Klaas Jans Buwalda

Was boer te Grons (boerderij te Burgwerd). Met attestatie van Bolsward 2 Sep. 1731.

Proclamatieboeken Bolsward:
50ro
17 december 1755
Koper: Griettie Agema, echtgenote van Seerp Swerms, oud-raadsman en mede-vroedschap
Onroerend goed: drie pondemaat greidland, gelegen in de Marning bij Loingie
Gebruikt door: vrij van huurjaren
Naastliggers: de koperse met zes gekochte pondemaat ten zuiden; Mackummervaart ten noorden; het Weeshuis ten oosten in gebruik bij koperse cum marito
Gekocht van: Antie Jans Buwalda, huisvrouw van Ane Nannes, houtkoper op de Lemmer voor ¼; Arjen Buwalda, houtkoper te Lemmer; Pietter Buwalda, huisman te Hichtum; Reiner Buwalda, huisman te Grons onder Burgwerd en Jiskien Bolties wed. van Klaas Buwalda in leven schrijver van een compagnie te voet en ontvanger te Burgwerd, als moeder en voogdes over haar zoon Jan Buwalda met hun vieren voor ¼, tezamen voor de helft, erfgenamen van de heer Adrianus Grons in leven mederechter van Wonseradeel tezamen met elkaar en caverende voor 1/16e part van voorschreven Jan Buwalda en Franciscus Elgersma, publiek notaris en regerend burgemeester van Bolsward, testamentaire executeur en redder van de boedel nagelaten door juffr. IJttie Buwalda in leven weduwe van de heer Adrianus Grons gewoond hebbende te Grons voor de andere helft
Koopsom: iedere pondemaat voor 62 goudguldens van 28stvs elk
Opmerking: belast met een florijn en 14 stvs schattinge te Bolswaert schietende

Kenmerken

NationaliteitFriesland
NaamKlaas Jans Buwalda
WoonplaatsBurgwerd
CompagnieONBEKEND
RangFriese Nassause Regiment - Schrijver
Officier van:?
Officier tot<1749
Vermeld bij:-
Gesneuveld-
(BK nr.)23
Blog-
Portret/State/Familiewapen-

Andere schrijvers

Admiraliteit van Friesland - Kapitein

Admiraliteit van Friesland - Luitenant-Admiraal

Friese Nassause Regiment - Cornet

Friese Nassause Regiment - kapiteins

Friese Nassause Regiment - Luitenants

Friese Nassause Regiment - Ritmeesters

Groninger Nassause Regiment - Kapiteins

Hoogduitse Nassause Regiment - Kapiteins