de algemeene amnestie, bleef hij in ballingschap tot na de Pacificatie van Gent en keerde toen in Friesland terug, waar hij de Unie van Utrecht bevorderde.

Hij werd in 1578 wederom grietman van Menaldumadeel en bleef dit tot zijn overlijden in 1600.

Hij was vice-admiraal onder zijn oom, admiraal Doecke van Martena.
Hij was luitenant onder Doecke van Martena (die was kapitein van 1593-1605)

PI 1578: Wybe van Grovestins aangeslagen te Wier.
In 1582 in het college van Westergo.
Hij overleed 1600 in Berlikum krank thuis komende van de Landsdag in Franeker en werd op 26-5-1601 als grietman opgevolgd door Tjalling van Eysinga.
Voor zijn graf en dat van zijn 2e vrouw zie Grafschriften IV-23.
Het “Dootboeck” laat hem overlijden op de sterfdag van zijn 2e vrouw.

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamWybe Idzarts van Grovestins
Woonplaats-
CompagnieWATERGEUZEN
RangFriese Nassause Regiment - kapiteins
Officier van:1572
Officier tot1600
Vermeld bij:
Gesneuveld-
(BK nr.)33809
Blog-
Portret/State/Familiewapenja
AfbeeldingenFamiliewapen
Opvolger in WATERGEUZENAdam Everts van Haren

Andere kapiteins

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins